kop

CBS: Inflatie Caribisch Nederland stijgt verder

 

In het tweede kwartaal van 2022 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 9,4 procent duurder dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal was de inflatie nog 9,2 procent. De toename is vooral toe te schrijven aan de oplopende prijzen voor voeding en vluchten. Dit meldt het CBS op basis van de consumentenprijsindex Caribisch Nederland.

Op Sint Eustatius nam de inflatie toe van 4,9 procent in het eerste kwartaal naar 7,7 procent in het tweede kwartaal.  Vooral de oplopende prijzen van voeding, brandstoffen en vluchten zorgden voor de toename van inflatie op Sint Eustatius. Op Saba stegen de prijzen op jaarbasis met 8,2 procent in het tweede kwartaal van 2022. In het eerste kwartaal was dit nog 6,7 procent. Ook op Saba is de stijging toe te schrijven aan de oplopende prijzen van voeding, brandstoffen en vluchten.

Prijzen stegen op Bonaire met 1,8 procent ten opzichte van vorig kwartaal

Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022 stegen de prijzen op Bonaire in het tweede kwartaal met 1,8 procent. Deze toename werd met name veroorzaakt door de stijgende prijzen van voeding (2,2 procent). De prijzen van vluchten stegen met 8,5 procent, producten voor het onderhoud aan woningen stegen met 5,5 procent en verzekeringen met 4,8 procent in prijs. De prijzen van onderwijs stegen met 7,0 procent.

Prijzen stegen op Sint Eustatius met 3,6 procent ten opzichte van vorig kwartaal 

Consumentenprijzen op Sint Eustatius stegen in het tweede kwartaal van 2022 met 3,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. De prijzen van voeding stegen met 2,8 procent in het afgelopen kwartaal ten opzichte van een kwartaal eerder. Prijzen van vervoer stegen in het tweede kwartaal met 12,4 procent. Deze toename is toe te schrijven aan stijging in de prijzen van auto’s (4,6 procent), benzine (13,1 procent) en vluchten (14,8 procent). Verder stegen de prijzen voor meubels en huishoudelijke apparatuur.

Prijzen stegen op Saba met 2,8 procent ten opzichte van vorig kwartaal

Op Saba waren consumenten in het tweede kwartaal van 2022 gemiddeld 2,8 procent duurder uit in vergelijking met een kwartaal eerder. De prijzen voor voeding stegen met 3 procent in het afgelopen kwartaal ten opzichte van een kwartaal eerder. Op Saba stegen de prijzen van vervoer in het tweede kwartaal met 10,6 procent. Auto’s waren 4,6 procent duurder en de prijs van benzine steeg met 7,4 procent. Vluchten waren 11,2 procent duurder dan een kwartaal eerder.

Eieren veel duurder

Opvallend was de prijsstijging van eieren in het afgelopen kwartaal. Op alle drie de eilanden stegen de prijzen van eieren fors ten opzichte van het eerste kwartaal. Op Sint Eustatius werden eieren 51,7 procent duurder, op Saba 28,1 procent en op Bonaire 16,3 procent. Op 17 mei 2022 is door het openbaar lichaam Bonaire de kleinhandelsprijs voor lokale kippeneieren verhoogd.

Voorlopige cijfers

De voorlopige cijfers over het eerste kwartaal van 2022 voor Bonaire zijn aangepast vanwege nagekomen informatie. De cijfers over het tweede kwartaal van 2022 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het derde kwartaal van 2022.

Papiamentu

Een vertaling van dit bericht in het Papiamentu kan worden opgevraagd bij het CBS-kantoor op Bonaire via het mailadres: caribischnederland@cbs.nl.