kop

CBS: Beroepsbevolking op de Nederlands-Caribische eilanden

In dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends wordt de arbeidsmarktsituatie van de inwoners van 15 tot 75 jaar op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten in kaart gebracht. Hoeveel mensen zijn er op de eilanden aan het werk en hoe hoog is de werkloosheid? In welke bedrijfstakken zijn de werkenden vooral actief? En hebben ze een baan als werknemer of als zelfstandige? Aan dit artikel is voor de cijfers over Aruba, Bonaire en Sint-Maarten meegewerkt door CBS Aruba, CBS Curaçao en STAT Sint-Maarten.

Een meerderheid van de bevolking van 15 tot 75 jaar op de Nederlands-Caribische eilanden heeft betaald werk. De arbeidsparticipatie is met 70 procent het hoogst op Bonaire en het laagst op Curaçao (53 procent). Vooral de 25- tot 55-jarigen zijn aan de slag. Bij jongeren en 55-plussers is de arbeidsdeelname een stuk lager: jongeren volgen vaak nog onderwijs, ouderen zijn veelal met pensioen. Ruim 80 procent van de werkenden werkt 35 uur of meer per week. De meesten zijn werknemers met een vast contract, maar ook het aandeel tijdelijke werknemers is, behalve op Aruba, relatief hoog. Op de eilanden spelen de aan het toerisme gerelateerde bedrijfstakken, zoals de horeca en handel en in mindere mate de bouw, een voorname rol. Daarnaast is ook het openbaar bestuur op alle eilanden een belangrijke bron van werkgelegenheid.

 

 

Downloads