kop

Cijfers van het CBS over Bonaire

 

Het CBS in Nederland heeft vandaag cijfers over Bonaire gepubliceerd. Deze zijn hier te zien.

In 2010 woonden op Bonaire 10,7 duizend personen van 15 jaar of ouder. Van hen waren 7,1 duizend personen werkzaam. Hiermee kwam de netto-arbeidsparticipatie uit op 66,6 procent.

 

Werkloosheid onder de 7 procent

Iets meer dan 500 Bonaireanen waren in 2010 werkloos. Dat is een werkloosheidspercentage van 6,6 procent. Verder waren er 3,1 duizend personen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt

 

Note1: Let wel de 7,1 duizend zijn mannen en vrouwen in een fulltime job. Met Nederland wordt er vergeleken en dat is niet correct omdat daar parttime banen voor vrouwen mogelijk zijn.

Note2: De 66,6% hebben betaald werk komt overeen met 67% van Nederland.

Note3: 500 Bonaireanen werkloos. Verrassend veel, waar zijn ze? Bonaireanen? Nee, het zijn ingezetenen (216 geboren op Bonaire, 110 op andere eilanden, 57 in Nederland en 123 overige) Vreemd dat de twee laatst genoemde nog een verblijfsvergunning hebben.

Note4: Opvallend is dat bijna 20% van de totale bevolking niet actief aan de arbeidsmarkt deel neemt.

 

Handel, vervoer en horeca belangrijkste bedrijfstak

Van de werkenden hadden er 2,2 duizend een baan in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca. Dit is ruim drie op de tien werkenden. In Nederland is deze bedrijfstak minder belangrijk, met ruim twee op de tien werkenden. De een-na-grootste bedrijfstak op Bonaire is de overheid en zorg met bijna 1,7 duizend werkenden.

 

Arbeidsparticipatie mannen hoger dan bij vrouwen

De arbeidsparticipatie onder mannen was beduidend hoger dan onder vrouwen, 71,8 tegen 61,2 procent. Wat  werkloosheid betreft, ontlopen mannen en vrouwen elkaar nauwelijks. Van de mannen was 6,5 procent werkloos en van de vrouwen 6,7 procent.

 

Note1: De bedrijfstal Handel,Vervoer, Horeca hebben 2,2 duizend werknemers en dat is 20,5%

Note2: De overheid en de zorg hebben samen 1,7 duizend werknemers en dat is 15,9%

 

Werkloosheid jongeren hoger dan andere leeftijdsgroepen

De werkloosheid was in 2010 onder 15- tot 25-jarigen 12,8 procent. Dit komt overeen met 100 jongeren. De werkloosheid is een stuk hoger dan onder personen van middelbare of hogere leeftijd die rond de 5 à 6 procent lag. Jongeren zijn naar verhouding ook vaker niet actief op de arbeidsmarkt, vooral omdat ze nog een opleiding volgen. Ruim vier op de tien jongeren participeert wel al op de arbeidsmarkt.

 

Conclusie:

 

1.        Het aantal inwoners op Bonaire van 15 jaar en ouder is 10.716 en hiervan is

a.       15,5% tussen 15 tot 25 jaar

b.       36,3% tussen 25 tot 45 jaar

c.       35,9% tussen 45 tot 65 jaar

d.       12,3% van 65 jaar en ouder

Note: Als de bevolking ongeveer 16.000 is dan is <15jaar 1/3deel

2.       De bevolking op Bonaire van 15 jaar en ouder is 10.716 en is geboren op/in

a.       Bonaire 4809 is 44,9%

b.       ander eiland van Koninkrijk 2225 is 20,8%

c.       Nederland 878 is 8,2%

d.       Overige landen 2803 is 26,1%

Note: Komt overeen met BBB folder