kop

bruto binnenlands product (bbp) van Bonaire

Bruto binnenlands product Bonaire in 2012 bedraagt 372 miljoen dollar

Het bruto binnenlands product (bbp) van Bonaire in 2012 bedraagt 372 miljoen dollar (USD), zo blijkt uit berekeningen van het CBS. De consumptieve bestedingen (door gezinnen en overheid tezamen) dragen daar 310 miljoen USD aan bij. Belangrijke posten bij de gezinsconsumptie zijn de uitgaven aan voeding (21% van de gezinsconsumptie) en de uitgaven voor huur en elektriciteit en gas (ook 21%). De bruto investeringen (inclusief de verandering in de voorraden) in 2012 hebben een omvang van 86 miljoen USD. Consumptie en investeringen samen vormen de binnenlandse bestedingen. De buitenlandse bestedingen in Bonaire (de uitvoer van goederen en diensten) komen vooral vanuit het toerisme. De totale uitvoer in 2012 bedraagt 181 miljoen USD. De invoer van goederen en diensten komt uit op een bedrag van 205 miljoen USD. Belangrijke producten bij de invoer van goederen zijn onder andere voedingsmiddelen, industriële goederen en olieproducten.

Dit bbp-cijfer volgt op een eerdere, voorlopige raming in mei jl. Bij die raming – die uitkwam op een iets lager bbp-cijfer van 364 miljoen USD – was nog niet alle nu beschikbare informatie verwerkt. Met name de specifieke enquête bij de bedrijven op Bonaire naar opbrengsten en kosten van productie in 2012 op het eiland was toen nog niet volledig afgerond. De toevoeging van deze informatie leidt tot een opwaartse bijstelling van 8 miljoen USD in het bbp.

Technische toelichting
Verantwoordelijkheid statistiek Bonaire bij CBS
Sinds de staatkundige veranderingen per 10 oktober 2010 is het CBS in Nederland verantwoordelijk voor de statistieken van de eilanden van Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius). 

Vergelijkbaarheid in de tijd
Het laatste jaar waarvoor een bbp-cijfer voor Bonaire is berekend, is 2008. Deze berekening is nog gemaakt door CBS Nederlandse Antillen. Het cijfer voor 2012 is echter om een aantal redenen niet vergelijkbaar met het cijfer uit 2008. Ten eerste is het bbp voor 2012 berekend volgens de nieuwe richtlijnen van de Verenigde Naties uit 2008 (het SNA 2008), terwijl het cijfer voor 2008 nog is berekend volgens de richtlijnen uit 1993. Verder heeft de staatkundige verandering ook bepaalde structurele veranderingen in de economie teweeg gebracht. Zo is de handel met (bijvoorbeeld) Curaçao in 2012 geregistreerd als in- en uitvoer, terwijl dat in 2008 binnenlandse handel was. Ook in de verwerking van overheidsgegevens zijn veranderingen opgetreden, omdat de eilanden van Caribisch Nederland nu als bijzondere gemeenten van Nederland (openbaar lichaam) worden geregistreerd.
(bron: CBS)