kop

In 2017 gemiddeld 2,050 USD per baan op Bonaire

In 2017 bedroeg de gemiddelde beloning per werknemersbaan op Bonaire 2 050 US dollar bruto per maand. Op Saba en Sint-Eustatius was dat respectievelijk 2 285 en 3 150 US dollar. Er is bij deze berekening geen correctie toegepast voor deeltijdbanen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

 

Ongeveer een kwart van de werknemersbanen op Bonaire bracht in 2017 minder op dan 1 000 USD per maand. Waarschijnlijk gaat het dan om deeltijdbanen. Bij 37 procent lag de beloning tussen 1 000 en 2 000 USD bruto per maand. Bijna 40 procent van de banen leverde maandelijks meer dan 2 000 USD op. 
Op Saba komt deze verdeling redelijk overeen met die op Bonaire. Op Sint-Eustatius zijn de categorieën evenrediger verdeeld over het aantal banen. Bijna twee derde van de banen levert er meer op dan 2 000 USD.

 

Stijging op Bonaire en Sint-Eustatius

De gemiddelde beloning per baan is in de periode 2011-2017 gestegen op Bonaire (+3 procent per jaar) en Sint-Eustatius (+4 procent per jaar). Op Saba bleef deze min of meer gelijk (+1 procent per jaar). Op Saba en Sint-Eustatius is het aantal banen klein, waardoor kleine veranderingen zwaarder drukken op de uitkomst. Het patroon van de ontwikkeling is daardoor grilliger. 
Op Bonaire stijgt vanaf 2011 de beloning in de bedrijfstak openbaar bestuur. Horeca, handel en zakelijke dienstverlening blijven daarbij achter.

 

Bronnen

Relevante links