kop

Afdelingshoofd Beleid

 

 

Locatie: Directie Ruimte en Ontwikkeling, Kaya Amsterdam 23, Kralendijk, Bonaire

36uur

De directie Ruimte en Ontwikkeling (R&O) van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft als doelstelling het bevorderen van de ruimtelijk- en economische ontwikkeling van Bonaire met behoud van milieu en natuur. De afdeling Beleid is de afdeling die hiervoor beleid ontwikkeld, huidig beleid evalueert en indien nodig wijzigt. Heb jij brede kennis van en inzicht in de relevante BES-wetgeving? Beschik je over relevante kennis en ervaring voor wat betreft  integraal managen, beleid ontwikkelen, beleid verdedigen en uitdragen? Dan zijn we naar jou op zoek.

Wat ga je doen?

Als Afdelingshoofd Beleid coördineer je afdeling overstijgende beleidsvorming en strategische doelen. Hiertoe lever je, als lid van het MT, een bijdrage aan de vorming en uitvoering van strategische doelen van de directie. Je vertaalt vervolgens het strategisch beleid naar de beleidsvelden van de afdeling. Je toetst (inhoudelijk) alle relevante producten- en beleidsvoorstellen. Je volgt voor de afdeling van belang zijnde (internationale) politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en beoordeeld of deze ontwikkelingen kansen bieden voor Bonaire. Zo ja, initieer, adviseer en bevorder je integrale beleidsontwikkeling, relevante beleidsaanpassing, een overzichtelijke beleidsarchivering en uitvoering van de actieve beleidstrajecten. Ook bewaak je de voortgang van beleidsuitvoering en -evaluatie door geregeld met de beleidsadviseurs over leg te voeren. Tevens adviseer je de directeur over politiek gevoelige en afdelingsoverstijgende zaken.

Daarnaast bewaak je als integraal manager de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve bezetting, de begeleiding, de beoordeling van de medewerkers en de randvoorwaarden waarbinnen zij functioneren. Tevens draag je o.a. zorg voor het opstellen en realiseren van het (meerjarige) beleids- en beheersplan, het jaarplan voor de afdeling. Je implementeert en bewaakt de P&C-functie binnen de afdeling en past overige managementinstrumenten toe. Voorts informeer en adviseer je de politieke en ambtelijke leiding over alle vraagstukken gerelateerd aan het afdelingsbeleid en ondersteunt hen beleidsinhoudelijk bij verschillende overleg- en onderhandelingssituaties. Verder leid of neem je deel aan multidisciplinaire organisatie- en afdelingsbrede projecten met een politiek/maatschappelijk gevoelig karakter. Tot slot, participeer en vertegenwoordig je de afdeling bij zowel in- als externe overlegstructuren (ministeries) e.d. in het kader van complexe integrale projecten.

 

Wat wij jou bieden

Wij bieden je aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een salaris dat, afhankelijk van opleiding en ervaring, varieert tussen minimaal $5.728,- (aanloopschaal 13) en maximaal $7.380,- (functieschaal 15).

Wat zijn de eisen

Je beschikt over een afgeronde relevante WO-opleiding en je hebt minimaal zes jaar werkervaring in een soortgelijke functie. Je hebt kennis van managementmethodieken; bent vaardig in het integraal managen van een afdeling; beschikt over brede kennis en inzicht van de relevant wet- en regelgeving en diepgaande kennis van het beleidsgebied, de producten en diensten van de afdeling Beleid. Verder beschik je over politiek sensitiviteit en je hebt inzicht in de bestuurlijke, functionele en organisatorische verhoudingen binnen het OLB. Voorts ben je communicatief vaardig zowel het Nederlands en Papiaments. Je kunt adviseren over politiek gevoelige onderwerpen, leiding geven aan complexe integrale projecten en beleid ontwikkelen, uitdragen en verdedigen. Je hebt visie, bent betrouwbaar, discreet, gestructureerd, efficiënt, resultaat-, klant- en teamgericht en besluitvaardig.

Wat is ook belangrijk om te weten

Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Ja! Ik wil deze baan

Mail je sollicitatie met C.V. uiterlijk 27 november 2022 naar: solliciteren@bonairegov.com. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de directeur Ruimte en Ontwikkeling (+599 715 5382) of de beleidsadviseur P&O, Gamily Manuela (+599 715 5330 ext. 2113). De sollicitatiegesprekken zullen in week 48 (28 – 2 december 2022) plaatsvinden.

 

Branche: 
Overheid
Functiegroep: 
Staf, advies en beleid
Werk / Denkniveau: 
WO
Leidinggevend: 
Nee
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Vereiste talenkennis: 
Papiaments
Vacature gaat in per : 
29/10/2022
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
Openbaar Lichaam Bonaire
Plaats: 
Bonaire