kop

CBS: Handelstekorten Bonaire en Saba hoger in 2019

 

Van de eilanden in Caribisch Nederland is het handelstekort van Bonaire in 2019 het sterkst toegenomen. Dat van Saba is ook hoger, terwijl het handelstekort van Sint Eustatius lager is dan in 2018. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Caribisch Nederland heeft een structureel handelstekort. Dan is er meer invoer dan uitvoer van goederen. In vergelijking met Europees Nederland wordt er op Bonaire, Sint Eustatius en Saba relatief weinig geproduceerd.

Bonaire: handelstekort in vijf jaar 30 procent hoger

Bonaire voerde in 2019 voor 241 miljoen dollar meer aan goederen in dan uit. In vijf jaar tijd is het handelstekort van Bonaire met 30 procent toegenomen. Vergeleken met 2018 was de toename 13 procent. In 2019 steeg de invoerwaarde met eenzelfde percentage naar 253 miljoen dollar. Machines namen het leeuwendeel van deze groei voor hun rekening. De uitvoerwaarde (12 miljoen dollar) groeide met 29 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Saba: import vrijwel gelijk, afname export

Op Saba was de waarde aan ingevoerde goederen in 2019, net als in 2018, 21 miljoen dollar. De uitvoer van goederen nam met 60 procent in waarde af in vergelijking met een jaar eerder. Per saldo groeide het handelstekort van Saba met 2 procent tot 21 miljoen dollar in 2019.

Sint Eustatius: afname handelstekort zet door

Na een piek in 2017, is na 2018 ook in 2019 het handelstekort van Sint Eustatius lager dan in het jaar ervoor. Met een afname van 6 procent bedroeg in 2019 het tekort 44 miljoen dollar. Zowel de in- als uitvoerwaarde bleven onder het niveau van 2018. De waarde aan ingevoerde goederen daalde met 11 procent tot 45 miljoen dollar. De export van goederen bedroeg 1 miljoen dollar, 68 procent onder de waarde van 2018.

Groei handelstekort Bonaire vooral door machines en vervoermaterieel

Bonaire heeft in 2019 voor 76 miljoen dollar meer aan machines en vervoermaterieel in- dan uitgevoerd. Dit handelstekort is bijna een derde hoger dan in 2018, en vrijwel geheel verantwoordelijk voor de groei van het totale handelstekort. Bij andere goederencategorieën waren de toenames minder sterk. De handelstekorten van fabricaten (+10 procent), en voeding en levende dieren (+8 procent) volgen op gepaste afstand.

Absoluut gezien droegen machines en vervoermaterieel in 2019 het meeste bij aan het totale handelstekort van Bonaire. Van de 241 miljoen dollar kwam bijna een derde voor rekening van deze goederencategorie. Aan voeding en levende dieren, en fabricaten is respectievelijk 44 en 38 miljoen dollar meer in- dan uitgevoerd.

Papiamentu

Een vertaling van dit bericht in het Papiamentu kan worden opgevraagd bij het CBS-kantoor op Bonaire via het mailadres: caribischnederland@cbs.nl

Bronnen