kop

CBS: Aantal werknemersbanen Caribisch Nederland met ruim 50 procent toegenomen

 

Het aantal banen van werknemers in loondienst in Caribisch Nederland is tussen 2011 en 2021 gegroeid met 53 procent naar 13,6 duizend. De toename van het aantal banen was op Bonaire twee keer hoog als op Sint Eustatius en Saba. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over banen en lonen op Caribisch Nederland.

Het aantal werknemersbanen neemt sinds 2011 jaarlijks toe. Op Bonaire lag dit aantal 4 240 hoger dan in 2011. Op Sint Eustatius ging het om een toename van 290 werknemersbanen en op Saba nam het aantal met 180 werknemersbanen toe. Bevolkingsgroei en de groei van het toerisme zijn belangrijke oorzaken van de toename van het aantal werknemersbanen tussen 2011 en 2021. Bonaire heeft de grootste invloed op baan- en loonontwikkeling in Caribisch Nederland; 84 procent van de werknemersbanen bevond zich in 2021 op dit eiland. Op Bonaire ligt het werknemersloon 6 procent onder het gemiddelde van Caribisch Nederland. Op Sint-Eustatius ligt het 35 procent hoger dan het gemiddelde en op Saba 20 procent.

Meer zorgbanen

Tussen 2011 en 2021 is in Caribisch Nederland het aantal banen in de zorg toegenomen. Op Bonaire lag dit aantal 980 hoger dan in 2011. Op Sint-Eustatius en Saba nam het aantal werknemersbanen in de zorg ook toe, maar in relatief kleinere aantallen.

Op Bonaire (+ 67 procent) en Saba (+ 100 procent) nam ook het aantal werknemersbanen in de horeca sterk toe. Op Sint-Eustatius bleef het aantal werknemersbanen in deze sector vrijwel gelijk. Ook opvallend is de stijging van het aantal banen in de bouw en de handel op Sint-Eustatius, van 70 in 2011, naar 240 in 2021.

Banengroei stagneert door coronapandemie

In 2020 steeg het aantal werknemersbanen in Caribisch Nederland met 1,1 procent ten opzichte van een jaar eerder, in 2021 met 2,8 procent. Dit is minder dan de gemiddelde groei van 4,4 procent per jaar in de periode 2011-2021. De coronapandemie had een negatief effect op de groei van het aantal werknemersbanen. Doordat veel minder toeristen de eilanden bezochten in 2020 en 2021, daalde het aantal werknemersbanen bij bedrijven die afhankelijk waren van het toerisme, zoals in de bedrijfstakken vervoer, informatie en communicatie, horeca, en cultuur en recreatie.

In de sectoren verhuur en handel van onroerend goed, gezondheidszorg en zakelijke dienstverlening nam het aantal werknemersbanen juist meer dan gemiddeld toe.

Bruto jaarloon stijgt met 22 procent

Het gemiddelde bruto jaarloon van werknemers in Caribisch Nederland steeg tussen 2011 en 2021 met 22 procent, naar 27,3 duizend dollar. Werknemers op Bonaire kregen in 2021 het hoogste loon in de sectoren financiële dienstverlening, energie, water en afvalbeheer, en onderwijs. Inwoners met een werknemersbaan in de zakelijke dienstverlening, horeca en landbouw kregen het minst betaald. Op Sint Eustatius kregen werknemers in de sectoren vervoer, informatie en communicatie, en onderwijs de hoogste lonen. In de horeca en handel waren de lonen het laagst. Op Saba ontvingen werknemers in het onderwijs, en in de gezondheids- en welzijnszorg, het meeste loon. Inwoners met een werknemersbaan in de horeca kregen het minste loon voor hun werk.

Bronnen