kop

Directeur

Stichting Scholengemeenschap Bonaire is per 1 december 2020  op zoek naar een

Directeur

voor de unit Vmbo

Scholengemeenschap Bonaire (SGB) zet zich in om de unieke talenten van iedere leerling en student te stimuleren door een omgeving te creëren waarin de persoon zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig functionerend individu, toegerust op een dynamische samenleving. SGB biedt een samenhangend geheel van voorzieningen op het gebied van het voortgezet- en beroepsonderwijs en begeleiding van leerlingen en studenten op Bonaire.

De Scholengemeenschap Bonaire is onderverdeeld in 4 units (VMBO, MBO, LISEO en SLP) met aan de leiding een unitdirecteur (UD) die wordt bijgestaan door één of meerdere teamleiders en ondersteund door de stafafdelingen Financiën, HRM, ICT en de Facilitaire Dienst.

Vmbo (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) bestaat uit de basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg. Samen met zo’n 50 enthousiaste en betrokken collega’s bedienen we ongeveer 430 leerlingen in hun leerproces en voorbereiding op (arbeids)deelname in de maatschappij.  Voor hen zijn wij op zoek naar een directeur met visie, oog voor het onderwijs, onze leerlingen en de medewerkers. Iemand die er samen voor wil gaan!

Wat ga je doen?

Het Vmbo vraagt een directeur die duidelijkheid combineert met een warm hart en vanuit visie de juiste verbindingen weet te leggen en de organisatie vorm geeft. Een voor leerlingen, ouders en collega’s toegankelijke en bevlogen leidinggevende die het belang van leerlingen te allen tijde centraal stelt, consequent en daadkrachtig leiding kan geven en samen met medewerkers het beleid koersvast uitwerkt.

De directeur draagt integrale verantwoordelijkheid voor de unit en legt daarover verantwoording af aan de Algemeen Directeur. Wij verwachten van de directeur persoonlijk en onderwijskundig  leiderschap. Samen met de collega’s zorg je voor onderwijs dat de leerlingen bindt, boeit en perspectief biedt en leerlingen voorbereidt op een plek in de maatschappij.  

Jij bent als professional een mensgerichte verbinder die ruimte geeft waar het kan en beslissingen neemt wanneer het moet.  Je hebt een stevige visie die aansluit op de ingeslagen weg. Je geeft leiding aan teamleiders, docenten en ondersteunend personeel, maar stuurt zelf ook op de eigen prestaties en geeft het goede voorbeeld. Je hebt een positieve enthousiasmerende houding en weet hiermee draagvlak te creëren. Je zet de goede resultaten van de unit voort.

Een greep uit de werkzaamheden uit deze functie:

 • Gezamenlijk met de input van het team, vertaal je de centrale beleidsplanning naar een meerjaren onderwijsprogrammering voor de unit, gebruikmakend van inspectieresultaten en rapporten
 • Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van de brede zorg op de unit en de leerlingenzorg in het algemeen
 • Je stelt met behulp van ons Hoofd Financiën een passende begroting op voor de unit, die je met het team bespreekt en afstemt
 • Je neemt deel aan in- en externe advies- en overlegorganen aangaande het onderwijs in de unit
 • Je levert als lid van het centrale managementteam een adviserende bijdrage aan de totstandkoming van het strategisch beleid op onderwijs van de SGB
 • Je adviseert de Algemeen Directeur over vernieuwing van het onderwijsbeleid op de unit en over algemene beleidszaken zoals: financiën & beheer, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en communicatie
 • Je stuurt projecten en activiteiten aan (bijv. in het kader van de afstemming van het onderwijsaanbod op maatschappelijke ontwikkelingen) op het niveau van de onderwijsinstelling of unit overstijgend
 • Je geeft  op een enthousiasmerende wijze leiding aan de teamleiders en medewerkers van het Vmbo, voert functionerings- en beoordelingsgesprekken waarbij eigen verantwoordelijkheid, professionaliteit en zelfontwikkeling van de medewerkers prioriteit genieten
 • Je bespreekt de normjaartaak met de medewerkers
 • Je behartigt de belangen en vertegenwoordigt de unit binnen de onderwijsinstelling in overleg met de MR op de unit, de vertegenwoordiging van ouders en de vertegenwoordiging van leerlingen
 • Je communiceert op een plezierige manier en werkt nauw samen met de collega’s van de unit, met de eigen leidinggevenden en andere afdelingen en bureaus binnen de school
 • Je betrekt en informeert de ouders

Algemeen: je bent innovatief en creatief als leidinggevende en probeert  indien mogelijk samen problemen op te lossen. Je geeft het goede voorbeeld en je bent iemand die een speciaal plekje in het hart heeft voor onze leerlingen. Dit draag je uit samen met jouw unit waarbij je zeer nauw betrokken bent.

Wat vragen wij van je?

 • Je hebt bij voorkeur ervaring als docent aangevuld met minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring in het onderwijs
 • Jouw kennis van didactische methoden, technieken en vaardigheid  kan je op een prettige wijze overbrengen aan het team
 • Je bent op de hoogte van de onderwijskundige ontwikkelingen in het Vmbo (zoals bijvoorbeeld het concept ‘Vakcollege’)
 • Je bent een mensgerichte en resultaatgerichte leidinggevende
 • Je hebt kennis van en bent vaardig in het gebruik van managementtechnieken, personeelszorg en unit gebonden financiële zaken
 • Je kent en hanteert de technieken van oplossingsgericht management en coaching
 • Je geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt
 • In voorkomende gevallen bent je in staat om snelle beslissingen te nemen en onmiddellijk tot actie over te gaan, indien nodig op basis van beperkte informatie
 • Je beheerst bij voorkeur Papiamentu in spraak en geschrift of je bent bereid dit te leren
 • Je hebt passie voor het onderwijs en de leerlingen
 • Je bent bij voorkeur wonend op Bonaire

Wat bieden wij?

Je geeft leiding aan een betrokken team dat nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de leerlingen. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen en kansen op leiderschapsgebied en onderwijsontwikkeling. We bieden een salaris dat past bij de functie, taken en werkervaring en goede arbeidsvoorwaarden, zoals  een eindejaarsuitkering.

Een vaste aanstelling kan op termijn tot de mogelijkheden behoren.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een  Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk  zondag 31 oktober 2020. Rechtsboven aan deze pagina vind je een knop waarmee je kan solliciteren. Daar laat je je contactgegevens, motivatiebrief, cv en kopieën van je diploma's achter. Heb je al eerder via onze Sollicitanten Self Service gesolliciteerd? Log dan eerst in en vervolgens solliciteer je op de gewenste vacature.

 

 

Branche: 
Onderwijs / Opleiding 
Functiegroep: 
Directie/management
Werk / Denkniveau: 
HBO
Leidinggevend: 
Ja
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Vereiste talenkennis: 
Papiaments
Vacature gaat in per : 
26/10/2020
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
ScholenGemeenschap Bonaire
Plaats: 
Bonaire