kop

Onderwijsmanager

Fundashon Forma is per direct op zoek naar een

Onderwijsmanager

Fundashon FORMA is een stichting voor (jong) volwassen en heeft als doel het bevorderen en aanbieden van vak- en beroepsonderwijs met de focus op de zelfontwikkeling en het creëren van betere kansen op de arbeidsmarkt. De organisatie kent 4 operationele afdelingen elk geleid door een Coördinator, te weten; Alfabetisering, Sociale Kanstrajecten, Middelbaar Beroepsonderwijs (mbo) niveau 1 en cursussen. De Stichting FORMA heeft een bestuur, wordt geleid door de directeur met 2 managementleden en heeft 40 werknemers in dienst.

Wat ga je doen?

De onderwijsmanager is lid van het managementteam en weet vanuit de visie van FORMA zorg te dragen voor de beleidsvoorbereiding, -vorming, -advisering en uitvoering ten behoeve van volwasseneducatie. Tevens geeft de onderwijsmanager leiding en sturing aan de coördinatoren en wordt hiërarchisch aangestuurd door de directeur.

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de stichting FORMA.

Wij verwachten van de onderwijsmanager persoonlijk en onderwijskundig leiderschap. Samen je collega’s zorg je voor onderwijs dat de studenten bindt, boeit en perspectief biedt en hen voorbereidt op een plek op de arbeidsmarkt. Jij bent een verbinder, professioneel, mensgericht en biedt ruimte aan je team en neemt beslissingen wanneer het moet. Je geeft leiding, maar stuurt zelf ook op de eigen prestaties en geeft het goede voorbeeld. Je hebt een positieve enthousiasmerende houding en weet hiermee draagvlag te creëren. Je zet de goede resultaten van de organisatie voort.

Functie taken:

 • Je geeft op een enthousiasmerende wijze leiding en sturing aan de coördinatoren, voert functionerings- en beoordelingsgesprekken waarbij eigen verantwoordelijkheid, professionaliteit en zelfontwikkeling van de medewerkers prioriteit genieten
 • Je bent belast met de inrichting van de eigen administratieve organisatie
 • Je communiceert op een plezierige manier en werkt nauw samen met je naaste management collega’s, de coördinatoren en andere collega’s binnen de organisatie
 • Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van de brede zorg binnen je team en de leerlingzorg
 • Met input van je team ontwikkel je beleidsvoorstellen op onderwijsgebied
 • Je draagt zorg voor een jaarplanning en (half) jaarlijkse verslag
 • Je stuurt projecten en activiteiten aan (bijv. in het kader van de afstemming van het onderwijsaanbod op maatschappelijke ontwikkelingen) op het niveau van FORMA
 • Je zorgt voor een meerjaren onderwijsprogrammering, gebruikmakend van inspectieresultaten en rapporten
 • Je stelt samen met behulp van ons Manager Financiën een passende begroting en stemt deze af met je team
 • Je adviseert de directeur over vernieuwing van het onderwijsbeleid
 • Je levert als lid van het managementteam een adviserende bijdrage aan de totstandkoming van het strategisch beleid op onderwijs van FORMA
 • Neemt deel aan in- en externe advies- en overlegorganen aangaande het onderwijs

Wat vragen we van je?

 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het onderwijs op het gebied van volwassen educatie met minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring
 • Jouw theoretische en praktische kennis van het onderwijs kan je daardoor koppelen aan de specifieke behoeften van onze doelgroep
 • Jouw kennis van didactische methoden, technieken en vaardigheden kan je op een prettige wijze overbrengen aan het team
 • Je bent op de hoogte van de onderwijskundige ontwikkeling van de FORMA doelgroep
 • Je bent een mensgerichte en resultaatgerichte leidinggevende
 • Je hebt kennis van en bent vaardig in het gebruik van managementtechnieken en personeelszorg
 • Je kent en hanteert de technieken van oplossingsgericht management en coaching
 • Je geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat de doelen met succes worden bereikt
 • In voorkomende gevallen ben je in staat om, in overleg, snelle beslissingen te nemen en onmiddellijk tot actie over te gaan
 • Je beheerst Papiamentu in spraak en in schrift
 • Je hebt passie voor het onderwijs en de studenten!

Wat wij bieden

Je geeft leiding aan de coördinatoren team dat nauw samenwerkt met hun eigen team en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de studenten. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen en kansen op leiderschapsgebied en onderwijsontwikkeling. Het betreft een dynamiek en professionele organisatie en er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Interesse?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief met Curriculum Vitae uiterlijk dinsdag 19 januari 2021. Deze kunt u mailen naar mevr. Charmaine Alberto, HR Manager.

E-mail: charmainealberto@fundashonforma.com

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Heb je vragen over de vacature, neem dan tijdens kantooruren contact op met de Directeur mevr. Soraida Mensche- Statius, T: +599 7176949

 

Branche: 
Onderwijs / Opleiding 
Functiegroep: 
Onderwijs en wetenschap
Werk / Denkniveau: 
MBO
Leidinggevend: 
Ja
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Vereiste talenkennis: 
Papiaments
Vacature gaat in per : 
07/01/2021
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
Forma
Plaats: 
Bonaire
Contactpersoon: 
Charmaine Alberto
Functie contactpersoon: 
HR Manager