kop

CBS: Invoer airco's en auto's Caribisch Nederland, 2016-2018

 

 

 

Deze tabellen bevatten informatie over de invoer van klimaatregelingsapparatuur en auto's door Caribisch Nederland in de periode 2016-2018.De tabellen zijn gebaseerd op de voorlopige jaarcijfers van 2018. Klimaatregelingsapparatuur en auto's zijn uitgesplitst volgens het Geharmoniseerd Systeem (2002). Opdrachtgever: Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland.