kop

CBS: Caribisch Nederland: 57 procent van werkenden Antilliaans

In 2018 was 57 procent van de werkenden van 15 tot 75 jaar op Caribisch Nederland geboren op een van de eilanden van de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Op Bonaire was dat 58 procent, op Sint Eustatius 56 procent en op Saba 51 procent. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers uit het Arbeidskrachten Onderzoek Caribisch Nederland (AKO) 2018 van het CBS.Werkgevers op Caribisch Nederland moeten een aantal verplichte inspanningen doen om vacatures altijd eerst op te vullen met lokaal personeel. Alleen als dit niet lukt, mogen werkgevers mensen van buiten de eilanden aannemen. Voor Nederlanders die van Aruba, Curaçao of Sint-Maarten komen, voor Europese Nederlanders en Amerikanen is daarbij geen tewerkstellingsvergunning nodig. Met uitzondering van enkele werkzaamheden is die voor mensen uit andere landen wel nodig.

Meer werkenden

Het aantal werkenden op Bonaire in 2018 was 11,2 duizend. Dat is ongeveer 500 meer dan in 2016. Het percentage werkenden dat geboren is in het Caribisch deel van het Koninkrijk is in 2018 1 procentpunt hoger dan in 2016 en bedraagt 58 procent. 

Ook Sint Eustatius en Saba telden in 2018 meer werkenden dan in 2016 (respectievelijk 250 en 190 personen). Op Sint Eustatius werken nu 1,9 duizend personen, op Saba 1,2 duizend. Er werken vooral meer personen die geboren zijn in het Caribisch deel van het Koninkrijk. In 2018 vormden zij 56 procent van de werkenden op Sint Eustatius (+2 procentpunt) en 51 procent van de werkenden op Saba (ook +2 procentpunt).

Het percentage Midden- en Zuid-Amerikanen nam ook toe op de drie eilanden, op Bonaire relatief sterk, met 2 procentpunt naar 24 procent in 2018.

Het aandeel Europese Nederlanders onder de werkenden op Bonaire is gelijk gebleven en nog altijd beduidend groter dan op de beide andere eilanden van Caribisch Nederland. Op Saba, waar een Amerikaanse medische universiteit gevestigd is, is een relatief groot deel van de werkenden van Noord-Amerikaanse komaf.

Caribische Nederlanders relatief vaak werkzaam in bedrijfseconomische beroepen

Bewoners die geboren zijn op een van de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba werken relatief vaak in bedrijfseconomische en administratieve beroepen. Dat geldt voor zowel Bonaire als Sint Eustatius en Saba. Op Bonaire werkt 21 procent in bedrijfseconomische en administratieve beroepen, op Sint Eustatius 20 procent en op Saba 18 procent. Van de personen die geboren zijn in het Caribisch deel van het Koninkrijk is 16 procent administratief medewerker en werkt 22 procent bij het openbaar bestuur en overheidsdiensten.

Veel Zuid- en Midden-Amerikanen in technische en dienstverlenende beroepen

Midden- en Zuid-Amerikanen op Caribisch Nederland werken relatief vaak in technische en dienstverlenende beroepen. Veel Midden- en Zuid-Amerikanen werken bijvoorbeeld als bouwvakker (27 procent) of schoonmaker (12 procent). Net geen 5 procent is kelner of barmedewerker.

Van alle werkenden op Bonaire werkt 19 procent in technische en 15 procent in dienstverlenende beroepen, van de Zuid- en Midden-Amerikanen respectievelijk 38 en 26 procent. Voor Sint Eustatius zijn de percentages respectievelijk 35 en 20 procent, voor Saba 27 en 27 procent.

Een relatief groot deel van degenen op Bonaire die in Europees Nederland zijn geboren werkt als manager en in zorg-, welzijns- en pedagogische beroepen. Van alle werkenden werkt 10 procent in zorg- en welzijnsberoepen, 6 procent in pedagogische beroepen en 6 procent als manager, van de Nederlanders die in Europees Nederland zijn geboren respectievelijk 16, 12 en 11 procent.

Bronnen