Caribisch Netwerk

Inhoud syndiceren
Caribisch Netwerk
Bijgewerkt: 58 min 13 sec geleden

Opinie: Is de Wereldbank wel integer genoeg om toezicht te houden op Sint-Maarten?

5 uur 33 min geleden

UTRECHT – De Algemene Rekenkamer presenteerde donderdag het rapport ‘Focus op de Nederlandse bijdrage aan de wederopbouw van Sint-Maarten’ aan de Tweede Kamer. Daaruit blijkt dat Sint-Maarten meer nodig heeft dan alleen financiële ondersteuning en dat de samenwerking met de Wereldbank door velen als belastend en vertragend wordt ervaren. Onze Sint-Maartense columnist Naeem Juliana woont tegenwoordig in Utrecht, maar volgt de situatie op zijn eiland nauwlettend en deelt zijn mening.

Uit het rapport van de Algemene Rekenkamer rijst het beeld op van een stagnerend wederopbouw proces, deels te wijten aan de ondoelmatigheid en tegenstrijdigheid van sommige Wereldbank procedures. Zo liggen herstelwerkzaamheden aan de stroom- en watervoorziening van Sint-Maartenaren momenteel stil omdat de Wereldbank voor het lokale nutsbedrijf een Catch-22 creëert: De Wereldbank wil pas met geld over de brug komen als externe financiers het nutsbedrijf van een lening voorzien, maar diezelfde financiers wachten juist af tot de Wereldbank geld overmaakt.

‘Dit scenario is ook een ramp voor de Nederlandse belastingbetaler’

Het is neoliberalisme op zijn slechtst; een noodlijdend land pas helpen wanneer het zich volledig aan gestelde eisen conformeert. Tijdens het wachten op de hulp neemt de economische schade toe en wordt het alsmaar moeilijker om aan die eisen te voldoen. Zo ook op Sint-Maarten, waar met elke maand dat de vitale infrastructuur niet op orde is, economische groeimogelijkheden verloren gaan. Zo krimpt uiteindelijk de economie en wordt het land structureel armer, precies datgene dat door de hulp van de Wereldbank voorkomen zou moeten worden.

Dit scenario zou niet alleen een ramp zijn voor de Sint-Maartense bevolking, maar ook voor de Nederlandse belastingbetaler. De 470 miljoen euro die Nederland uiteindelijk in het trustfonds van de Wereldbank zal storen komt namelijk direct uit de rijksbegroting. Het is daarom van groot belang dat de Algemene Rekenkamer onderzoek doet naar de werkwijze en de doelmatigheid van de Wereldbank procedures.

‘De manipulatie van de eigen methodologie lijkt politiek gemotiveerd te zijn geweest’

In haar eerste poging hiertoe kon niet op de medewerking van de Wereldbank gerekend worden, zo blijkt uit het onlangs verschenen rapport: “In het beleid van de Wereldbank staat het standpunt centraal dat een unilateraal onderzoek door een rekenkamer van een individueel land zich niet goed verhoudt tot de governancestructuur van een multilateraal instituut als de Wereldbank. Bovendien wordt gesteld dat de Wereldbank zelf een robuust integriteitsbeleid heeft, waar ook van buitenaf op vertrouwd zou kunnen worden.”

Met andere woorden, deze slager kan prima zijn eigen vlees keuren. Dat juist de Wereldbank zich op dit standpunt stelt is opvallend, gelet op een groot integriteitsschandaal waar de organisatie recent mee te maken kreeg. De Wereldbank brengt periodiek een Doing Business rapport uit waarin het landen rangschikt op aantrekkelijkheid voor buitenlandse investeerders. Op 12 januari 2018 berichtte The Wall Street Journal dat de Wereldbank waarschijnlijk de methodologie heeft gemanipuleerd bij het opstellen van het rapport, met vertekening van de ranking van tenminste één land als gevolg. Kort samengevat lijkt de manipulatie van de eigen methodologie politiek gemotiveerd te zijn geweest, waardoor de ranking van Chili daalde als er een socialistische regering was en steeg als er een conservatieve regering was.

