kop

ACM stelt per 1 januari 2017 productieprijzen elektriciteit en drinkwater vast

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de productieprijzen voor elektriciteit en drinkwater in Caribisch Nederland vastgesteld. Deze prijzen gelden vanaf 1 januari 2017. De productieprijs is bepaald door te berekenen wat het kost om een kubieke meter drinkwater of een kilowattuur elektriciteit te produceren.


De consument en bedrijven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba merken nog niets in de tarieven die zij voor elektriciteit en drinkwater betalen totdat ACM ook de distributietarieven vaststelt. ACM streeft ernaar om dat voor de zomer van 2017 te doen. De productieprijzen zijn een onderdeel van deze distributietarieven. De distributietarieven zijn de tarieven die afnemers (consumenten en bedrijven) aan distributiebedrijven WEB, STUCO of Saba Electric betalen.  ACM overlegt nog met het Ministerie van Economische Zaken (elektriciteit) en met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (drinkwater) over de vaststelling van de distributietarieven, de hoogte van de subsidies en over de impact van de nieuwe tarieven op de consument.

Hoe worden de tarieven vastgesteld?
ACM heeft de taak om tarieven vast te stellen voor elektriciteit en drinkwater. Deze taak staat in de Wet elektriciteit en drinkwater BES. Vanaf 1 juli 2016 startte ACM hiervoor een onderzoek om inzicht te krijgen in de kosten van de productie en de distributie van drinkwater en elektriciteit. Hierbij werkt ACM samen met WEB, ContourGlobal, STUCO en Saba Electric. Ook overlegt ACM met afnemerorganisaties Unkobon, BBE, Bonhata en BHG. Het onderzoek naar de kosten van de nutsbedrijven heeft geleid tot een reëel beeld van de productie- en distributiekosten. Op basis van die productiekosten stelt ACM nu, per 1 januari 2017, vast wat de productieprijs is voor elektriciteit en voor drinkwater.
Zodra ACM ook de distributietarieven vaststelt, zal iedereen per maand een vast bedrag gaan betalen voor elektriciteit en een vast bedrag voor drinkwater (het vaste distributietarief per maand). Daarnaast moet iedereen ook , net zoals dat nu het geval is, betalen voor de hoeveelheid drinkwater of elektriciteit die je per maand verbruikt (het variabele bedrag per maand, gebaseerd op de productieprijs).

Voor meer informatie: 
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/acm-op-bonaire-sint-eustatius-en-saba/

Laurens Jörg - Laurens.Jorg@acm.nl - +599 781 0281
Marga Buys - Marga.Buys@acm.nl - +599 781 0084