kop

Benoeming Rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba

 

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) mee ingestemd de heer W.J. (Wilbert) Stolte voor te dragen voor benoeming tot Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De benoeming gaat in per 1 mei 2011.

De heer Stolte is wethouder in de gemeente Den Haag geweest. Thans is hij onder meer penningmeester van de Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen. Eerder trad hij mede op verzoek van het ministerie van BZK op als adviseur van de eilandbesturen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in het kader van de staatkundige vernieuwing.

 

 

 

voornamen (roepnaam) 

Wilbert Julius (Wilbert)

 

personalia 

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 2 april 1950

 

partij/stroming 

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

 

loopbaan 

 

-

  

beleidsmedewerker financiën en rijksuitgaven, CDA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1980 tot 1985

-

  

beleidsmedewerker Europa CDA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 1984

-

  

stafmedewerker politieke en sociaal-economische vraagstukken, CDA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 1985

-

  

beleidsvoorlichter directoraat-generaal Fiscale Zaken, ministerie van Financiën, van 1985 tot 1988

-

  

hoofd communicatie NCW (Nederlands Christelijk Werkgeversverbond), later VNO-NCW, van 1988 tot 1998

-

  

lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 12 april 1994 tot april 2002

-

  

wethouder (van stadsbeheer, ICT, Scheveningen en sport) van 's-Gravenhage, van april 1998 tot 20 april 2006

-

  

adviseur besturen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba bij de overgang naar hun nieuwe staatsrechtelijke positie, van 2006 tot 2009 (namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

-

  

"Randstad Gezant', ministerie van Verkeer en Waterstaat, vanaf november 2008 (ondersteuning minister bij het Programma Randstad Urgent)

-

  

benoemd tot rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, april 2011

 

partijpolitieke functies 

vorige

-

  

voorzitter CDA kamerkring Den Haag, van 1986 tot 1993

-

  

lid partijbestuur CDA, van 1986 tot 1993

-

  

voorzitter stuurgroep grote steden CDA, van 2004 tot 2007

 

nevenfuncties 

huidige

-

  

voorzitter Raad van Commissarissen "Dunea" (v.h. Duinwaterbedrijf Zuid Holland), vanaf 2002

-

  

lid bestuur Richard Krajicek Foundation, vanaf 2006

-

  

voorzitter Bestuur Stichting Schiefbaan Hovius (jeugdhulp), vanaf 2006

-

  

voorzitter Raad van Toezicht OM-Den Haag (ontwikkelingsmaatschappij gericht op duurzaamheid), vanaf 2006

-

  

voorzitter Bestuur Stichting Ondernemersgala Den Haag, vanaf 2007

-

  

penningmeester SONA (Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen), vanaf 2008

-

  

voorzitter Stichting Marketing Scheveningen, vanaf 2008

-

  

lid Raad van Commissarissen Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V., vanaf 2008

-

  

lid bestuur "Sportbank Den Haag", vanaf 2008

-

  

voorzitter Stichting "The Hague Jazz", vanaf 2010


vorige

-

  

lid algemeen bestuur Stadsgewest Haaglanden

-

  

voorzitter Kernstuurgroep EGEM

-

  

voorzitter Stichting Stedenlink

-

  

voorzitter Eurocities Working Group on Broadband

-

  

lid bestuur Wethoudersvereniging

-

  

lid Interbestuurlijke Taskforce Gemeenten, van december 2007 tot juni 2008

 

opleiding 

voortgezet onderwijs

-

  

h.b.s.-b, 1969


academische studie

-

  

medicijnen (kandidaats) Katholieke Universiteit Nijmegen, tot 1975

-

  

Nederlands recht (kandidaats), Katholieke Universiteit Nijmegen, tot 1978

 

wetenswaardigheden

woonplaats
's-Gravenhage

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.

Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.


Bron: Parlement en Politiek