kop

Antwoord aan BBB van voorzitter van Tweede Kamer

BanBoneireBek heeft in de afgelopen maanden gezien dat de stroom van terugkomers stagneert en heeft dit kenbaar gemaakt aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer tijdens hun bezoek aan Bonaire. De stichting geeft aan dat er meerdere redenen aan te geven zijn, maar dat één een belangrijke oorzaak is; de koopkracht van de bevolking. En dat zien de terugkomers als een groot probleem. Lage salarissen t.ov. het europese deel van Nederland en hoge kosten van huurwoningen en levensonderhoud op de BES eilanden. Vele eilandskinderen twijfelen sterk om de stap te nemen. Hun gevoel zegt ja; ik wil terug. Maar teruggaan naar Bonaire om terug te gaan in financien is NEEN.

33 000-IV, nr. 34 -de motie-Van der Staaij c.s. over verbetering voorzieningen BES-eilanden 

MOTIE aangenomen 33 000-IV, nr. 34 -de motie-Van der Staaij c.s. over verbetering voorzieningen BES-eilanden 

Zie bijgaande correspondentie Brief voorblad, motie 33000 IV