ICT coördinator/ Data analist

 

Het Zorgverzekeringskantoor BES is op zoek naar een ICT coördinator/Data analist, vacaturenummer P&O2017_04_006, standplaats Bonaire.

De organisatie

Het Zorgverzekeringskantoor BES (ZVK) voert voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanaf 1 januari 2011 het besluit Zorgverzekering BES uit. Met de uitvoering is een jaarlijks financieel belang gemoeid van ongeveer $120 miljoen. De Zorgverzekering BES verzekert de inwoners van de eilanden van Caribisch Nederland voor geneeskundige en langdurige zorg. Het ZVK heeft vestigingen op de drie eilanden van Caribisch Nederland. 

Kerntaken zijn het inkopen van zorg bij zorgaanbieders en dienstverlening aan verzekerden zodat zij de zorg krijgen waar zij recht op hebben.

De afdeling

De afdeling Bedrijfsvoering faciliteert het specifieke primaire proces van het ZVK door ondersteuning op het gebied van ICT (ontwerp en ondersteuning), financiën (declaraties verwerken en betalen, opstellen maandafsluiting), facilitaire dienstverlening, ondersteuning bij de uitvoering van het op het ZVK toegesneden HRM beleid en –projecten en een office manager/management assistent. 

De functie
Taken:
Regie ICT

 • het vervullen van het “opdrachtgeverschap” voor alle ICT-aangelegenheden zoals onderzoek, definitiestudie, applicatieontwikkeling, infrastructuur, diensten, onderhoud en support en het in de uitvoering voeren van de regie daarop;
 • het zorgen voor het inrichten van leveranciers- en contractmanagement, voor het onderhoud van contracten en SLA’s en voeren en voorzitten van het regulier overleg met de SSO-CN n de ICT-leveranciers
 • het dagelijks functioneel aansturen van de functioneel beheerder en medewerker helpdesk;

ICT beleids- en instrumentontwikkeling

 • het leveren van een bijdrage aan beleidsontwikkeling ten aanzien van en adviseren over de inrichting en aansturing van de ICT structuur;
 • het vertalen van de beleidskaders op het gebied van ICT naar toepassing en richtlijnen;
 • het (mede) ontwikkelen van toepassingsgerichte instrumenten op dit gebied;
 • het, doen ontwikkelen van het informatiemanagement binnen het ZVK en daarbij behorende instrumenten/rapportages;

Management ICT processen

 • het zorgdragen voor het inrichten van incident-, change-, probleem- en kwaliteitsmanagement en het nemen van besluiten t.a.v. incidenten, changes, problemen, releases en kwaliteitsissues;
 • het inrichten van acceptatietesten, het (doen) opstellen van het Mastertestplan en coördineren en begeleiden van de uitvoering ervan;
 • het zorgdragen voor de inrichting van en sturing op de ICT helpdeskfunctie en het waar nodig behulpzaam zijn bij complexe inrichtings- en oplossingsvraagstukken;
 • het bewaken van de uitvoering van richtlijnen en procedures op het gebied van ICT en signaleren van mogelijke afwijkingen;
 • het geven van adviezen, voorlichting en informatie aan management en medewerkers over ICT aangelegenheden en desgevraagd vanuit het ICT vakgebied deelnemen aan MT vergaderingen;
 • het opstellen van managementinformatie over de ICT dienstverlening;

Functie-eisen

 • HBO+ werk- en denkniveau met relevante opleiding op ICT gebied;
 • kennis van en ervaring met SAP BO, Web Intelligence en SQL;
 • kennis van en ervaring met gangbare testmethoden met betrekking tot systeem- en acceptatietesten;
 • vaardigheid in het vertalen van gebruikerswensen naar concrete wijzigingsvoorstellen;
 • aantoonbaar goede communicatieve en analytische vaardigheden;
 • kennis van en ervaring met projectmatig werken;
 • meerjarige ervaring met coördinatie van operationele processen en dagelijkse aansturing van een klein team.

Competenties
Kerncompetenties ZVK:

 • Samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Nauwkeurigheid

Functiespecifieke competenties:

 • Anticiperen
 • Plannen & organiseren
 • Overtuigingskracht

Arbeidsvoorwaarden
Aanloopschaal 10: minimaal $2.765,- tot maximaal $3.660,- bruto
Functieschaal 11: minimaal $3.197,-  tot maximaal $4.157,- bruto


Het vaststellen van het salaris is afhankelijk van de opleiding en ervaring. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar met de mogelijkheid tot een vaste aanstelling bij goed functioneren. 

Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een positieve uitslag van de medische keuring zijn vereist en is een onderdeel van de selectieprocedure. Een assessment is onderdeel van de procedure.

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang t.o.v. externe kandidaten.
Voor alle vacatures zijn de lokale arbeidsvoorwaarden van toepassing.

Voor informatie omtrent de vacature
Naam        : Ton Wassenaar, Hoofd Bedrijfsvoering Zorgverzekeringskantoor BES
Telefoon    : +599 781 0231

Digitaal solliciteren
U kunt uw Curriculum Vitae met motivatiebrief sturen naar:
Email        : personeelszaken@rijksdienstcn.com 

ZVK nodigt in het bijzonder kandidaten uit die in het Caribisch gebied wonen of zijn geboren.

Sluitingsdatum: 21 mei 2017

Branche: 
Overheid
Functiegroep: 
Automatisering
Werk / Denkniveau: 
HBO
Leidinggevend: 
Nee
Vereiste talenkennis: 
Engels
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Vacature gaat in per : 
09/05/2017
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
Zorgverzekeringskantoor BES
Plaats: 
Bonaire Caribisch Nederland
Contactpersoon: 
Ton Wassenaar
Functie contactpersoon: 
Hoofd Bedrijfsvoering