‘Het is de vraag of het integriteitsbeleid van de Wereldbank inderdaad zo robuust is als het zelf beweert’

Het is dus zeer de vraag of het integriteitsbeleid van de Wereldbank inderdaad zo robuust is als het zelf beweert. De Nederlandse staat moet dus wel toezicht organiseren, en dit niet aan de Wereldbank overlaten. Volgens het rapport van de Algemene Rekenkamer heeft de Nederlandse regering “het recht om op elk moment en zonder opgave van reden de stortingen aan het trustfonds op te schorten of te staken of zelfs het trustfonds in zijn geheel op te heffen”. Dan heeft het ook het recht om een voorwaarde te stellen aan verdere samenwerking, te weten medewerking van de Wereldbank aan periodiek unilateraal onderzoek door de Algemene Rekenkamer.

Naeem Juliana (29) vertrok op zijn zeventiende van Sint-Maarten naar Nederland om daar te gaan studeren. Inmiddels is hij arts en psychiater in opleiding. Op Caribisch Netwerk lees je zijn ervaringen en visie als young professional in Nederland.

CAO onderhandelingen voor ziekenhuispersoneel op Bonaire afgebroken

13 december 2018 - 9:32am

KRALENDIJK – De instelling voor gezondheidszorg Fundashon Mariadal (FM) erkent de Algemene Federatie voor Bonairiaanse Werknemers (AFBW) niet meer als gesprekspartner. Dit komt omdat de bond niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en niet notarieel is vastgelegd volgens de nieuwe wetten. Dat staat volgens AFBW voorman Nilco Rollan in een ‘denigrerende brief’ van de FM directie.

De onderhandelingen voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor het FM zorgpersoneel zijn daardoor weer in een impasse geraakt, zegt Rollan.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/RollanNed.mp3 Ronald A. Muyden praat met Nilco Rollan

Arbeidsregeling in plaats van een cao

De vakbondsvoorzitter vindt dit een ‘oneerlijke en intrigante manier’ van de leiding van FM. “We hadden verwacht dat, met de goede relatie die we met FM hadden, ze ons konden opbellen en hierop attenderen.” Verder houdt FM de AFBW contributie niet meer in en wordt na 31 december, wanneer de huidige cao afloopt, een arbeidsregeling ingevoerd.

Terug naar de leden

Eind augustus droeg minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de twee partijen op om aan tafel te gaan zitten met een landsbemiddelaar. Hij kon zo bij wet de acties van toen opschorten. De afkoelingsperiode van negentig dagen die de minister bovendien vastgesteld had voor het geval de partijen er alsnog niet uit zouden komen, is voorbij.

Volgens Rollan heeft Fundashon Mariadal niet gereageerd op het tussenvoorstel van de landsbemiddelaar. Aanstaande vrijdag vergadert de AFBW met haar leden om te kijken wat voor mandaat ze krijgen voor verdere actie.

Debatteren wapent scholieren tegen corruptie

12 december 2018 - 10:26am

WILLEMSTAD – Op de internationale Dag tegen Corruptie, organiseerde Fundashon Kòrsou Transparente (FKT) een debat voor scholieren van verschillende middelbare scholen op Curaçao.

Het debat moest gaan over: ‘Armoede is de schuld van corruptie in de politiek’ en ‘De stemgerechtigde leeftijd moet verlaagd worden naar 16 jaar zodat jongeren zelf over hun toekomst kunnen besluiten’.

Video: Kim Hendriksen

Debatwedstrijd

De scholieren hebben de afgelopen maanden les gekregen van verschillende trainers in de kunst van het debatteren. De beste vier teams mochten het tegen elkaar opnemen tijdens de finale in de Fortkerk in Punda.

De bedoeling is om van de debatwedstrijd een jaarlijks terugkerend evenement van te maken, waarbij elk jaar een groep leerlingen de titel van FBI Champion kan winnen.

Morele pijlers

FBI staat voor Fidelity, Bravery en Integrity: trouw, moed en integriteit. Het zijn, zegt FKT, drie pijlers waarop ons morele kompas steunt.

