kop

Afdelingshoofd Handhaving Samenleving & Zorg

 

De directie Toezicht & Handhaving ondersteunt het OLB bij het realiseren van een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving. Als primaire taak heeft de directie de zorg voor een goede naleving van wet- en regelgeving door burgers, bedrijven en bezoekers. De directie is verantwoordelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van; leefomgeving en ecologie, havens, zee en infrastructuur, economie, zorg en samenleving en openbare orde en veiligheid. De directie is daar mee vanuit haar taakstelling betrokken bij nagenoeg alle beleidsvelden van het openbaar lichaam Bonaire.

 Afdelingshoofd Handhaving Samenleving & Zorg

WAT GA JE DOEN?

Je vertaalt het strategisch beleid van de directie naar de beleidsvelden van je afdeling. Je volgt (landelijke en regionale) politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen op je eigen beleidsterrein, ontwikkelt en onderzoekt kansen en mogelijkheden.  Je draagt zorg voor het opstellen en realiseren van het beleids- en beheersplan, het jaarplan, jaarafspraken en managementrapportages voor de afdeling.
Je bewaakt de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve bezetting, de begeleiding, de stimulering en de beoordeling van de medewerkers en de randvoorwaarden waarbinnen zij functioneren.

Je initieert en voert werkoverleg en ondersteunt en coacht medewerkers vakinhoudelijk, draagt zorg voor de selectie van nieuwe medewerkers, voert functionerings- en beoordelingsgesprekken en doet voorstellen inzake rechtspositionele aangelegenheden.

Waar moet je minimaal

aan voldoen?

Je beschikt over minimaal een HBO diploma en minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur opgedaan in een politieke ambtelijke organisatie. Zowel mondeling als schriftelijk beheers je het Nederlands en Engels goed. Papiamentu is een pré. Daarnaast ben je effectief, team gericht en besluitvaardig.

 

Het salaris bedraagt minimaal $3.961,-(aanloopschaal 12) maximaal $5.728,-  (functieschaal 13).

 

GEINTERESSEERD?

Stuur je sollicitatie vergezeld van een CV uiterlijk 6 juni 2019 aan het Bestuurscollege van openbaar lichaam Bonaire, t.a.v. Afdeling P&O, Plasa Reina Wilhelmina 1, Kralendijk, Bonaire.

Bij voorkeur ontvangen wij je sollicitatie per email: personeelszaken@bonairegov.com.

Voor nadere informatie kan je contact opnemen de heer
Jair Tromp (directeur T&H) tel:717-5330 via tst:4801 en/of
Patricia Gerritzen-Veen (beleidsadviseur P&O) tel:7175330 tst:2122

 

Een assessment zal onderdeel vormen van de selectieprocedure.

Jair Tromp Directeur T&H

Patricia Gerritzen-Veen, Beleidsadviseur P&O

Branche: 
Overheid
Werk / Denkniveau: 
HBO
Leidinggevend: 
Ja
Vereiste talenkennis: 
Engels
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Vereiste talenkennis: 
Papiaments
Vacature gaat in per : 
21/05/2019
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
Openbaar Lichaam Bonaire
Plaats: 
Bonaire