kop

Anita Versteijlen

Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
Geachte heer, mevrouw, Graag zou ik mijn Curriculum Vitae en onderstaande brief bij u onder de aandacht brengen; Op 31 december 2019 ben ik naar het prachtige Bonaire verhuisd. Tijdens mijn avontuur hier heb ik veel mogen leren, zowel privé als zakelijk op diverse gebieden. Vanwege mijn liefde voor het eiland, de cultuur en natuur in combinatie met de vele uitdagingen op werkgebied zou ik mezelf zeer graag verder willen ontwikkelen bij uw organisatie. Mijn vaardigheden liggen in de mix van uiteenlopende disciplines, zoals u kunt opmaken uit mijn CV. Al jaren heb ik een droom, een interne vlammetje / mijn interne drive voor het vak rechtsgeleerdheid in combinatie met onderzoeken, in kaart brengen, schakels met elkaar verbinden met als doel een positief, blijvend en structureel verschil te maken. Tijdens mijn levenspad heb ik dan ook diverse casussen op dit gebied uitgewerkt. Ik hoop een omgeving te kunnen creëren, waardoor ik mijn passie verder mag ontwikkelen. Momenteel ben ik in gesprek met de Open Universiteit (www.ou.nl), m.b.t. bespreken van mogelijkheden voor het volgen van de master rechtsgeleerdheid. Ik wil mij zeer graag verder ontwikkelen en inzetten op dit gebied. Graag licht ik de belangrijkste punten betreffende mijn (werk)ervaring vόόr de emigratie hieronder kort toe; In 2012 tot en met 2018 heb ik met succes het bedrijf XieZo magazine opgestart en gerund in samenwerking met NPO 3, Rabobank Nederland en Portalengroep.nl. Voor meer informatie omtrent het concept en het product verwijs ik u door naar mijn Curriculum Vitae. Gedurende deze periode heb ik een zeer brede ervaring opgedaan op diverse gebieden, waaronder (media)management, financieel beleid, imagineering, strategie, onderzoek en analyse. Al deze disciplines heb ik kunnen combineren met mijn passie voor ondernemen. De daarbij horende taken lagen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. In 2011 heb ik samen met mevrouw Hyde het bedrijf Glimpz gerund, wat onderdeel was van de NHTV University of Applied Sciences te Breda. Tijdens dit jaar was ik verantwoordelijk voor onder andere het formuleren en uitvoeren van het beleid, succesvol plannen, coördineren van de operationele bedrijfsvoering en werven & begeleiden van personeel. Verder behoorde tot mijn taken; (financiële) stukken opmaken, netwerken, contacten onderhouden met opdrachtgevers / nieuwe contacten aangaan en adviseren van het managementteam NHTV. Ook het analyseren van de bedrijfsvoering om prestaties te evalueren, ontwikkelen en implementeren van procedurele of beleidsmatige veranderingen voor verbetering van de bedrijfsvoering, resultaat en systemen was onderdeel van mijn takenpakket. Het belangrijkste aspect omvatte alle marketingactiviteiten met als doel (potentiële) opdrachtgevers te werven en afnemers binnen te halen. Hierbij was het van groot belang om de marketing- en communicatieplannen te vertalen naar (online) communicatiemiddelen en deze activiteiten invulling te geven en te coördineren. De taken lagen onder andere op het gebied van; ontwikkelen van campagne materiaal / conceptontwikkeling, beheren van extra- en intranet content, het succesvol inzetten van de diverse social media kanalen, beheren van narrowcasting en beheren van e- commerce. Deze ervaringen kan ik zeer goed inzetten. Door het volgen van de studie International Leisure Management en het deelnemen aan diverse grootschalige projecten met als functie projectleider gedurende voornoemde, heb ik veel ervaring en kennis opgedaan als projectmanager. De daarbij horende taken lagen op strategisch en operationeel niveau, op het gebied van commerciële economie; marketing & sales , imagineering (creëren van concepten met beleving), bedrijfsvoering, projectmanagement en leisure regie (regisseren van grootschalige projecten). Ik zou zeer graag met u in gesprek gaan om te kijken of er mogelijkheden voor mij zijn om werkzaam te mogen zijn in uw organisatie. Met belangstelling zie ik uw reactie tegemoet. Met vriendelijke groeten, Anita Versteijlen Whats app: +31 6 30712179
Datum van beschikbaarheid: 
13 december 2021