kop

Beleidsadviseur B Educatie

Beleidsadviseur B Educatie

Locatie: Kaya Neerlandia 41

 

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) bestaat uit vier directies die gezamenlijk de publieke taken uitvoeren. De directie Samenleving en Zorg (S&Z) is één van de beleidsinhoudelijke directies die het sociaal domein van Bonaire grotendeels vormgeeft. De afdeling Educatie en Welzijn is belast met het ontwikkelen van beleid en het verlenen van diensten op het gebied van Educatie en Welzijn vóór en aan de inwoners op Bonaire. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor de controle en uitvoering van het beleid op het gebied van Educatie en Welzijn. Ook worden door de afdeling de wettelijke taken op het gebied van de leerplichtwet BES en wet sociale kans trajecten jongeren BES uitgevoerd.

Wat ga je doen?

Als Beleidsadviseur Educatie draag je bij aan beleidsvorming en je bent in staat om regionale en eilandelijke ontwikkelingen om te zetten in beleid of voorstellen te doen tot het wijzigen van beleid. Dit doe je door notities, rapportages en adviezen op te stellen. Verder verwerk je het vastgesteld beleid in o.a. beleidsnota’s en vertaalt deze naar regelgeving, richtlijnen en beheersinstrumenten.

Je treedt op als sparringpartner van het management en ondersteunt het Afdelingshoofd bij het bewaken van de voortgang van de beleidswerkzaamheden binnen de afdeling. Je toetst regelingen, procedures, instrumenten en systemen op effectiviteit. Door gebruik te maken van kengetallen stel je vast of bijstelling in de uitvoering van het beleid noodzakelijk is. Indien nodig formuleer je voorstellen tot het aanpassen van regelgeving, procedures, instrumenten en systemen. Ook ben je verantwoordelijk voor het leveren van kerngegevens voor de budgetbewaking, begroting en meerjarenraming. Daarnaast voer je in- en extern overleg met stakeholders die betrokken zijn bij het beleidsproces. Je leidt (deel)projecten of neemt deel aan projecten op het gebied van educatie en informeert het management over projectaanpak, voortgang en knelpunten.

Wat wij jou bieden

Een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een salaris dat, afhankelijk van opleiding en ervaring, varieert tussen minimaal $2.637,- (aanloopschaal 9) en maximaal $4.456,- (functieschaal 11).

Wat zijn de eisen

Je beschikt minimaal over een afgeronde relevante hbo-opleiding en drie jaar werkervaring in een soortgelijke functie in een overheidsorganisatie. Je bent communicatief vaardig zowel in het Papiaments als in het Nederlands. Verder heb je inzicht in relevante wet- en regelgeving, beleidsterreinen, -richtlijnen en vaktechnische ontwikkelingen. Daarnaast heb je een hoog analytisch vermogen en ben je vaardig in het ontwikkelen van beleidsplannen, -adviezen, procedures, richtlijnen en het opstellen van rapportages. Tot slot, ben je oplossings-, klant- en marktgericht, betrouwbaar, beschik je over politiek- en organisatiesensitiviteit en heb je een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel.

Wat is ook belangrijk om te weten

Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Ja! Ik wil deze baan

Mail je sollicitatie met C.V. uiterlijk 22 augustus 2022 naar: solliciteren@bonairegov.com. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het afdelingshoofd Educatie en Welzijn a.i. Timoteo Silberie (+599 715 5311). De sollicitatiegesprekken zullen in week 35 (29 augustus - 2 september 2022) plaatsvinden.

 

 

Branche: 
Overheid
Functiegroep: 
Staf, advies en beleid
Werk / Denkniveau: 
HBO
Leidinggevend: 
Nee
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Vereiste talenkennis: 
Papiaments
Vacature gaat in per : 
09/08/2022
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
Openbaar Lichaam Bonaire
Plaats: 
Bonaire