Beleidsadviseur (C) / Milieu & Natuur

Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) hecht veel waarde aan het beschermen van de unieke natuur en leefomgeving van Bonaire. Het OLB tracht bij de ontwikkeling van het eiland zoveel mogelijk  rekening te houden met zowel de natuur als de sociaal-economische mogelijkheden en begrenzingen. In het meerjaren ontwikkelingsprogramma van het OLB heeft dan ook niet voor niets als motto “Groei met behoud van natuur en cultuur”.

Beleidsadviseur (C) / Milieu & Natuur

WAT GA JE DOEN?

De directie Ruimte en Ontwikkeling (R&O) is belast met het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op het gebied van de openbare ruimte en de economische ontwikkeling van Bonaire.

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de afdeling Beleid & Projecten van deze directie en bestaan uit advisering, ondersteuning en uitvoering van diverse projectmatige activiteiten. Hierbij moet worden gedacht aan het initiëren en begeleiden van onderzoek, uitvoeren van evaluaties, opstellen van rapportages en adviezen, organiseren van bijeenkomsten, deelnemen aan diverse overleggen (met zowel in- als externe partijen) en het zo nodig zelf leiden van (deel) projecten.

Het team Milieu & Natuur van de afdeling Beleid & Projecten geeft invulling aan het beleid voor de bescherming van natuur en milieu. Deze beleidsterreinen zijn in vergelijking tot Europees Nederland sterk in ontwikkeling en zullen de komende jaren verder uitgebouwd dienen te worden. Daarbij is met name het versterken van de maatschappelijke bewustwording en betrokkenheid  een belangrijke uitdaging. De afdeling werkt bij het implementeren en uitvoeren van de Wet Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Wet VROM BES) en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsbesluiten nadrukkelijk samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 

WAAR MOET JE MINIMAAL AAN VOLDOEN?
Een gedreven adviseur/projectleider met een relevante academische opleiding en brede kennis van en ervaring met het beleidsterrein en of aanpalende beleidsterreinen. Je beschikt daarnaast over aantoonbare kennis op het gebied van wet- en regelgeving rond milieu en inzicht in de maatschappelijke context van het beleidsterrein, inzicht in de politieke en maatschappelijke gevoeligheden, vaardigheid in het analyseren van (beleids-) ontwikkelingen en het opstellen van beleidsnota’s, -adviezen en -rapporten, vaardigheid in het uitvoeren en leiden van projecten en het verlenen van vergunningen bij complexe aanvragen (zowel politiek als technisch). Je neemt initiatieven, bent betrouwbaar, klant-, samenwerkings-, resultaat en marktgericht, politiek- en organisatiesensitief, analytisch, creatief en oplossingsgericht. Je mondelinge en schriftelijke vaardigheid van het Nederlands is uitstekend. Je beheerst ook het Papiaments of bent bereid dit binnen afzienbare tijd te leren.

 

WAT BIEDEN WIJ?

Naast een uitdagend salaris ( $ 3.288,- tot $4.806,-), bieden wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

GEÏNTERESSEERD?

Je brief en CV kan je vóór 1 september 2018, richten aan het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire, per adres Kaya Aruba 1 te Kralendijk Bonaire. Je sollicitatie ontvangen wij bij voorkeur via de mail, personeelszaken@bonairegov.com. Voor nadere informatie kan je contact opnemen met dhr. Peter Montanus (Beleidsadviseur Milieu) of dhr. Gerold van Elshuis (Beleidsadviseur P&O) 00599-717 5330 (toestel 5158 of 2124).

wnd. directeur R&O, Dhr. E. van der Horst

wnd. afd.hfd. Beleid & Projecten, Dhr. M. Gravenhorst,

Branche: 
Overheid
Functiegroep: 
Staf, advies en beleid
Werk / Denkniveau: 
WO
Leidinggevend: 
Nee
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Vacature gaat in per : 
06/08/2018
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
Openbaar Lichaam Bonaire
Plaats: 
Bonaire CN
Contactpersoon: 
dhr. Peter Montanus