kop

Beleidsadviseur B Cultuur

 

 

Locatie: Afd. E&W (Kaya Neerlandia 41)

36uur

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) bestaat uit vier directies die gezamenlijk de publieke taken uitvoeren. De directie Samenleving en Zorg (S&Z) is één van de beleidsinhoudelijke directies die het sociaal domein van Bonaire grotendeels vormgeeft. Bonaire groeit, cultuur is altijd in beweging. Daarom is de afdeling Educatie en Welzijn (E&W) in nauwe samenwerking met de onderafdeling Sekshon di Kultura, Arte i Literatura (SKAL) verantwoordelijk voor bevorderen van de Bonairiaanse cultuur in de breedste zin des woords.

Wat ga je doen?

Afdeling E&W en de onderafdeling SKAL ontwikkelen beleid op het gebied van cultuur. De overheid heeft de taak om kaders te scheppen waarbinnen burgers en instellingen hun Bonairiaanse cultuur levend kunnen houden maar ook verder vorm kunnen geven. Jij hebt als Beleidsadviseur Cultuur een actieve rol hierin. Je houdt alle ontwikkelingen bij die relevant zijn voor het culturele beleidsveld. Je draagt bij aan beleidsvorming, doordat je in staat bent om regionale en eilandelijke ontwikkelingen om te zetten in beleid of voorstellen te doen tot het wijzigen van beleid. Dit doe je door notities, rapportages en adviezen op te stellen. Verder verwerk je het vastgesteld beleid in o.a. beleidsnota’s en vertaalt deze naar regelgeving, richtlijnen en beheersinstrumenten.

Je treedt op als sparringpartner van het management en ondersteunt het Afdelingshoofd bij het bewaken van de voortgang van de beleidswerkzaamheden binnen de afdeling. Je toetst regelingen, procedures, instrumenten en systemen op effectiviteit. Door gebruik te maken van kengetallen stel je vast of bijstelling in de uitvoering van het beleid noodzakelijk is. Indien nodig formuleer je voorstellen tot het aanpassen van regelgeving, procedures, instrumenten en systemen. Ook ben je verantwoordelijk voor het leveren van kerngegevens voor de budgetbewaking, begroting en meerjarenraming. Daarnaast voer je in- en extern overleg met stakeholders die betrokken zijn bij het beleidsproces. Je leidt (deel)projecten of neemt deel aan projecten op het gebied van cultuur en informeert het management over projectaanpak, voortgang en knelpunten.

Wat wij jou bieden

Wij bieden je aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een salaris dat, afhankelijk van opleiding en ervaring, varieert tussen minimaal $2.637,- (aanloopschaal 9) en maximaal $4.456,- (functieschaal 11).

Wat zijn de eisen

Je beschikt minimaal over een afgeronde relevante hbo-opleiding en drie jaar werkervaring in een soortgelijke functie in een overheidsorganisatie. Je hebt algemene theoretische en praktische kennis van het Bonairiaanse cultuur. Je bent communicatief vaardig zowel in het Papiaments als in het Nederlands. Verder heb je inzicht in relevante wet- en regelgeving, beleidsterreinen, -richtlijnen en vaktechnische ontwikkelingen. Daarnaast heb je een hoog analytisch vermogen en ben je vaardig in het ontwikkelen van beleidsplannen, -adviezen, procedures, richtlijnen en het opstellen van rapportages. Tot slot, ben je oplossings-, klant- en marktgericht, betrouwbaar, beschik je over politiek- en organisatiesensitiviteit en heb je een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel.

Wat is ook belangrijk om te weten

Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Ja! Ik wil deze baan

Mail je sollicitatie met C.V. uiterlijk 19 juni 2022 naar: solliciteren@bonairegov.com. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het afdelingshoofd Educatie en Welzijn a.i. Timoteo Silberie (+599 715 5311) of mw. Juresca Pourier (+599 715 5330 ext. 2121). De sollicitatiegesprekken zullen in week 26 (27 juni - 1 juli 2022) plaatsvinden.

Branche: 
Overheid
Functiegroep: 
Staf, advies en beleid
Werk / Denkniveau: 
HBO
Leidinggevend: 
Nee
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Vereiste talenkennis: 
Papiaments
Vacature gaat in per : 
31/05/2022
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
Openbaar Lichaam Bonaire
Plaats: 
Bonaire
Contactpersoon: 
Timoteo Silberie
Functie contactpersoon: 
afdelingshoofd Educatie en Welzijn a.i.