kop

BES student kan sneller naar de VS

Studenten woonachtig op de BES-eilanden kunnen, in vergelijking met studenten van Curaçao, Aruba of Sint Maarten, gemakkelijker studeren in de Verenigde Staten (VS).

Zij kunnen namelijk als inwoners van een (bijzondere) gemeente van Nederland gebruikmaken van de Wet studiefinanciering BES die ook leningen verstrekt voor studies in de VS. Dit wordt uitgelegd door de Nederlandse staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes. Hij beantwoordt vragen van de griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), over een brief van een Sabaanse vader van een studerende dochter in de VS. De staatssecretaris legt eerst uit dat er in de belastingwetgeving voldoende mogelijkheden zijn om studiekosten af te trekken, namelijk tot een bedrag van 5.587 dollar per jaar. Daarnaast wijst hij er dus op dat studenten gebruik kunnen maken van de Wet studiefinanciering BES: ,,Studerenden uit Caribisch Nederland die in Caribisch Nederland, de regio of de VS een opleiding volgen, kunnen, indien zij voldoen aan een aantal voorwaarden, aanspraak maken op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering BES. Voor studenten in het hoger onderwijs bestaat deze studiefinanciering uit een prestatiebeurs en de mogelijkheid om te lenen onder sociale voorwaarden. De hoogte van de prestatiebeurs en het bedrag dat een student maximaal kan lenen is afhankelijk van het land waarin de student een opleiding volgt. Voor een opleiding in de VS bedraagt de prestatiebeurs 511,39 dollar per maand en kan een student maximaal 1.022,78 dollar lenen per maand. Hiermee worden studenten geacht te kunnen voorzien in de kosten die zij maken voor boeken, collegegeld, openbaar vervoer, huisvesting, levensonderhoud, verzekeringen en vervoer naar een ander (ei)land.” Wiebes reageert nog op het verzoek van de vader om de belastingwetgeving aan te passen omdat de vader vindt dat inwoners van Saba hoge kosten moeten maken als hun kinderen in het buitenland, veelal in de VS, gaan studeren: ,,Naar aanleiding van dit verzoek merk ik op dat ik een dergelijke wetswijziging op dit moment niet opportuun acht. De huidige tekst van de Wet inkomstenbelasting (IB) BES biedt naar mijn mening en gelet op het geldende maximum van 5.587 dollar per jaar per kind voldoende mogelijkheid om studiekosten in aftrek te brengen.” Dit bedrag is aftrekbaar voor eigen kinderen, kinderen van de echtgenoot en pleegkinderen tot 27 jaar. Het gaat hier specifiek om kosten van school- of collegegeld, kosten van boeken en ander verplicht lesmateriaal alsook kosten van interinsulair of internationaal vervoer, maximaal één reis per jaar per kind. Niet meegerekend worden kosten van voorwerpen zoals muziekinstrumenten, geluidsapparatuur, gereedschap, tekstverwerkers en computers. Specifiek gericht op de Sabaanse vader stelt Wiebes: ,,Door de betreffende persoon zijn ten behoeve van zijn dochter diverse met haar studie verband houdende uitgaven gedaan die op grond van de hierboven genoemde Wet IB BES niet als aftrekbare studiekosten worden aangemerkt. Dat betreft bijvoorbeeld de door de betreffende persoon genoemde computer, de winterkleding, de inboedel en de huur van de studentenkamer, het voedsel en de kosten van het lokale transport.”

Bron: Antilliaans Dagb;ad 30-5-2017