kop

Zorg / Welzijn

Woonbegeleider, Persoonlijk Begeleider, Pedagogisch Werker, Gezinsbegeleider, Ambulant begeleider, Groepsbegeleider

Korte omschrijving: 
Creatief, innovatief, werken vanuit het hart, goed onderlegd, veel levens- en werkervaring mbo en hbo

<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: #000000; text-align: left; widows: 0; orphans: 0 } P.western { font-family: "Liberation Serif", serif; font-size: 12pt; so-language: nl-NL } P.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; so-language: nl-NL } P.ctl { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; so-language: ar-SA } -->

Branche: 
Zorg / Welzijn
Functiegroep: 
Medisch / verzorging
Werk / Denkniveau: 
HBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Overige
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
zie CV
Datum van beschikbaarheid: 
15 september 2013

Salima's Curriculum Vitae

Korte omschrijving: 
Ga voor een mooie baan op Bonaire
Branche: 
Zorg / Welzijn
Functiegroep: 
Medisch / verzorging
Werk / Denkniveau: 
MBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
Kinderdagverblijven en heb ervaring in het draaien van een baby, dreumes, peuter en peuterplus groep. tevens in het opzetten van een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang locatie. Heb in augustus 2011 een buitenschoolse opvang locatie opnieuw opgestart en werk daar ook. Tevens verzorg ik daar de tussen en naschoolse opvang alleen en heb leiding over vrijwilligers die me helpen bij de tussenschoolse opvang. Bij de naschoolse opvang heb ik op maandag 5 kinderen, dinsdag 9 kinderen en donderdag 12 kinderen. Ben ook in het bezit van een BHV (Bedrijfshulpverlening).
Datum van beschikbaarheid: 
10 juli 2013

verpleegkundige ***

Korte omschrijving: 
Nijmegen
Branche: 
Zorg / Welzijn
Functiegroep: 
Medisch / verzorging
Werk / Denkniveau: 
MBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Papiaments
Spaans
Full- of parttime: 
Fulltime
Datum van beschikbaarheid: 
19 augustus 2015

Juan Martes ***

Korte omschrijving: 
Sociaal Pedagogisch Hulpverlening

Afgestudeer sinds 27 februari 2013 Hogeschool Windesheim, opleiding SPH. Minoren: psychiatrie&verslavingszorg, verslavingskunde 1&2. Ook bezit ik een diploma op MBO niveau; sociaal pedagogisch werker 4 met als specialisatie woonbegeleiding.

Branche: 
Zorg / Welzijn
Werk / Denkniveau: 
HBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Papiaments
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
Ik heb werkervaring binnen de jeugdzorg,gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Momenteel werk ik binnen de verslavingszorg in een maatschappelijk opvang. Deze opvang is bedoelt voor mensen met een geschiedenis van langdurige verslaving en/ of psychiatrische problematiek. Mogelijk in combinatie met dak- en/of thuisloosheid.Als gevolg hiervan ondervinden deze mensen gevolgen/problemen op de verschillende leefgebieden. Deze problemen kunnen ze niet (meer) (geheel) zelfstandig het hoofd bieden. Hierbij hebben bieden wij ze hulp, ondersteuning en/ of behandeling aan. De methodiek waar mee gewerkt word is: Rehablitatiegericht werken.
Datum van beschikbaarheid: 
20 april 2013

Werk gezocht binnen de jeugd of gezondheidszorg op Bonaire

Korte omschrijving: 
Na er jaren op vakantie te zijn geweest zal ik in 2014 met mijn gezin verhuizen naar Bonaire en wil ik met mijn opleidingen en werkervaring wat gaan betekenen voor het eiland en de bewoners
Branche: 
Zorg / Welzijn
Functiegroep: 
Overige
Werk / Denkniveau: 
HBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
Zie cv voor mijn uitgebreiden werkervaring binnen de jeugd en gezondheidszorg.
Datum van beschikbaarheid: 
1 februari 2014

Curriculum Vitae Maaike van Sleen

  • Naam: van Sleen
  •  Voornamen: Maartje Martine
Branche: 
Zorg / Welzijn
Functiegroep: 
Onderwijs en wetenschap
Werk / Denkniveau: 
HBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
Werkervaring: 2012 - 2013: RIBW IJssel-Vecht, sociaal pension/volwassen psychiatrie(Kampen) Verantwoordelijk als woonbegeleider 2012: RIBW IJssel-Vecht, jongeren met autistisch spectrum (Kleimos/Obrechtstraat)Verantwoordelijk als woonbegeleider voor jongeren met autisme 2012: RIBW IJssel-Vecht, jeugdpsychiatrie (Volterbeek) Woonbegeleider bij jeugdpsychiatrie, beschermd wonen 2010 – 2011: Reclassering Nederland (stage) 2010: RIBW IJssel-Vecht, volwassen psychiatrie, invalwerk (Muijdermanstraat) Woonbegeleider bij volwassen psychiatrie, beschermd wonen 2009: PGB-werk, inval schoonmaakwerk 2009: RIBW Zwolle, jongeren met autistisch spectrum (kleimos) Verantwoordelijk als woonbegeleider voor 13 jongeren met autisme 2009: RIBW Zwolle, volwassen psychiatrie, invalwerk, Woonbegeleider bij volwassen psychiatrie, beschermd wonen 2009: RIBW Zwolle, jeugdpsychiatrie, invalwerker (Tak van poortvlietware)Woonbegeleider bij jeugdpsychiatrie, beschermd wonen 2009: Dimence, dubbel diagnose, vrijwilligerswerk. Oriënterende stage vanuit de opleiding maatschappelijk werk 2008 – 2012: RIBW Zwolle, jeugdpsychiatrie, nachtaanwezigheidsdienst, Verantwoordelijk in de nacht voor 15 jongeren 2006 – 2007: Huize Bartje, stichting NOVO, Assen. Activiteiten en woonbegeleider in sociaal pension voor uitbehandelde psychiatrie 2005 – 2007: Papiermolen, stichting de Leite, Assen (stage/werk)Activiteitenbegeleider op de dagbesteding met mensen met een beperking. 2005: Activiteitenbegeleiding ouderen, Interzorg Smilde (stage)
Datum van beschikbaarheid: 
2 februari 2013

