kop

Brief aan de Gezaghebber

Brief aan de Gezaghebber - Milena Silberie, Ondeugdelijke ‘Airlift’ tussen Bonaire, Curaçao en Aruba

Aan de:

Voorzitter van het Bestuurscollege van Bonaire

Att. dhr E.E. Rijna

Bonaire

 

Datum: 29 januari 2017

Onderwerp: Ondeugdelijke ‘Airlift’ tussen Bonaire, Curacao en Aruba

 

Geachte heer Rijna,

Op 22 april 2016 heeft de MPB-fractie een brief aan u gericht waarin naar voren werd gebracht dat het reizen tussen Bonaire, Curaçao en Aruba een uitermate frustrerende aangelegenheid is. Vluchten hebben heel vaak vertraging of worden geannuleerd. In ons bovengenoemd schrijven hebben wij erop gewezen dat de hele situatie negatieve en ongewenste effecten heeft op verschillende aspecten, zoals onder andere: patiënten die om medische redenen moeten reizen, de (koop)handel op Bonaire, de Bonairiaanse economie in het algemeen, verbindingsvluchten en het comfort waar elke passagier recht op heeft. Onze fractie heeft aan u gevraagd om te komen tot maximale inspanningen van het Bestuurscollege, onder andere door middel van mediatie, onderhandeling en/of arbitrage, om te bereiken dat de luchtvaartmaatschappijen die tussen Bonaire, Curacao en Aruba vliegen hun dienstverlening optimaliseren om zo spoedig mogelijk een verbetering van de hierboven omschreven gebrekkige situatie te realiseren.

De aan u gerichte brief hebben wij ook naar de media verstuurd en dit is niet in goede aarde gevallen bij een directeur van de Insel Air. Hij liet er geen gras over groeien en is naar de radio gestapt om te vertellen dat de MPB overdrijft en dat er in die dagen geen verkiezingen waren en dat hij dus niet weet wat de MPB bereikt met zijn klachten. Ondertussen weten wij allemaal wat er aan de hand is met de Insel Air. De problemen zijn nog groter geworden en per 28 januari 2017 zijn zelfs alle internationale vluchten geannuleerd, omdat de Directies Luchtvaart van Aruba en Curaçao de grote toestellen van de Insel Air aan de grond hebben gehouden.

De MPB heeft er ook kennis van kunnen nemen dat de Curaçaose regering en de aandeelhouders een akkoord hebben bereikt over een stabilisatieplan waarbij de Curacaose regering Insel Air gaat ondersteunen met 33 miljoen Antilliaanse guldens. In ruil hiervoor krijgt de overheid het pandrecht en het vruchtgebruik van 51% van de aandelen, echter zonder dat de Curaçaose regering eigenaar van Insel Air wordt. De MPB-fractie hoopt dat deze ingreep helpt om het bedrijf te stabiliseren en uit de structurele problemen te halen waarin zij verkeert.       

De MPB-fractie blijft toch bezorgd over de situatie, want wat gaat er met Bonaire gebeuren terwijl men bezig is het bedrijf te stabiliseren? Om te proberen de schade voor Bonaire en de Bonairiaanse economie te minimaliseren wil de MPB-fractie het Bestuurscollege voorstellen om binnen een tijdsbestek van 3 weken, een airliftcommissie voor Bonaire te installeren middels een besluit van het Bestuurscollege. In de commissie moet bijvoorbeeld iemand met kennis op het gebied van toerisme en iemand met kennis op het gebied van luchtvaarttechniek zitting nemen en aan te raden is een lokaal persoon met brede financiële kennis, om op een consistente manier het stabilisatieplan van Insel Air of om het even welke bestaande maatschappij te monitoren. Tegelijkertijd verzoeken wij het Bonairiaanse bestuur met klem om te werken aan alternatieve oplossingen voor wat betreft onze airlift om continuïteit, kwaliteit (zonder annuleringen en vertragingen) en onze airliftprijs te garanderen.

Er rekening mee houdende dat Bonaire volop in een toeristische ontwikkeling zit waarbij ons eiland een grote uitbreiding van het aantal hotelkamers gaat kennen, vraagt onze fractie dringend aan het eilandsbestuur om werk te maken van alternatieven voor wat betreft internationale airlift die toeristen moet gaan leveren voor de nieuwe hotelkamers waarover Bonaire binnenkort gaat beschikken.

Ten slotte stelt de MPB-fractie voor aan het Bestuurscollege dat de commissie na diens installatie voor wat betreft de korte termijn binnen 2 maanden advies uitbrengt over de airlift en voor wat betreft de lange termijn binnen 8 maanden.

Hoogachtend,  

Milena Silberie

Namens de Fractie van de Movementu di Pueblo Boneriano – MPB