Directeur Voogdijraad

 

De Voogdijraad Caribisch Nederland zoekt een

Directeur Voogdijraad

(m/v, vacaturenummer P&O2017_11_006, standplaats Bonaire)) voor 39,5 uur per week, ingaande op 1 januari 2018 of zo spoedig mogelijk daarna.

 

De organisatie

De Voogdijraad is een Rijksdienstinstantie die volgens de wet en verdragen opkomt voor de rechten van het kind, van wie de ontwikkeling en opvoeding worden bedreigd. De Voogdijraad vervult de taken die de wet haar toewijst om de belangen van minderjarigen te behartigen en hen te beschermen wanneer hun ontwikkeling gevaar loopt. De Voogdijraad is een overheidsorganisatie die deel uitmaakt van de gerechtelijke keten. De Voogdijraad treedt op als centrale autoriteit voor het behartigen en beschermen van alle kinderrechten die neergelegd zijn in het Kinderrechtenverdrag. De Voogdijraad heeft vestigingen op de drie eilanden van Caribisch Nederland.

De Voogdijraad is een jonge organisatie die bestaat uit 14 fte’s inclusief de directeur. Kerntaken zijn driedelig. De Voogdijraad houdt zich bezig met civiele zaken, strafzaken en alimentatiezaken. Medewerkers zijn generalisten die in staat zijn om alle kerntaken uit te voeren rekening houdend met aspecten zoals cultuur van het eiland, ontwikkelingsfase van cliënten en de (on)mogelijkheden binnen de keten.

 

Functieomschrijving

De directeur geeft leiding aan de Voogdijraad en zijn medewerkers en vervult een belangrijke richtinggevende, sturende en ontwikkelingsgerichte rol in het realiseren van een professionele regionaal opererende organisatie. De directeur moet de samenwerking tussen de Voogdijraad en de betrokken (keten)organisaties verder versterken. Hij/zij dient in de regio (landen zoals Curaçao, Aruba en St. Maarten) draagvlak te creëren voor een eenduidig proces om kinderen optimaal te kunnen beschermen. Hij/zij dient anticiperend en strategisch in te kunnen spelen op de specifieke demografische ontwikkelingen in de regio. De invulling van de personeelsformatie van de Voogdijraad is, zoals bij andere organisaties binnen Caribisch Nederland,  kwetsbaar. De directeur moet daarom tijdig anticiperen en investeren in het vinden en behouden van personeel op de drie eilanden. 

De Voogdijraad Caribisch Nederland heeft een directe band met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De directeur voert de gemaakte afspraken met het departement in Den Haag uit en informeert Den Haag over de ontwikkelingen op de eilanden. De directeur is in nauwe samenwerking en afstemming met de eilandelijke besturen en (betrokken) organisaties/instellingen en met participatie van ouders en jeugd. Er is sprake van een verantwoordingslijn naar het bestuur c.q. “de raad” van de Voogdijraad.

 

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ten minste 3 jaar aantoonbare managementervaring in de uitvoering/ zorgsector en inzicht in de politieke/bestuurlijke en maatschappelijke context waarbinnen de Voogdijraad opereert; 
 • Goed ontwikkeld pragmatisch probleem oplossend vermogen;
 • Kennis van organisatie en werkterrein van de Voogdijraad en van ontwikkelingen binnen de Rijksdienst Caribisch Nederland;
 • Vaardig in visie- en strategievorming;
 • Vaardig in het onderhouden van contacten in een operationeel en dynamisch netwerk;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving is een pre.

Competenties

 • Omgevingsbewustzijn
 • Organisatiesensitiviteit
 • Bestuurssensitiviteit
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Netwerken

Arbeidsvoorwaarden

Aanloopschaal 13 minimaal $ 4.260,- tot maximaal $ 5.340,- bruto
Functieschaal 14 minimaal $ 4.906,- tot maximaal $ 6.060,- bruto

 

Overige arbeidsvoorwaarden

Het vaststellen van het salaris is afhankelijk van de opleiding en ervaring.
Een managementassessment kan deel uit maken van de selectieprocedure.
Deze vacature is zowel intern als extern gelijktijdig uitgezet.

 

Voor interne kandidaten geldt:

 • Wanneer je al een vast dienstverband hebt, dan wordt je vaste dienstverband, met extra afspraken, voortgezet. 
 • Wanneer je een tijdelijk dienstverband hebt dan zal een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar worden aangeboden, waarbij bij wederzijds tevredenheid en mogelijkheid bestaat op een vaste aanstelling. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat je al een verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebt overlegd en een positieve uitslag van de medische keuring is afgegeven. 

Voor externe kandidaten geldt: 

 • Men krijgt een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar. Bij wederzijdse tevredenheid kan de tijdelijke aanstelling na een jaar worden omgezet in een vast dienstverband. Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een positieve uitslag van de medische keuring zijn vereist en dus onderdeel van de selectieprocedure. Voor alle vacatures zijn de lokale arbeidsvoorwaarden van toepassing.

Meer informatie

Voor meer informatie over de functie: curvin.george@rijksdienstcn.com

Digitaal solliciteren

U kunt uw Curriculum Vitae met motivatie sturen onder vermelding van het vacaturenummer, 

Email: personeelszaken@rijksdienstcn.com

 

Sluitingsdatum: 22 december 2017

Branche: 
Overheid
Functiegroep: 
Directie/management
Werk / Denkniveau: 
WO
Leidinggevend: 
Ja
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Vereiste talenkennis: 
Papiaments
Vacature gaat in per : 
06/12/2017
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
Voogdijraad Caribisch Nederland
Plaats: 
Bonaire Caribisch Nederland
Contactpersoon: 
dhr. Curvin George