Chief Information Security Officer

SSO CN staf afdeling is op zoek naar een: 

Chief Information Security Officer

(1 fte)
Vacaturenummer: P&O2018_02_003, standplaats: Bonaire

Wij zijn op zoek naar een collega die verantwoordelijk wil zijn voor de beveiliging van onze operationele ICT systemen. Wij zoeken iemand die zijn of haar technische en professionele kennis weet te combineren met de sterke klant focus van de organisatie.

De organisatie:
Het SSO Caribisch Nederland (SSO CN) verzorgt de bedrijfsvoering en ondersteuning voor de in Caribisch Nederland actieve ministeries en is daarmee de shared service organisatie van het Rijk in het Caribisch gebied. Hieronder valt de ondersteuning op het gebied van personeelsmanagement, inkoop, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting.

Functieomschrijving:
Wij zijn op zoek naar een collega die op basis van de algemeen aanvaarde BIR  (en de ISO 27001/27002), zorg draagt voor een samenhangend pakket van maatregelen ter waarborging van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatie binnen de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland.

Risicoanalyses, oog voor de bedrijfsvoering en in achtneming van de wettelijke voorschriften zijn daarbij sleutelbegrippen.

Verantwoordelijkheden
Beleid en coördinatie

 • Het coördineren van de werkzaamheden van personen, afdelingen en instanties die betrokken zijn bij de uitvoering van het informatiebeveiligingsbeleid.
 • Het organiseren van en deelnemen aan een coördinerend overleg met betrekking tot informatiebeveiliging.
 • Het volgen van nieuwe ontwikkelingen en wetgeving op het gebied van informatiebeveiliging.

Controle en registratie

 • Het toezicht houden op de implementatie en naleving van het informatiebeveiligingsbeleid.
 • Het opstellen van een controleplan, evenals het leveren van ondersteuning bij het uitvoeren van de daarin gedefinieerde taken.
 • Het uitvoeren of initiëren van risicoanalyses en interne audits.
 • Het verzamelen en registreren van informatie over de aanwezige beveiligingsmaatregelen.
 • Het opzetten of initiëren van een registratie voor beveiligingsincidenten, evenals het afhandelen van opgetreden incidenten en het nemen van preventieve maatregelen ter voorkoming van dergelijke incidenten.

Communicatie en voorlichting

 • Het verzorgen en coördineren van voorlichting en interne opleidingen van het personeel op het gebied van informatiebeveiliging.
 • Het stimuleren van het beveiligingsbewustzijn en het opstellen, uitvoeren en onderhouden van een communicatieplan.
 • Het onderhouden van externe en interne contacten.

Advies en rapportage

 • Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan bestuur (lijn)management van de organisatie ten aanzien van informatiebeveiliging.
 • Het rapporteren aan de directie over het gevoerde beleid met betrekking tot informatiebeveiliging, de voortgang van implementatie van nieuwe maatregelen, opgetreden incidenten, ondernomen acties, resultaten van onderzoeken en resultaten van controles.
 • Het afstemmen van informatiebeveiliging met lopende projecten binnen de organisatie.
 • Het uitwerken van beveiligingsplannen ten aanzien van de maatregelen, evenals het leveren van ondersteuning bij het uitvoeren van de geaccepteerde plannen.

Competenties

 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Goed kunnen samenwerken met verschillende disciplines op verschillende niveaus;
 • Alert, initiatiefrijk, omgevingsbewust;
 • Integer;
 • Overtuigend;
 • Bereid tot permanente scholing.


Functie eisen

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Kennis en ervaring op het gebied van bestuurs-/bedrijfskunde en/of informatica;
 • Kennis van de actuele stand van zaken en mogelijkheden van ICT (besturingssystemen, netwerken, standaarden, ontwikkel- en beheermethoden);
 • Kennis en ervaring op het gebied van informatiebeveiliging en risicoanalyse methoden;
 • Kennis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) en de ISO 27001/27002;
 • Kennis van beveiligingstechnieken, zoals encryptie;
 • Kennis en ervaring op het gebied van overheidsorganisaties;
 • Kennis van technische infrastructuur samen met de business inschatting van de kwetsbaarheid;
 • Kennis en ervaring met projectmatig werken en projectmanagement.


Arbeidsvoorwaarden:
Aanloopschaal 11 minimaal $ 3.197,- tot maximaal $ 4.157,- bruto
Functieschaal 12 minimaal $ 3.692,- tot maximaal $ 4.713,- bruto

Het vaststellen van het salaris is afhankelijk van de opleiding en ervaring.

Tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar, bij wederzijds tevredenheid en mogelijkheid kan er sprake van verlenging zijn. Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is vereist. Een assessment kan deel uit maken van de selectieprocedure.

Voor alle vacatures zijn de lokale arbeidsvoorwaarden van toepassing.

Voor informatie omtrent de vacature: de heer  Junior de Lain, afdelingshoofd ICT,
telefoonnummer + 599  781 0032

Digitaal solliciteren
U kunt uw Curriculum Vitae met motivatie sturen naar:
Email: sollicitatie@rijksdienstcn.com

Sluitingsdatum: 25 maart 2018

Branche: 
Overheid
Functiegroep: 
Staf, advies en beleid
Werk / Denkniveau: 
HBO
Leidinggevend: 
Nee
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Vacature gaat in per : 
08/03/2018
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
SSO Caribisch Nederland
Plaats: 
Bonaire Caribisch Nederland
Contactpersoon: 
de heer Junior de Lain
Functie contactpersoon: 
afdelingshoofd ICT