kop

BanBoneiruBek op de Emigratiebeurs

Drie bestuursleden van BanBoneiruBek waren vertegen-emigratiebeurs 2010woordigd met een stand op het Antillenpaviljoen van de Emigratiebeurs in Houten, Nederland op zaterdag 13 en zondag 14 februari met het onderwerp REMIGRATE.

In de week daarna hebben de bestuursleden gesproken met:

    Naast de bovenstaande formele gesprekken zijn ook informele gesprekken gevoerd. Ook was BBB de gehele dag aanwezig op de publieke tribune van de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de BES-wetten.