Als jongeren leren omgaan met deze drie waarden en nadenken over hoe ze later toe te passen wordt een goede basis gelegd voor het opleiden van integere toekomstige leiders.

Radulphus College, Vespucci College, Kolegio Alejandro Paula, Albert Schweitzer College en de Curacao American Preparatory School deden mee aan het debat.

Eerste winnaars

Dit eerste jaar werd de titel van FBI Champion gewonnen door “Change my Mind”, het team bestaande uit: Sheeney Magdalena, Nathaniel Yzer en Riangelo Christie.

Stichting FKT wil bewustwording creëren over integriteit en corruptie. Dit jaar heeft de stichting ervoor gekozen om zich te richten op de jeugd en ze te infomeren over de gevaren en consequenties voor de gemeenschap als er niks aan wordt gedaan.

Voorzitter Michael Hernandez van FKT waarschuwde tijdens de opening van het debat dat “ook deze studenten in de loop van hun carrière te maken kunnen krijgen met situaties waarin corruptie een rol speelt”, en hoopt ze voor die tijd tegen te kunnen wapenen.

Debat met politici

Bij het debat waren onder andere minister-president Eugène Ruggenaath aanwezig en Statenlid Ana Maria Pauletta.

De studenten hebben de politici uitgedaagd om volgend jaar deel te nemen aan het debat. “We zouden graag samen met, en tegen de politici debatteren”, was de studentenwens. Ana Maria Pauletta ziet dit wel zitten: ”Challenge accepted”, zei ze!

Leven met HIV: “Je kan geen hypotheek of pensioen meer krijgen”

11 december 2018 - 7:06pm

WILLEMSTAD – Richardson Ignacio weet al acht jaar dat hij HIV besmet is. Hij was 27 toen hij de ziekte opliep tijdens carnaval. “Ik had een doos Breezer op en ik had zin in seks. Ik heb 3 keer seks gehad met een meisje. Ze wist dat ze HIV besmet was maar heeft me niks gezegd,” vertelt Richardson in deze video:

Video: Kim Hendriksen

Vage klachten

Na de besmetting kreeg hij veel vage klachten. Hij was extreem moe, dat merkte hij vooral tijdens het autorijden. De dokter die hij raadpleegde, adviseerde hem een HIV test te doen. Hij is nu een van de 2100 geregistreerde personen op Curaçao die HIV-positief is.

Richardson’s hele wereld stortte in. Op zijn werk werd hij gepest omdat ze dachten dat hij homoseksueel is en het virus heeft gekregen van een man. “Ik heb online zelfs gezocht naar een huurmoordenaar, maar gelukkig leerde ik in die periode Dudley kennen. Hij heeft me geholpen mijn ziekte te accepteren.”

Stichting Cura +

Dudley Ferdinandus werkt al 27 jaar als psychosociale begeleider van HIV- en aidspatiënten. Hij heeft de stichting Cura + opgericht want op Curaçao bestond er nog geen organisatie die de patiënten hielp bij het mentale proces nadat ze hadden gehoord dat ze besmet waren.

“Accepteren dat je HIV hebt, is als het doormaken van een rouwproces. Je leven zoals je dat kent houdt in een klap op en je moet je leven aanpassen aan je ziekte”, zegt Dudley.

Tegenwoordig gaan mensen niet meer dood aan HIV. Zolang je gezond eet, goed slaapt, en elke dag op dezelfde tijd de voorgeschreven medicijnen inneemt krijg je geen AIDS. Maar doe je dit niet, heb je kans dat de ziekte zich ontwikkeld.

Laat je testen

Daarom is het van belang dat mensen die HIV besmet zijn, ook getest worden zodat ze de kans krijgen hun leven aan te passen en meteen beginnen met de medicijnen.

“Als HIV-patiënt loop je tegen veel obstakels aan, zo worden de HIV-medicijnen wel vergoed door de SVB, maar niet door alle particuliere verzekeringen. De kosten kunnen dan wel oplopen van 300 tot 1000 gulden per maand”, vertelt Dudley, “dit is een probleem, want dat is niet voor iedereen op te brengen.”

