kop

Al meer dan 300 gratis sterilisaties door dierenasiel Bonaire

sterilisatiecampagne dierenasiel Bonaire

Het dierenasiel Bonaire is 15 mei jl. gestart met een grootscheepse campagne om het aantal zwerf- en straathonden op Bonaire te verminderen. Hiertoe heeft het dierenasiel een sterilisatieproject gestart getiteld “Bonny the Superdog”. Inmiddels zijn er al meer dan 300 honden gratis gesteriliseerd.

Nummer 300
Nummer 300 was de hond van Wing Cheung supermarkt aan de Kaya Korona. De hond in kwestie was Wong. Een stevige Rottweiler look-a-like die al menig puppy ter wereld had gebracht. De eigenaren van Wong vonden het tijd dat het dier het wat rustiger aan moest gaan doen en besloten haar te laten steriliseren. De operatie verliep uitstekend en bij thuiskomt werd Wong verwelkomt met een grote bak kippenpoten!

Iedere hond een Superdog!
Inmiddels zijn er al meer dan 300 honden gratis gesteriliseerd. De uiteindelijke doelstelling van het Bonny the Superdog sterilisatieproject is om 500 honden te steriliseren. Op deze manier hoopt het dierenasiel Bonaire een bijdrage te leveren aan het verminderen van de hondenproblematiek en wordt iedere hond op Bonaire een Superdog!

Meer informatie

Voor meer informatie over deze gratis sterilisatiecampagne kunt u zich wenden tot het dierenasiel Bonaire.

www.animalshelterbonaire.com
www.bonnysuperdog.com