kop

Bestuurscollege Bonaire

 

 

Het Bestuurscollege bestaat uit:

Gezaghebber: Dhr. E.E. Rijna

 •     Openbare orde en veiligheid;
 •     Rampenbestrijding;
 •     Verkiezingen;

 

Met daarin de Directie Toezicht en Handhaving: Handhaving Ruimte en Ontwikkeling, Handhaving Samenleving en Zorg, Handhavingsprojecten en Taskforces, Haven en Loodswezen en SSV/Bureau Rijbewijzen.

 

 

A.  Gedeputeerde N. den Heyer

Portefeuille Samenleving en Zorg

 • Staatkundige Ontwikkeling;
 • Onderwijs;
 • Cultuur;
 • Sociale Zaken en Welzijn, w.o. Jeugd en Gezin;
 • Arbeidsaangelegenheden;
 • Burgerlijke Stand en Bevolking;
 • Volkshuisvesting

 

B.  Gedeputeerde P.J. Kroon

Portefeuille Ruimte en Ontwikkeling en Sport Aangelegenheden

 • Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer;
 • Grondzaken;
 • Fundashon Cas Boneriano (FCB);
 • Verkeer en Vervoer;
 • Landbouw, Veeteelt en Visserij;
 • Milieu- en Natuurbeheer;
 • Sportaangelegenheden en beleid;

 

C.  Gedeputeerde E. Tjin A Sjoe

Portefeuille Bedrijfsvoering en Ondersteuning

 • Economische Ontwikkeling, w.o. Toerisme;
 • Juridische en Algemene Zaken;
 • Financiën;
 • Personeel en Organisatie, w.o. reorganisatie OLB;
 • ICT;
 • Interne en Externe Communicatie;
 • Post en Archief;
 • Facilitaire Dienstverlening;
 • Overheidsvennootschappen;
 • Fundashon Wega di Number Bonaire (FWNB);
 • Telecommunicatie;

 

De eilandgedeputeerden zullen elkaar bij afwezigheid als volgt vervangen:

- gedeputeerde Den Heyer zal worden vervangen door gedeputeerde Kroon;

- gedeputeerde Kroon zal worden vervangen door gedeputeerde Tjin Asjoe;

- gedeputeerde Tjin Asjoe zal worden vervangen door gedeputeerde Den Heyer.