kop

Bestuurscollege en Eilandsraad

Gezaghebber: Dhr. E.E. Rijna

•       Openbare orde en veiligheid;

•        Rampenbestrijding;

•        Verkiezingen;

Met daarin de Directie Toezicht en Handhaving: Handhaving Ruimte en Ontwikkeling, Handhaving Samenleving en Zorg,

Handhavingsprojecten en Taskforces, Haven en Loodswezen en SSV/Bureau Rijbewijzen.

 

Gedeputeerde A: Gedeputeerde E.M.N. Cecilia (PDB)

Portefeuille Samenleving en Zorg

 • Staatkundige Ontwikkeling
 • Onderwijs;
 • Cultuur;
 • Sociale Zaken en Welzijn, w.o. Jeugd en Gezin;
 • Arbeidsaangelegenheden
 • Burgerlijke Stand en Bevolking;
 • Volkshuisvesting;

 

 

Gedeputeerde B: Gedeputeerde P.J. Kroon (UPB)

Portefeuille Ruimte en Ontwikkeling en Sport Aangelegenheden

 • Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer;
 • Grondzaken;
 • Fundashon Cas Boneriano (FCB)
 • Verkeer en Vervoer;
 • Landbouw, Veeteelt en Visserij;
 • Milieu- en Natuurbeheer;
 • Sportaangelegenheden en beleid;

 

 

Gedeputeerde C: Gedeputeerde H.E. Martis (UPB)

Portefeuille Bedrijfsvoering en Ondersteuning

 • Economische Ontwikkeling, w.o. Toerisme;
 • Juridische en Algemene Zaken
 • Financiën;
 • Personeel en Organisatie, w.o. reorganisatie OLB;
 • ICT
 • Interne en Externe Communicatie;
 • Post en Archief;
 • Facillitaire Dienstverlening
 • Overheidsvennootschappen;
 • Fundashon Wega di Number Bonaire (FWNB);
 • Telecommunicatie;

 

Eilandsecretaris: Mw. Mr. M. N. Gonzalez
De Eilandsecretaris is algemeen directeur en voorzitter van het directieteam en daarmee eindverantwoordelijk voor het functioneren van de gehele ambtelijke organisatie van Bonaire. De Eilandsecretaris ziet erop toe dat de directieplannen binnen de gestelde kaders worden gerealiseerd.

Eilandsraad:

21 juni 2018

De eilandsraad wordt nu gevormd door de Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) met 3 zetels, de UPB 1 zetel, éénmansfractie Raphela (wel gelieerd aan UPB) 1 zetel, éénmansfractie Bernabela (wel gelieerd aan UPB) 1 zetel, PDB 1 zetel en de fractie van Beukenboom en Janga met 2 zetels.