kop

CBS Prognose: 15 procent meer inwoners Caribisch Nederland in 2030

 

De eilanden van Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) zullen in 2030 naar verwachting 31,8 duizend inwoners tellen, 15 procent meer dan in 2022. Ruim de helft van de bevolking is dan, net als in 2022, geboren op Caribisch Nederland of op Aruba, Curaçao of Sint Maarten. In 2030 is 19 procent van de bevolking 65 jaar of ouder tegen 14 procent in 2022. Dit blijkt uit bevolkingscijfers en de bevolkingsprognose van het CBS over Caribisch Nederland.

Op 1 januari 2022 woonden er 27,7 duizend mensen in Caribisch Nederland, waarvan de meeste inwoners op Bonaire wonen. Naar verwachting groeit het aantal inwoners het sterkst op Bonaire, net zoals sinds 2011 het geval was. In 2030 wonen er volgens de prognose 16 procent meer inwoners op het eiland dan in 2022. Op Sint Eustatius wordt een toename van 10 procent voorzien en op Saba van 9 procent.

In de toekomst meer inwoners geboren buiten het Koninkrijk der Nederlanden

In de periode 2018-2022 was 55 procent van de inwoners van Caribisch Nederland daar geboren of op Aruba, Curaçao of Sint Maarten (de Nederlandse Cariben). In 2030 is dit naar verwachting 53 procent. Ongeveer 14 procent van de inwoners was in 2018-2022 in Europees Nederland geboren en 31 procent elders. Dat wordt naar verwachting respectievelijk 13 procent en 34 procent in 2030.

Op Bonaire wordt de grootste afname van het aandeel inwoners geboren in de Nederlandse Cariben verwacht, in Sint Eustatius een kleine toename. Ruim 15 procent van de bevolking op Bonaire was in 2018-2022 geboren in Europees Nederland, meer dan op Sint Eustatius en Saba. Ook in de toekomst is dat naar verwachting zo. Saba heeft dan een groter deel inwoners van buiten het Koninkrijk der Nederland, Bonaire het kleinste aandeel.

Caribisch Nederland vergrijst

In 2022 was 14 procent van de bevolking in Caribisch Nederland 65 jaar of ouder. In 2011 was dit nog 9 procent. Naar verwachting neemt het aandeel ouderen toe tot 19 procent in 2030.

In 2022 was Saba het meest vergrijsde eiland, hier was 16 procent van de bevolking 65 jaar of ouder. Sint Eustatius was het minst vergrijsd (13 procent). Voor 2030 wordt verwacht dat Bonaire het meest vergrijsd zal zijn (19 procent van de bevolking 65 jaar of ouder) en Sint Eustatius opnieuw het minst (16 procent).

Meest waarschijnlijke ontwikkeling en onzekerheden

Om de toekomstige ontwikkeling van de bevolking van Caribisch Nederland te kunnen berekenen, gebruikt het CBS een simulatiemodel, waarbij veronderstellingen over geboorte, sterfte, immigratie en emigratie in de toekomst als basis dienen. Met name de buitenlandse migratie, de belangrijkste component van de bevolkingsontwikkeling op de drie eilanden, kent een grillig verloop. De werkelijke ontwikkeling zal daarom naar alle waarschijnlijkheid afwijken van de prognose en de prognosecijfers zijn met onzekerheden omgeven.

The Caribbean Netherlands in Numbers 2022

Tegelijkertijd met dit bericht verschijnt ook de nieuwe editie van The Caribbean Netherlands in Numbers 2022. Daarin staan de belangrijkste cijfers op economisch en sociaal gebied over de Caribisch Nederlandse samenleving centraal. Tientallen onderwerpen, foto’s, grafieken en infographics bieden de lezer een beeld van de actuele situatie op de eilanden. De publicatie is online te vinden als longread en in kleine oplage afgedrukt als ‘hard copy’.

Bronnen

Relevante links

Lees meer over

  1. bevolkingsgroei
  2. caribisch nederland
  3. bevolking