kop

Directiesecretaris

Ben jij een daadkrachtige collega met bestuurlijke en organisatorische sensitiviteit? Kom dan bij ons werken!

Rijksvertegenwoordiger en Werkgeverschap zijn op zoek naar een:

Directiesecretaris

HBO| Bonaire | 39,5 uur | P&O2019_02_006 | Sluitingsdatum: 28 februari 2019

Als directiesecretaris ondersteun je de Rijksvertegenwoordiger en de directeur Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) op het gebied van het MT. Je draagt zorg voor de coördinatie van de totstandkoming van jaarplannen, het bewaken van actiepunten en voor de algemene inhoudelijke ondersteuning in het kader van besturing van de organisatie. Je kunt goed prioriteren en kunt hoofdzaken en bijzaken onderscheiden, dit met oog op strategie en communicatie.

Jouw focus ligt op het inbrengen van inhoudelijke deskundigheid op het gebied van directieondersteuning om de uitvoering (de besturing van de organisatie) te faciliteren.

 • Je bent het aanspreekpunt voor het management en medewerkers bij vraagstukken van de directie
 • Je adviseert over operationele consequenties van gemonitorde ontwikkelingen van de directie en op het gebied van wet- en regelgeving. Je doet voorstellen over de te nemen maatregelen
 • Je verzorgt doelmatige communicatie en informatievoorziening binnen de eigen klantenkring in het kader van advisering
 • Je adviseert het management bij uitvoeringsvraagstukken en begeleidt bij de uitvoering
 • Je adviseert over begeleiding en het inzetten van externen
 • Je levert een bijdrage in de coördinatie en verslaglegging van projecten, overleggen, werkgroepen en evaluaties
 • Je signaleert aandachts- en knelpunten in het beheer en de uitvoering en de daaraan verbonden processen


De organisatie:
De Rijksvertegenwoordiger is een bestuursorgaan van de Rijksoverheid en vormt de bestuurlijke schakel tussen het Rijk en de openbare lichamen. De Rijksvertegenwoordiger werkt primair onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Een belangrijke taak van de Rijksvertegenwoordiger is het bevorderen van de samenwerking tussen de in de openbare lichamen werkzame rijksambtenaren onderling en met de eilandsbesturen. Ook zorgt hij voor de afstemming tussen de ministeries onderling. In geval van boven-eilandelijke rampen heeft de Rijksvertegenwoordiger een coördinerende rol. Daarnaast vormt de Rijksvertegenwoordiger de ogen en oren in Caribisch Nederland voor de ministeries in Den Haag.


Jouw competenties:

 • Samenwerken
 • Resultaatgericht
 • Dienstverlenend
 • Omgevingsbewust
 • Overtuigingskracht
 • Sensitiviteit


Functie-eisen:

 • Je hebt ervaring binnen een overheidsorganisatie op het adviserend/coördinerend vakgebied
 • Je beschikt over een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Je hebt inzicht in communicatieprocessen en –technieken
 • Je bent in staat om vlot in te zoomen op hoofdzaken en  scherpe analyses te maken
 • Je werkt met plezier aan projecten, behoudt graag het overzicht en anticipeert op vragen van binnen en buiten de organisatie


Wat wij bieden:

 • Een marktconform salaris, in aanloopschaal 9 en functieschaal 10 van minimaal $2.579,- en maximaal $3.927,- per maand bij een werkweek van 39,5 uur. Inschaling op basis van kennis en ervaring
 • Een eindejaarsuitkering van 6% van de bezoldiging
 • Vakantiegeld uitkering van 8,33% van de bezoldiging
 • Een goede pensioenvoorziening ondergebracht bij PCN
 • Interne opleidingsmogelijkheden
 • 184 vakantie uren (o.b.v. 39,5 urige werkweek)
 • Een tijdelijke aanstelling voor de duur van 6 maanden. Bij goed functioneren bestaat de mogelijkheid op een verlenging met maximaal 18 maanden.


Aanstellingseisen:

 • Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een medische keuring is vereist
 • Het Nederlanderschap is een vereiste
 • Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang t.o.v. externe kandidaten


Voor informatie omtrent de vacature:
Hanja Nijeboer,  beleidsjurist Rijkvertegenwoordiger
E-mail: Hanja.Nijeboer@rijksdienstcn.com


Digitaal solliciteren
U kunt uw Curriculum Vitae met motivatie sturen naar:
E-mail: vacature@rijksdienstCN.com

Branche: 
Overheid
Functiegroep: 
Staf, advies en beleid
Werk / Denkniveau: 
HBO
Leidinggevend: 
Nee
Vereiste talenkennis: 
Engels
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Vereiste talenkennis: 
Papiaments
Vacature gaat in per : 
19/02/2019
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
Rijksdienst Caribisch Nederland
Plaats: 
Bonaire CN
Contactpersoon: 
Hanja Nijeboer