Inspecteurs Arbeidsinspectie

 

SZW is op zoek naar een: Inspecteurs Arbeidsinspectie
(Vacaturenummer: P&O2018_05_006, standplaats: Bonaire)

Organisatie:
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voert, direct aangestuurd vanuit het departement in Nederland, de sociale zekerheid voor Caribisch Nederland uit.
Hiertoe is een aparte unit in het leven geroepen, die onder leiding van het unit hoofd zorgt voor uitvoering van AOV, Onderstand, AWW, Arbeidsinspectie, Arbeidszaken, Loonderving en het verlenen van Tewerkstellingsvergunningen.

Heb jij de ambitie om deze functie te vervullen?

Als Inspecteur Arbeidsinspectie ga je bij bedrijven langs. Je houdt toezicht op en verricht controles op de naleving van de wetgeving voor veiligheid. Je informeert werkgevers en werknemers over onder andere arbeidsveiligheid.

Hoofdtaken functie:

 • het houden van toezicht en verrichten van controles op de naleving door bedrijven te CN van de wetgeving voor veiligheid op het werk, arbeidstijden en –voorwaarden, minimumloon en tewerkstellingsvergunningen;
 • je controleert op het aanwezig zijn van noodzakelijke vergunningen, bepalingen, voorwaarden of voorschriften;
 • je controleert of burgers geen misbruik maken van de sociale voorzieningen;
 • je geeft voorlichting en informatie (mondeling en door het verstrekken van voorlichtingsmateriaal) aan werkgevers en werknemers van bedrijven op het gebied van (arbeids)veiligheid, gezondheid en welzijn in de werksituatie;
 • het bestrijden van illegale tewerkstelling;
 • het onderzoeken van de arbeidsomstandigheden naar aanleiding van klachten van werknemers;
 • je behandelt meldingen van ernstige arbeidsongevallen;
 • het geven van waarschuwingen aan  onder toezicht gestelden;
 • het opstellen proces verbaal voor bedrijven die zich niet houden aan de wetgeving;
 • het stil leggen van bedrijven of werkzaamheden in geval van ernstig gevaar voor de veiligheid of gezondheid van werknemers;
 • je houdt toezicht op de naleving van de sociale zekerheidswetten en het Besluit onderstand BES;
 • het bij het toezicht en de handhaving op operationeel niveau nauw samenwerken met onder meer de (vreemdelingen)politie en toezichts-/handhaving eenheden van de openbare lichamen;
 • je rapporteert over de bevindingen.


Competenties

 • Accuraat werken
 • Oordeelsvorming
 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Plannen en Organiseren
 • Communicatieve vaardigheden


Functie-eisen:

 • minimaal HBO werk- en denkniveau (met bij voorkeur opleiding op veiligheidskundig vlak);
 • in het bezit van een diploma buitengewoon agent van politie (Bavpol), of bereid dit te halen;
 • kennis van de wetgeving (en relevante juridische procedures) op het terrein van veiligheid op het werk, arbeidstijden en –voorwaarden, minimumloon en tewerkstellingsvergunningen;
 • kennis van de diverse sectoren van bedrijfsleven te CN;
 • vaardigheid in het uitvoeren van controles en het opstellen van proces verbaal;
 • beheersing van Nederlands en bij voorkeur van Engels, Spaans en Papiamentu in woord en geschrift.


Arbeidsvoorwaarden:
Aanloopschaal 8  minimaal $ 2.136,- tot maximaal $ 2.972,- bruto
Functieschaal 9 minimaal $ 2.452,- tot maximaal $ 3.334,- bruto

Overige arbeidsvoorwaarden:
Het vaststellen van het salaris is afhankelijk van de opleiding en ervaring. Deze vacature is zowel intern als extern gelijktijdig uitgezet.


Voor interne kandidaten geldt:

 • Wanneer je al een vast dienstverband hebt, dan word je vaste dienstverband, met extra afspraken, voortgezet.
 • Wanneer je een tijdelijk dienstverband hebt dan zal een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar worden aangeboden, waarbij bij wederzijds tevredenheid en mogelijkheid bestaat op een vaste aanstelling. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat je al een verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebt overlegd en een positieve uitslag van de medische keuring is afgegeven.


Voor externe kandidaten geldt:
Men krijgt een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar. Bij wederzijdse tevredenheid kan de tijdelijke aanstelling na een jaar worden omgezet in een vast dienstverband. Mits de kandidaat in het bezit is van het Bavpol-diploma. Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een positieve uitslag van de medische keuring zijn vereist en dus onderdeel van de selectieprocedure.

Voor alle vacatures zijn de lokale arbeidsvoorwaarden van toepassing.

Voor informatie omtrent de vacature:,  de heer Leo de Jong, coördinerend inspecteur Arbeidsinspectie , telefoonnummer + 599 715 8757

Digitaal solliciteren U kunt uw Curriculum Vitae met motivatie sturen naar:
E-mail: personeelszaken@rijksdienstcn.com

Sluitingsdatum: 17 juni 2018

Branche: 
Overheid
Functiegroep: 
Staf, advies en beleid
Werk / Denkniveau: 
HBO
Leidinggevend: 
Nee
Vereiste talenkennis: 
Engels
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Vereiste talenkennis: 
Papiaments
Vereiste talenkennis: 
Spaans
Vacature gaat in per : 
01/06/2018
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Plaats: 
Bonaire Caribisch Nederland
Contactpersoon: 
heer Leo de Jong