Personeelsconsulent

 

Stichting Scholengemeenschap Bonaire is per direct op zoek naar

Personeelsconsulent

1 fte (m/v)

 

Inleiding SGB

Scholengemeenschap Bonaire (SGB) zet zich in om de unieke talenten van elke leerling en student te stimuleren door een omgeving te creëren waarin de persoon zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig functionerend individu, toegerust op een dynamische samenleving.

De SGB biedt een samenhangend geheel van voorzieningen op het gebied van het voortgezet – en beroepsonderwijs en begeleiding van leerlingen op Bonaire. Op dit moment bevindt de scholengemeenschap zich in een verbetertraject. De school is onderverdeeld in vier units met aan de leiding een unitdirecteur (UD) die wordt bijgestaan door één of meerdere teamleiders. De volgende units zijn te onderkennen:

- VMBO Vakcollege

- MAVO, HAVO en VWO (Liseo Boneriano)

- MBO

- Speciale lesplaatsen (SLP)

 

Deze vier units worden ondersteund door eveneens vier stafafdelingen of stafdiensten; Financiën, HRM, ICT en Huisvesting & Facilitaire dienst. Voor de stafafdeling of stafdienst HRM zijn wij op zoek naar een vakkundige en initiatiefvolle Personeelsconsulent die de centrale directie en de unitdirecteuren ondersteunt bij de ontwikkeling en inrichting van het HRM beleid en is belast met de uitvoering ervan.

De werkzaamheden van een Personeelsconsulent zijn:

1. Initiëren, uitvoeren, bewaken & evalueren HRM beleid

a) Arbeidsvoorwaarden, rechtspositie en salaris

b) Ziekte en verzuim

c) Scholing en mobiliteit/loopbaan

d) Begeleiding en beoordeling/gesprekscyclus

e) Functiebouwwerk

 

2. Kwaliteit & professionele houding

a) Adviseren centrale directie, units en stafdiensten of stadafdelingen

b) Informatievoorziening

c) Documentatie, archivering

 

3. Netwerken

 het initiëren en onderhouden van interne en externe contacten (directieleden, collega´s, deskundigen binnen en buiten de organisatie).

 

4. Bijdragen aan het HRM team

 het leveren van een actieve bijdrage aan het HRM overleg;

 het initiëren en voorbereiden van relevante en actuele agendapunten voor het werkoverleg en beleidspunten voor themabijeenkomsten.

 

Wat zijn de selectie-eisen?

 HBO denk- en werkniveau

 Minimaal 3 jaar ervaring in soortgelijke functie

 Interculturele competentie of kennis en ervaring met de Antilliaanse cultuur

 Goede beheersing van het Nederlands en het Papiaments in woord en geschrift,

 Kennis van ontwikkelingen op het vakgebied en inzicht in rechtspositionele regelingen en procedures

 Inzicht in factoren die bepalend zijn voor het ontstaan van problemen in de werksituatie

 Vaardigheid in het omgaan met verschillende belangen en in het oplossen van uit de werksituatie voortvloeiende individuele problemen

 Inzicht in het bij de organisatie gehanteerde systeem van functiewaardering (Fuwa voor VO en BVE)

 Vaardigheid in het (mondeling en schriftelijk) toelichten van en informeren over personele zaken en rechtspositionele regelingen

 Ervaring met het werken in het onderwijs is een pre

 

Wat zijn de gevraagde competenties?

De SGB heeft een aantal basiscompetenties concreet omschreven die belangrijk zijn binnen de organisatie voor het goed kunnen functioneren van een dienstverlenende instelling.

1. Plannen en organiseren

2. Flexibiliteit

3. Samenwerken

4. Integriteit

5. Communicatief (zowel mondeling als schriftelijk)

6. Initiatief nemend

7. Adviserend

8. Diversiteit

 

Is uw interesse gewekt?

Bij voorkeur ontvangen wij graag uw sollicitatiebrief met uw Curriculum Vitae per mail uiterlijk 04 juni 2017. U kunt uw gegevens mailen naar recruitment@sgbonaire.com. U kunt uw sollicitatie richten aan hoofd HRM, de heer drs. M.I. Statia.

Voor een spoedige behandeling van uw sollicitatie vragen wij u ook om (gescande) kopieën van uw diploma’s en pasfoto mee te sturen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Branche: 
Onderwijs / Opleiding 
Functiegroep: 
Personeel en organisatie
Werk / Denkniveau: 
HBO
Leidinggevend: 
Nee
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Vereiste talenkennis: 
Papiaments
Vacature gaat in per : 
18/05/2017
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
Scholengemeenschap Bonaire
Plaats: 
Bonaire Caribisch Nederland
Contactpersoon: 
heer drs. M.I. Statia
Functie contactpersoon: 
Hoofd Personeelszaken