kop

ABN verstrekt hypotheken aan Caribische Nederlanders?

Voor ingezetenen van Caribisch Nederland met een inkomen in dollars is het toch weer mogelijk een hypotheek bij een Nederlandse bank af te sluiten.

Er zijn nog vragen, zoals

 

  • Is dit alleen voor Hollanders?
  • Is de hypotheek alleen voor wonigen in Nederland?

 

Dat laat minister Jeroen Dijs­selbloem (PvdA) van Financiën weten in reactie op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerle­den Erik Ronnes (CDA) en Wauter Koolmees (D66). Die sloegen alarm nadat deze zomer bleek dat geen enkele financiële dienstverlener in Europees Ne­derland nog langer bereid was hypotheken te verstrekken aan klanten met een niet-euro-inkomen. De weigering van de banken en andere hypotheekvers­trekkers was het directe gevolg van een nieuwe Europese richtlijn die de sector verplichtte maatregelen te nemen tegen het wisselkoersrisico dat consumen­ten met een inkomen in vreem­de valuta lopen.

Ondanks waarschuwingen van onder meer de Nederlandse Vereniging van Bankiers (NVB) liet de Nederlandse regering de maatregel op 14 juli ingaan. Vanaf die datum kregen klanten uit onder meer Bonaire nul op het rekest bij het zoeken naar een hypotheek voor bijvoorbeeld een appartement ten behoeve van een kind dat in Europees Nederland ging studeren. Dijsselbloem meldt in zijn antwoord dat naar aanleiding van de “signalen” overleg plaatsgevonden heeft met ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en de NVB. De daaruit volgende toezegging de regels te verduidelijken kon de hypotheekverstrekkers evenwel niet overtuigen.

Niettemin heeft zich een oplossing aangediend: ABN Amro (waarin de Nederlandse Staat meerderheidsaandeelhouder is) met een aanzienlijk deel van de expats als klant heeft gemeld alsnog een mogelijkheid te zien zowel bestaande als nieuwe klanten met een inkomen in een andere valuta dan de euro te accepteren. Of andere financiële instellingen het voorbeeld van ABN Amro volgen, is niet duidelijk.

Bron: Antilliaans Dagblad 21 december 2016