Programmamanager Bestuursakkoord Bonaire

 

OLB en BZK zijn op zoek naar een:

Programmamanager Bestuursakkoord Bonaire

 

Functieprofiel

Standplaats: Bonaire
Vacaturenummer: P&O2018_12_003
Contractduur: in beginsel 1 jaar met intentie om bij goed functioneren te verlengen tot looptijd Bestuursakkoord
Uren per week: 39,5 uur
Werk- en denkniveau: WO
Reageren voor: 6 december 2018 15:00 uur, lokale tijd op Bonaire (AST)
Dienstverband: tijdelijke aanstelling voor de duur van project/werkzaamheden
Salarisomschrijving: afhankelijk van opleiding en ervaring

Functieomschrijving:

In november 2018 hebben het openbaar lichaam Bonaire en het Rijk een Bestuursakkoord met elkaar gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over prioritaire thema’s en de gezamenlijke inzet om tot concrete resultaten te komen. Ten behoeve van een goede uitvoering van het akkoord wordt er een programmabureau opgericht dat geleid wordt door de programmamanager Bestuursakkoord.

De programmamanager draagt met zijn/haar programmabureau zorg voor een goed verloop van de realisatie van het Bestuursakkoord, voor de monitoring van de gemaakte afspraken, voor het verbinden van de samenwerkende partijen, en voor de oplevering van een viermaandelijkse voortgangsrapportage over de uitvoering van het Bestuursakkoord. De programmamanager rapporteert aan het Bestuurscollege en aan het ministerie van BZK en onderneemt actie als hij/zij signaleert dat voortgang op deelterreinen hapert.

Het programmabureau bestaat uit (senior)beleidsmedewerkers/adviseurs vanuit verschillende directies van Openbaar Lichaam Bonaire, een vertegenwoordiger vanuit het Eilandsecretariaat, vertegenwoordiger(s) vanuit het ministerie van BZK namens het Rijk/stafteam van de Rijksvertegenwoordiger (gestationeerd in Den Haag en/of Bonaire), en desgewenst kunnen er vertegenwoordigers/adviseurs toegevoegd worden. De leden van het programmabureau Bestuursakkoord blijven gestationeerd op hun eigen werkplek binnen hun eigen directie en worden enkele dagdelen per week beschikbaar gesteld voor het verrichten van werkzaamheden in het programmabureau.


Functie-eisen:

De programmamanager:

 • Is verantwoordelijk voor de goede voortgang en monitoring van projectresultaten en programmadoelstellingen.
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van een viermaandelijkse voortgangsrapportage Bestuursakkoord gericht aan het Bestuurscollege en aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, en voor het opvolgen van de hieruit voortkomende acties.
 • Brengt mogelijke risico's en complicaties in kaart en de consequenties daarvan en werkt alternatieven uit.
 • Stelt het eindresultaat voorop en houdt overzicht.
 • Is alert op risico's, knelpunten, belemmeringen die de voortgang en het resultaat van het programma kunnen verstoren en neemt maatregelen en reageert met daadkracht.
 • Onderkent tijdig de politieke/maatschappelijke afbreukrisico’s en anticipeert met de juiste interventies en laat hierin stevigheid zien.
 • Is zich bewust van de dynamiek, processen en verschillende belangen binnen de betrokken in- en externe organisaties en partijen en stemt de aanpak hierop af.
 • Signaleert welke extra capaciteit wanneer benodigd is en geeft dit aan bij de betrokken partijen.
 • Is transparant naar de partijen toe, stimuleert transparantie en samenwerking vanuit de omgeving en toont zich bij het eigen handelen bewust van de politiek-bestuurlijke/maatschappelijke gevoeligheid van onderwerpen en spreekt uit wat hij/zij van de partijen en omgeving verwacht.
 • Is op de hoogte wat er speelt op politiek en bestuurlijk niveau zowel in Bonaire als in Den Haag.
 • Heeft regelmatig contact en overleg met alle belanghebbenden.


De programmamanager beschikt over de volgende competenties:

 • Kent de politieke/maatschappelijke ontwikkelingen en trends in Caribisch Nederland, geeft daar betekenis aan in termen van risico’s en kansen op middellange en lange termijn en vertaalt deze naar het eigen programma.
 • Is in staat om politieke neutraliteit in acht te nemen.
 • Heeft kennis van verhoudingen, regels, posities, belangen en cultuur van de betrokken in- en externe partijen en houdt hier rekening mee en anticipeert hierop.
 • Is resultaatgericht, opereert herkenbaar als aanspreekpunt/boegbeeld voor het programma en stuurt het programmabureau op kordate wijze aan.
 • Heeft kijk op mensen en bedrijfsvoeringprocessen en is transparant ten aanzien van de afweging over de gewenste kwaliteit en haalbaarheid.
 • Is initiatiefrijk en zoekt continu naar verbetering van producten/processen/werkwijzen.  
 • Weet met sterke leidinggevende competenties verbindingen te leggen en effectief partijen aan te sturen daar waar nodig.
 • Is een bruggenbouwer.


Vereiste ervaring en kennis:

 • Ervaring in het sturen en managen van complexe projecten/programma’s.
 • Ruime ervaring met het werken in de Caribische context.
 • Ervaring in het bouwen en onderhouden van een netwerk.
 • Ervaring met werken in of in samenwerking met een overheidsorganisatie.
 • Kennis van/over het lokale bestuur van Bonaire is een pré.
 • Kennis van Nederlands en Papiaments.
 • WO werk- en denkniveau.


Bijzonderheden

 • Daar het zwaartepunt van de activiteiten op Bonaire ligt, is de standplaats Bonaire.
 • De aanstelling geldt in principe voor de duur van de looptijd van het Bestuursakkoord. Er vindt een jaarlijkse evaluatie plaats. Na het eerste jaar zal expliciet worden bekeken of continuering van het dienstverband voor de hand ligt.


Interesse?

U kunt u motivatiebrief en cv voor 6 december 15:00 uur (AST) sturen aan sollicitatie@rijksdienstcn.com.

Branche: 
Overheid
Functiegroep: 
Directie/management
Werk / Denkniveau: 
WO
Leidinggevend: 
Ja
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Vereiste talenkennis: 
Papiaments
Vacature gaat in per : 
02/12/2018
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
Rijksdienst CN
Plaats: 
Bonaire CN