kop

18 duizend Caribische Nederlanders meer in Nederland

Sinds 10 oktober 2010 zijn Bonaire, Saba en St. Eustatius staatkundig onderdeel van Nederland. Daardoor telt Nederland per die datum 18 duizend inwoners meer. Het nieuwe Nederlandse gebied heeft de naam Caribisch Nederland gekregen.

Wat is de Caribische Nederlander?

Wat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland

Autochtoon is

Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren.

Niet-westerse allochtoon

Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.

Toelichting:

Op grond van hun sociaal-economische en sociaal-culturele positie worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.

Dus: Iemand die geboren is in Nederland (of op een van de BES-eilanden) en beide ouders in Nederland geboren zijn (dus niet op Curacao, Aruba of st Maarten) zijn Autochtonen??? En de andere Niet Westerse Allochtonen?

Jonge bevolking

De gemiddelde leeftijd van de nieuwe inwoners van Nederland is 35,7 jaar. Dat is 4,4 jaar jonger dan gemiddeld in Nederland. Vooral het relatieve aantal ouderen verschilt nogal: minder dan 9 procent van de bevolking in Caribisch Nederland is 65 jaar of ouder, tegen meer dan 17 procent in Europees Nederland. Het verschil kan deels worden toegeschreven aan een iets hoger kindertal in Caribisch Nederland en een fors lagere levensverwachting van mannen in Caribisch Nederland.

Aandeel van leeftijdscategorieën in de bevolking van Caribisch Nederland

 

Weinigen rond 20 jaar

De bevolking van Bonaire en St. Eustatius telt relatief weinig jongvolwassenen. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door jongeren die voor studie of werk zijn verhuisd. Saba telt juist relatief veel begintwintigers. Dit hangt samen met de aanwezigheid van de Saba University Medical School, die veel buitenlandse studenten trekt.

Jongvolwassenen naar leeftijd, 1 januari 2010

 

Omvangrijke migratiestromen

De afgelopen vijf jaar zijn er meer personen op Bonaire komen wonen dan er zijn vertrokken. Voor de andere eilanden waren emi- en immigratie vrijwel in balans. Ongeveer 40 procent van het migratieverkeer met Bonaire was op Nederland gericht. Vanuit Saba en St. Eustatius zijn de Verenigde Staten en Canada de belangrijkste bestemmingslanden. Veel emigranten zijn 18 tot 23 jaar oud,  de piek bij de immigranten ligt rond de 30 jaar. Dit doet vermoeden dat ten minste een deel van de emigranten na verloop van tijd weer terugkeert naar hun herkomsteiland.

Migratie van en naar Caribisch Nederland naar leeftijd

 

Carel Harmsen en Menno ter Bals (CBS Nederlandse Antillen)

Bron: Central Bureau of Statistics Netherlands Antilles

Van bovenstaande tekst is ook een korte samenvatting in het Papiamento beschikbaar