kop

DCNA uit bezorgdheid aan minister Schouten.

©: Naturepics: Y.+T. Kühnast- all rights reserved

Dutch Caribbean Nature Alliance uit bezorgdheid aan minister Schouten van Landbouw, Milieu en Voedselkwaliteit over het gebrek aan structurele steun voor natuurorganisaties in het beleidsplan natuur-en milieu Caribisch Nederland

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) sluit zich aan bij het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) en heeft haar bezorgdheid geuit over dat er geen aandacht is voor structurele ondersteuning aan de natuurbeheerorganisaties van Caribisch Nederland in het natuur- en milieubeleidsplan. De organisatie benadrukt in het bijzonder dat er in het huidige natuur- en milieubeleidsplan geen rekening wordt gehouden met structurele financiële middelen voor de natuurorganisaties, die de belangrijke taak hebben om de beschermde gebieden te beheren op Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Natuurbeheerorganisaties spelen een cruciale rol bij het beheer van de natuurlijke hulpbronnen die centraal staan ​​in de duurzame ontwikkeling van de eilanden. De eiland overheden hebben het beheer van aangewezen beschermde gebieden opgedragen aan Park Management NGO's. Het gebrek aan structurele financiering, met name gezien de gevolgen van de COVID-19-pandemie, heeft geleid tot de reële mogelijkheid dat natuurbeheerorganisaties minder kunnen doen of gedwongen worden te stoppen met bepaalde taken. Dit terwijl Caribisch Nederland volgens het Verdrag inzake Biologische Diversiteit het meest bio diverse gebied van het Koninkrijk der Nederlanden is.

De aangewezen natuurbeheerorganisaties spelen een belangrijke rol in de economische ontwikkeling van de eilanden door hun bijdrage in het behouden van de milieu- en natuurdiensten die beschermde gebieden bieden, inclusief de ondersteuning aan de kritieke maar kwetsbare toeristische sector van het eiland. Het natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland vermeldt specifiek dat natuur- en ecologiebehoud de basis vormt voor de duurzame economische ontwikkeling van Caribisch Nederland. In het natuur- en milieubeleidsplan worden de parkbeheerorganisaties geïdentificeerd als een van de belangrijkste verantwoordelijke entiteiten om te zorgen voor duurzaam natuur- en ecologisch behoud op de eilanden. Er zijn echter geen duidelijke overwegingen om structurele financiële middelen op te nemen voor de natuurbeheerorganisaties die nodig zijn om de items in het natuur-en milieubeleidsplan goed uit te kunnen voeren.

Hiermee rekening houdend herhaalt de Dutch Caribbean Nature Alliance haar bezorgdheid over het gebrek aan structurele financiële ondersteuning aan de respectievelijke natuurbeheerorganisaties en verzoekt de nodige aandacht voor meer financiële steun aan de natuurbeheerorganisaties voor de uitvoeringsfase van het natuur- en milieubeleidsplan. DCNA is bereid om hier in betrokken te zijn en verder over deze zorgen te praten en te helpen bij het vinden van structurele oplossingen om het duurzame beheer van Caribisch Nederland's “natuurlijke gebieden en leefomgeving' te waarborgen,” volgens een persmededeling.