Docent Biologie

Stichting Scholengemeenschap Bonaire is per direct op zoek naar een eerstegraads

Docent Biologie

voor de MAVO/HAVO/VWO

Scholengemeenschap Bonaire (SGB) zet zich in om de unieke talenten van elke leerling en student te stimuleren door een omgeving te creëren waarin de persoon zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig functionerend individu, toegerust op een dynamische samenleving. 

SGB biedt een samenhangend geheel van voorzieningen op het gebied van het voortgezet- en beroepsonderwijs en begeleiding van leerlingen en studenten op Bonaire.  

Afhankelijk van werkervaring en extra verantwoordelijkheden die u neemt binnen onze school, zult u ingedeeld worden in schaal LB of LC.

Rollen en werkzaamheden?

De docent LB of LC heeft als kerntaak het geven van onderwijs. Hij/zij motiveert, inspireert en stimuleert de leerling tot het leren leren, speelt in op de leefwereld van leerlingen en begeleidt leerlingen met leer- en gedragsvraagstukken. Hij/zij initieert, in overleg met de leiding, structurele contacten die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen. 

Bevoegdheden

De docent biologie legt verantwoording af aan de teamleider over het volledig verzorgen van het onderwijsleerproces, het bijdragen aan het onderwijsontwikkelingsproces, het bevorderen van de sociale en persoonlijke ontwikkeling en het creëren van veilig leer- en leefklimaat;

Competenties

Interpersoonlijke competentie

 • Pedagogische competentie
 • Vakinhoudelijke en didactische competentie
 • Organisatorische competentie
 • Competent in samenwerken in een team
 • Competent in samenwerken met de omgeving
 • Competent in reflectie en ontwikkeling

Gedrag

U bent een vak deskundige op uw vakgebied Biologie. U staat echter altijd open om bij te leren. Uw gedragskenmerken zijn:

 • Positief en opbouwend
 • Plezierig en optimistisch
 • Open voor feedback en open om zich te ontwikkelen en bij te leren op alle gebieden

U bent een teamwerker en kunt meewerken aan de ontwikkeling van een teamgeest op onze school.

Aantal fte’s 1 fte 

Stichting Scholengemeenschap Bonaire is per direct op zoek naar 1 FTE Docent Biologie eerste graad voor de MAVO/HAVO/VWO

Salarisschaal  LB  of LC (conform salarisschaal Caribisch Nederland)

Functie invulling met ingang van 1 september 2017

Functie-eisen

 • U beschikt over een bevoegdheid eerste graad voor het vak biologie
 • U heeft minimaal drie jaren lesgeef ervaring in het vak biologie aan een VO school
 • U heeft ervaring in het geven van lessen aan de examenklassen MAVO/HAVO/VWO
 • U heeft een leerlinggerichte houding: weet te differentiëren naar niveau en leerstijl
 • U bent bereid om mee te werken aan onderwijsontwikkeling
 • U bent in staat een veilig pedagogisch klimaat te bieden aan leerlingen met diverse ondersteuningsbehoeftes
 • U bent in staat om verschillende didactische werkvormen toe te passen 

Onze voorkeur gaat uit naar een docent die ervaring heeft met gepersonaliseerd leren.

Is uw interesse gewekt? Dan ontvangen wij bij voorkeur uw sollicitatiebrief vergezeld van een uitgebreide Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van uw diploma’s per mail uiterlijk 21 augustus 2017. U kunt uw gegevens mailen naar recruitment@sgbonaire.com.  U kunt uw sollicitatie richten aan het hoofd Personeelszaken, de heer drs. M.I. Statia. Zodra uw brief en CV geselecteerd zijn, zal een commissie met onder andere een vertegenwoordiging van docenten uit de unit met u in gesprek gaan. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten van lokale afkomst (voormalige Nederlandse Antillen), die de taal beheersen en bekend zijn met de culturele omgeving de voorkeur. 

Branche: 
Onderwijs / Opleiding 
Functiegroep: 
Onderwijs en wetenschap
Werk / Denkniveau: 
HBO
Leidinggevend: 
Nee
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Vacature gaat in per : 
07/08/2017
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
Scholengemeenschap Bonaire
Plaats: 
Bonaire Caribisch Nederland
Contactpersoon: 
de heer drs. M.I. Statia
Functie contactpersoon: 
Personeelszaken