kop

Hoofdmedewerker Personeelsbegroting en Opleidingsbudgetten

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is de lokale overheid van Bonaire. De afdeling P&O ondersteunt het bestuurscollege in personele aangelegenheden en geeft advies ten aanzien van organisatievraagstukken. Ter ondersteuning van het huidig team is de afdeling Personeel en Organisatie (P&O) op zoek naar een

Hoofdmedewerker Personeelsbegroting en Opleidingsbudgetten.

 

Wat ga je doen?

Je bent medeverantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de personeelsbegroting en opleidingsbudgetten van het OLB. De conceptuitgangspunten hiervan bespreek je met het afdelingshoofd P&O en de afdeling Financiën. Voor het opstellen van de bovengenoemde is het belangrijk dat je de trends binnen de organisatie volgt en deze vertaald naar jouw vakgebied.

 

Als ook wordt je daarbij belast met het maken van overzichten m.b.t. personeelsbegroting en opleidingsbudgetten, om dit te kunnen doen zul je relevante gegevens dienen te verzamelen en te verwerken. Daarnaast analyseer en beoordeel je de ingediende plannen t.b.v. deelbegrotingen en begrotingswijzigingen op juistheid en volledigheid.

 

Je bent in staat om rekenmodellen te maken en de budgettaire consequenties van die plannen aan te geven. Je volgt de uitputting van de begroting, signaleert en adviseert wanneer budget over- of onderschrijding dreigt plaats te vinden aan het Afdelingshoofd P&O. Je stelt (tussentijdse) management- en uitvoeringsrapportages op, waarbij je met verschillende verwerkingssystemen dient te werken. Indien nodig geef je input over de IT-behoefte. Tot slot, neem je deel en lever je een bijdrage aan vergaderingen m.b.t. de begroting en/of opleidingsbudgetten.

 

Waar moet je minimaal aan voldoen?

Je beschikt over een HBO diploma, waarbij de theoretische en praktische kennis gericht is op, de P&C-cyclus en regelgeving op het gebied van financiën, financieel beheer en salarisadministratie. Diepgaande kennis van Excel. Je beschikt over een hoog analytisch vermogen en de vaardigheid om dit om te kunnen zetten in adviezen en rapportages. Het salaris bedraagt minimaal $3.019,- (aanloopschaal 10) maximaal $4.456,- (functieschaal 11).

 

GEÏNTERESSEERD?

Stuur je sollicitatie vergezeld van een CV uiterlijk 16 juni 2021 aan het Bestuurscollege van openbaar lichaam Bonaire, t.a.v. Afdeling P&O, Plasa Reina Wilhelmina 1, Kralendijk, Bonaire.

 

Bij voorkeur ontvangen wij je sollicitatie per email: solliciteren@bonairegov.com.

Voor nadere informatie kan je contact opnemen met het afdelingshoofd P&O, Pedro Felix en/of Gamily Manuela, Beleidsadviseur P&O.

 

Beleidsadviseur P&O, Gamily Manuela +599 7155330 tst. 2113

Afdelingshoofd P&O, Pedro Felix +599 7155337

Branche: 
Overheid
Functiegroep: 
Financieel/economisch
Werk / Denkniveau: 
HBO
Leidinggevend: 
Nee
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Vereiste talenkennis: 
Papiaments
Vacature gaat in per : 
02/06/2021
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
Openbaar Lichaam Bonaire
Plaats: 
Bonaire