kop

BanBoneiruBèk heeft de ANBI status

 

              

ANBI Ban Boneiru Bèk  RSIN 823979830

(Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer.

De stichting Ban Boneiru Bèk is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan de stichting zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

ANBI status

#

Beschrijving

BanBoneiruBèk

1

De naam van de instelling

Fundashon Ban Boneiru Bèk

2

Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen.

Back 2 Bonaire

3

het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden

Informatienummer)/fiscaal nummer.

823979830

www.hetanbiregister.nl

4

Het post- of bezoekadres van de instelling.

Postbus 194 – Kaya Sabalo 13 – Bonaire – Caribisch Nederland

5

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI.

Een welvarende samenleving helpen creëren door middel van evenwichtige opbouw met mensen die het eiland een warm hart toedragen en een duurzame bijdrage kunnen en willen leveren.

6

De hoofdlijnen van het beleidsplan

zijn te vinden op de jaarlijkse mededeling

7

De functie en namen van de bestuurders zoals in de Statuten.

Voorzitter: mw. C. Fernandes Pedra

Secretaris: dhr. J.Evers

Penningmeester: dhr. J. Boezem

8

Het beloningsbeleid

Er wordt gewerkt met vrijwilligers en eventueel ZZP’ers op projectbasis.

9

Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling.

De bestuurders hebben recht op een vergoeding van de door hen in hun functie gemaakte kosten.

10

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.

Jaarverslagen

11

Een financiële verantwoording.

Jaarrekeningen