Beleidsadviseur C

 

 

De directie Samenleving & Zorg stimuleert de ontwikkeling en verbetering van de leef- en woonomstandigheden van de burgers op Bonaire. S&Z ondersteunt daarbij in het vergroten van de zelfredzaamheid en het dragen van de eigen verantwoordelijkheid voor het eigen leven. De directie adviseert het Bestuurscollege, ontwikkelt sociaal beleid en zorgt met organisaties in het veld voor de uitvoering van projecten en programma’s. Het team Beleid en Projecten ontwikkelt directie- en afdelingsoverstijgende projecten en trajecten.

Binnen deze afdeling zoeken wij een collega.

Beleidsadviseur C

 

Wat ga je doen? 

Je leidt projecten en programma’s. Je bent de trekker van projectteams voor eilandbrede thema’s als Integrale Wijkaanpak, Woningmarktbeleid, Integraal Jeugdbeleid. Je bewaakt de voortgang, zorgt voor de planning en verzorgt de financiële en administratieve afronding van verschillende beleidsprojecten. Je formuleert beleidsscenario’s en stelt verbeternotities en rapportages op. Je evalueert het beleid en komt met verbetervoor-stellen. Je werkt nieuwe beleidsthema’s en directie-brede integrale onderwerpen uit in de vorm van werkagenda’s, beleidsnotities en plannen van aanpak. Hiertoe verzamel en analyseer je relevante gegevens vanuit maatschappelijke ontwikkelingen en (wetenschappelijk) onderzoek. Bij de implementatie van beleid heb je een coördinerende rol en monitor je de daarbij behorende processen en draag je kennis en informatie over. Voor verdere beleidsontwikkeling en bijstelling geef je vanuit projectresultaten input voor databeheer en informatiemanagement. Tevens ondersteun je de directie en het managementteam bij besluitvorming.

 

Waar moet je minimaal aan Voldoen? 

Je hebt een academische opleiding. Bijvoorbeeld bedrijfs- of bestuurskunde en ruime ervaring in een vergelijkbare functie. Je beheerst het Nederlands, Papiamentu en Spaans in woord en geschrift. Je bent een goede netwerker, integer, efficiënt, samenwerkings- en resultaatgericht, besluitvaardig en hebt oog voor kwaliteit. Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

 

Het salaris bedraagt min. $3.346,- (aanloopschaal 11) en max. $ 4.890,- (functieschaal 12).

 

GEïNTERESSEERd?

Voor meer informatie of een functiebeschrijving kun je contact opnemen met mw. Silvana Janga-Serfilia tel. 717 8839 of mw. Ina Garretsen tel. 717 3871.


Je sollicitatie en C.V. kun je tot uiterlijk 9 juli 2018 richten aan het Bestuurscollege van Openbaar Lichaam Bonaire, t.a.v. Afdeling P&O, Plasa Reina Wilhelmina 1, Kralendijk, Bonaire. Bij voorkeur ontvangen wij uw sollicitatie per email: personeelszaken@bonairegov.com.

Directeur Samenleving & Zorg:   Mevr. S. Janga-Serfilia

Beleidsadviseur P&O:   Mevr. I. Garretsen

Branche: 
Overheid
Functiegroep: 
Staf, advies en beleid
Werk / Denkniveau: 
WO
Leidinggevend: 
Nee
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Vereiste talenkennis: 
Papiaments
Vereiste talenkennis: 
Spaans
Vacature gaat in per : 
22/06/2018
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
Openbaar Lichaam Bonaire
Plaats: 
Bonaire Caribisch Nederland