Ervaren verpleegkundige wil gaan wonen en werken op Bonaire

Korte omschrijving: 
Ik ga er nu echt voor

Hoi , ik ben Berry en wordt dit jaar 51 jaar, en moet zeggen dat het lang heeft geduurd maar ik doe het nu echt.....ik ga naar Bonaire. Een aantal jaren gelden was ik aan het eilandhoppen en kwam als eerste op Bonaire aan. Meteen werd ik erg blij, en voelde me meteen thuis wat ik nog nooit gehad had. Wat een mooi eiland, niet te groot en zeker nietr te klein dacht ik.....net goed. De bevolking was erg vriendelijk en heb in contact mijn bewondering altijd uitgesproken hoe men over het eiland dacht maar men was ook beschermend.

Branche: 
Zorg / Welzijn
Functiegroep: 
Medisch / verzorging
Werk / Denkniveau: 
HBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Overige
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
zie cv.Sinds maart 2013 gestart met beginnerscurus papiuments.
Datum van beschikbaarheid: 
23 januari 2013

Sociaal Cultureel werker

Korte omschrijving: 
Opzetten van activiteit en trajecten op niveau

Sociaal Cultureel werker ondersteunt vrijwilligers in het opzetten, plannen en uitvoeren van activiteieten. Zet activiteieten op niveau zowel op gebied van educatie, sport en spel, curssusen , voorlichtingen, discussie avonden en reintegratie trajecten.

Branche: 
Zorg / Welzijn
Werk / Denkniveau: 
HBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Papiaments
Spaans
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
Ik werk al 6 jaar bij een welzijn instantie. Heb een brede netwerk opgebouwd gedurende jaren. ik ben voorzitter van het Stichting Wijkpanel Vrijheidswijk, lid van de Multicultureel Advies Raad Leeuwarden. Hiervoor was ik voorzitter van werkgroep spelen (activiteitengroep voor kinderen 4jr-12jr). Mijn stage periode heb ik gedaan bij onderwijs voor kinderen met beperking, jongerenwerk, kinderwerk, meidenclub en als opbouwwerker.
Datum van beschikbaarheid: 
9 oktober 2012

ervaren zorg en welzijn

Korte omschrijving: 
specialist sterk gedragsgestoord en specialist stoornis autisme spectrum
Branche: 
Zorg / Welzijn
Functiegroep: 
Overige
Werk / Denkniveau: 
HBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
06/2011 – 07/2012 Hoofd ambulant Enter en Coaching Assen • Coördineren/leidinggeven personeel. • Opvangen begeleiden personen met gedragsproblemen. • Contacten GKB, banken, scholen, uitkeringsinstantie, artsen, jobcoaching, politie, reclassering. • Aanvraag PGB. 05/2009 – 06/2011 Pedagogisch Medewerker B Behandelcentrum Woodbrookers Korte Hemmen • Workshops geven aan personeel m.b.t. omgaan met autisme, ODD- CD, PDD en ASS; • Schrijven van behandelplannen; • Contacten met ouders/verwanten en de begeleiding van ouders binnen het systeem van de jongeren; • Voeren van mentor gesprekken. 03/2010 – 06/2010 Persoonlijk begeleider (14 uur) Promens Care (Zorgboerderij Peest) • Eén op één begeleiding van cliënt die te maken heeft met moeilijk verstaanbaar gedrag; 05/2008 – 03/2010 Persoonlijk begeleider Hanzeborg (Appelscha) • Begeleiden van cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag , licht verstandelijk gehandicapt, psychische problematiek en verslavingsproblematiek; • Schrijven van dagprogramma , • Schrijven van behandelingsplannen, • Voeren van interdisciplinair overleg. 06/2007 – 05/2008 Persoonlijk begeleider Van Boeijen (Assen) • Begeleiden van cliënten (één op één) met moeilijk verstaanbaar gedrag bij dagbesteding en wonen; • Begeleiding van verschillende teams; • Begeleiding van SPW en SPH stagiaires; • Schrijven van behandelingsplannen; • Overleg met psychiater en agoog; • Begeleiding van ouders. 04/2000 – 06/2007 Groepsbegeleider, activiteitenbegeleider en bewegingsmedewerker Talant (Beetsterzwaag) • Begeleiding van cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag SG LVG; • Diverse projecten; • Begeleiding SPW, SPH, CIOS stagiaires. 04/1997 – 04/2000 Jongerenwerker Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (AZC Drachten, Kollum) • Begeleiding van alleenstaande minderjarige asielzoekers, • Organiseren van gespreksgroepen, culturele activiteiten en sportactiviteiten. 08/1993 – 04/1997 Groepsleider Stichting de Zijlen • Begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking 06/1988 – 08/1993 Groepsleider Barthimeushage
Datum van beschikbaarheid: 
5 augustus 2012

Docenten Zorg & Wezlijn

Korte omschrijving: 
Ik ben bevoegd docent omganskunde. Ik geef al 6 jaar les als docent Zorg & Welzijn op het VMBO

Branche: 
Zorg / Welzijn
Werk / Denkniveau: 
HBO
Talenkennis: 
Nederlands
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
Zie CV
Datum van beschikbaarheid: 
9 juli 2012
Inhoud syndiceren