kop

CBS cijfers over de terugkomers

De immigratie aantallen vanuit Nederland naar het geboorteland, de voormalige Nederlandse Antillen + Aruba, is het hoogste in de laatste 5 jaar.

 

jaar    aantal

2005  2411

2006  2693

2007  3187

2008  3870

2009  4040

2010  4432

 

De emigratie aantallen naar de voormalige Nederlandse Antillen + Aruba is

jaar    aantal

2005  4627

2006  3965

2007  3165

2008  2939

2009  2582

2010  2988

 

Voor 2011 kunnen we uit de cijfers van het CBS halen, dat de immigratie verder toeneemt

 

jaar 2011  aantal

januari         275

februari        219

maart          216

april             206

mei              230

juni              284

juli               650

 

Het CBS houdt geen cijfers apart bij voor Bonaire.

Het volledige rapport is hier te lezen