kop

CBS: Van Caribisch Nederland naar Europees Nederland voor studie

 

 

In de periode 2013 tot en met 2017 vertrokken 392 jongvolwassenen die zijn geboren op de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba van Caribisch naar Europees Nederland. Dat komt neer op bijna de helft van deze groep jongeren. Van de groep die naar Europees Nederland ging, deed twee derde dat voor een studie. Jongeren van wie de ouders een hoog huishoudinkomen hebben, gingen relatief vaak studeren in Europees Nederland. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste bevolkings- en inkomensgegevens van Caribisch Nederland.

Van Bonaire naar Europees Nederland

Tussen 2013 en 2017 verruilden 306 op de voormalig Nederlandse Antillen of Aruba geboren jongvolwassenen Bonaire voor Europees Nederland. Dat is iets minder dan de helft van deze groep jongeren van 17 tot en met 25 jaar. Twee derde van de jongeren die naar Europees Nederland vertrok, deed dit om een opleiding te volgen. Jongeren die de oversteek naar Europees Nederland maakten, hadden vaker ouders met een hoog huishoudinkomen dan jongeren die op Bonaire bleven. Dat geldt nog wat sterker voor jongeren die naar Europees Nederland gingen om een opleiding te volgen.

Van Sint Eustatius naar Europees Nederland

Tussen 2013 en 2017 vertrokken 65 op de voormalig Nederlandse Antillen of Aruba geboren jongvolwassenen van 17 tot en met 25 jaar van Sint Eustatius naar Europees Nederland. Dat is ongeveer 70 procent van deze groep jongeren. Van de jongeren die vertrokken, deed ruim twee derde dat om er een opleiding te volgen. De jongeren die naar Europees Nederland vertrokken voor het volgen van een opleiding, hadden net wat vaker een hoog huishoudinkomen dan de jongeren die op Sint Eustatius bleven. Dat geldt niet voor jongeren die de overtocht naar Europees Nederland vanwege een andere reden maakten. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het bij Sint Eustatius om kleine aantallen jongeren gaat.

Van Saba naar Europees Nederland

Vanuit Saba vertrokken 21 op de voormalig Nederlandse Antillen of Aruba geboren jongvolwassenen van 17 tot en met 25 jaar naar Europees Nederland tussen 2013 en 2017. Dat is ruim 30 procent van deze groep jongeren. Van de jongeren die naar Europees Nederland vertrokken, deed ruim de helft dat om er een opleiding te volgen. De jongeren die in Europees Nederland een opleiding gingen volgen, hadden net wat vaker een hoog huishoudensinkomen dan degenen die op Saba bleven. Dat geldt niet voor jongvolwassenen die vanwege een andere reden naar Europees Nederland gingen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het bij Saba om kleine aantallen jongeren gaat.

Papiamentu

Een vertaling van dit bericht in het Papiamentu kan worden opgevraagd bij het CBS-kantoor op Bonaire via het mailadres: caribischnederland@cbs.nl