kop

Directeur Toezicht en Handhaving

De directie Toezicht en Handhaving (DT&H) heeft als primaire taak de zorg voor een goede naleving van wetten en regels door inwoners, bedrijven en bezoekers. Hiertoe worden er inspectie en controles uitgevoerd, informeert de directie het bestuur over de naleving van wetten en regels, adviseert de directie het bestuur in het stellen van handhavingsprioriteiten en het treffen van maatregelen indien de naleving onvoldoende is.

In het uitvoeringsprogramma van de DT&H 2022-2023 zijn er 6 prioriteiten (illegale diabaas-afgravingen, illegale afvalstortingen, duurzame kustbebouwing, introductie milieuwetgeving, voedselveiligheid, illegale verblijfsrecreatie) vastgesteld.

De Directeur en het Managementteam zijn naast zorgdragen voor de continuïteit van de reguliere uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden van DT&H, specifiek verantwoordelijk voor de uitvoering van deze prioriteiten.

Bonaire staat daarnaast voor tal van uitdagingen, waaronder het realiseren van een economische en maatschappelijke ontwikkeling zonder dat dit ten koste gaat van de eigenheid van Bonaire. Daarnaast staat het openbaar lichaam Bonaire (OLB) aan de vooravond van interne veranderingen.

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de verbetering van het vergunningverlening (door de Directie Ruimte & Ontwikkeling) en het toezicht en handhavingsproces door DT&H. Hiervoor zijn verbeterplannen ontwikkeld. De directeur wordt in deze taakstelling actief ondersteund door de directiesecretaris die tevens optreed als plaatsvervanger voor de directeur in dienst afwezigheid.

Wat ga je doen?

Je levert als lid van het directieteam een bijdrage aan de integrale sturing en daarmee aan het formuleren van de strategische doelstellingen, het strategisch beleid en de integrale bedrijfsvoering van de gehele organisatie. Je initieert en bevordert daarnaast de integrale beleidsontwikkeling, -uitvoering, -evaluatie en afstemming binnen jouw directie en daarbuiten. Je adviseert het bestuurscollege en de portefeuille-houder(s) m.b.t. de hen aangaande beleidsvelden. Natuurlijk geef je op strategisch niveau integrale sturing aan je eigen directie en fungeer je als inhoudelijke of strategische sparringpartner van de directeuren, je afdelingshoofden en het bestuur.

Wat wij jou bieden

Wij bieden je aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een bruto maandsalaris dat, afhankelijk van opleiding en ervaring, varieert tussen minimaal $ 6.228,- (start aanloopschaal 15) en maximaal $8.570,- (maximum functieschaal 16). Daarnaast biedt de organisatie uitstekende arbeidsvoorwaarden zoals 23 dagen betaald verlof per jaar, 8,33% vakantiegeld en een 13e maand.

Wat zijn de eisen

Je bent in het bezit van een relevante academische opleiding, aangevuld met vijf jaren ervaring als eindverantwoordelijk manager in bij voorkeur een gemeentelijke en of overheids- organisatie binnen de richting van Toezicht en Handhaving. Je hebt ruime ervaring met veranderings- en reorganisatietrajecten. Je bent een resultaatgerichte people-manager, een leider met oog voor de ontwikkeling van de medewerkers en de organisatie. Je bent in staat strategisch te beïnvloeden, een bruggenbouwer, omgevingssensitief, integer en oplossingsgericht. Daarnaast kan je makkelijk schakelen tussen diverse oplossingsrichtingen en ben je in staat je standpunten overtuigend naar voren te brengen en te verdedigen. Bij voorkeur beheerst je Papiaments en Nederlands in woord en schrift en heb je werkervaring binnen het Caribische deel van Nederland.

Wat is ook belangrijk om te weten

Een opdracht/assessment is onderdeel van de selectieprocedure. Het kunnen overleggen van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist. Een medische keuring is noodzakelijk voor het deelnemen aan het collectieve pensioenfonds. 

Ja! Ik wil deze baan

Mail je sollicitatie met C.V. uiterlijk 9 april 2023 naar solliciteren@bonairegov.com. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de Eilandsecretaris, Dhr. Christopher Frans (+599 715 5330) of de HR adviseur, Alexander Hammer (+599 715 5330 ext. 2114). De sollicitatiegesprekken zullen in de tweede helft van april 2023 plaatsvinden.

Branche: 
Overheid
Functiegroep: 
Directie/management
Werk / Denkniveau: 
WO
Leidinggevend: 
Ja
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Vereiste talenkennis: 
Papiaments
Vacature gaat in per : 
16/03/2023
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
Openbaar Lichaam Bonaire
Plaats: 
Bonaire