Tweede Kamerleden willen praten over publieke omroep voor Curaçao

11 december 2018 - 4:02pm

DEN HAAG – De SP en VVD willen in januari met Curaçaose parlementsleden praten over de mogelijkheid voor een onafhankelijke publieke omroep. De partijen maken zich zorgen over dat veel media door de politiek zouden worden beïnvloed.

Aanleiding is een uitzending van het debatprogramma Kwesties op NPO Radio 1 waarin journalist Yves Cooper en Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) vertellen over corruptie op Curaçao en de rol van de media.

Beiden zijn het erover eens dat veel van de mediabedrijven op het eiland beïnvloed worden door de politiek. “Vrijwel alle radio-omroepen hebben [politieke] kleur bekend”, zegt Cooper. “Als Den Haag echt wil dat het beter gaat met Curaçao, dan is de enige oplossing dat de media onafhankelijker worden om de politiek te kunnen controleren.”

‘Tijd om media te helpen’
Cooper pleit voor een onafhankelijke publieke omroep van Curaçao Het klinkt als muziek in de oren voor SP en VVD, die de strijd tegen corruptie en de politieke beïnvloeding op het eiland willen opvoeren. 

“Ik hoor van meer journalisten dat ze bang zijn, of dat hun auto in de fik wordt gestoken”, reageert Van Raak (SP). Een omvangrijk onderzoek in opdracht van Unesco bevestigd een ontluisterend beeld over de journalistiek op het eiland.

‘Nederland moet het financieren’
De uitdaging is de financiering ervan, zeggen de Kamerleden. Ze zijn bang dat geld uit Nederland ‘wantrouwen wekt’ onder de Curaçaose bevolking.

“Ik heb veel liever dat ze bijvoorbeeld belasting heffen op het eiland en dat ze zeggen: dat wordt alléén gebruikt voor een journalistiek fonds. Dat je het lokaal aanpakt”, reageert ook Tweede Kamerlid André Bosman (VVD).

(tekst loopt door onder dit blok)

Uitzending terugluisteren?

Luister naar het debat tussen tussen de Curaçaose verslaggever Yves Cooper vanuit Curaçao en Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP). Presentatrice Marianne van den Anker praat over de week waarin Gerrit Schotte naar de gevangenis moest en vraagt hoe het staat met de rol van de media op het eiland.

Beluister de uitzending | Download (20MB)

Een samenwerking tussen de redacties van Kwesties en Caribisch Netwerk van de NTR.

Politiek Den Haag heeft er veel moeite mee dat parlementsleden die door justitie op Curaçao en Sint-Maarten verdacht worden van corruptie, niet aftreden. “Sterker nog, je kunt de leider van de MFK zijn [Gerrit Schotte] vanuit een gevangenis. Dat is bizar, het kan niet waar zijn”, reageert Bosman.

Ook GroenLinks-Kamerlid Nevin Özütok reageert na afloop van de uitzending met belangstelling. “Ik zie dat er ook kritische journalisten zijn, maar het versterken van de media verdient ook aandacht. Ik denk dat komende vergadering met de parlementen een prima moment is om dit samen te bespreken.”

Idee voor publieke omroep op Koninkrijksniveau besproken
“Ook op Sint-Maarten is het ook dramatisch gesteld met de journalistiek. Daar hebben ze sinds orkaan Irma nog maar één dagblad over”, zegt Bosman. “Als je zegt, je wil een publieke omroep, dan moet je dat per eiland regelen. Zoals je een omroep Zeeland hebt en een Omroep Limburg. We moeten nu gaan kijken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen.”

De VVD sluit zich aan bij de SP om te gaan ‘meedenken met de eilanden wat mogelijk is’, ook wat betreft financiering. “Wat ik belangrijk vind is: wat vinden de Curaçaose politici zelf? Kom nou eens zelf ook met een idee.” 

Op 6 januari begint een politieke top in Philipsburg, waarbij parlementsleden uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en Nederland elkaar spreken. 

Nederlandse publieke omroep Na het verdwijnen van de Wereldomroep, vijf jaar geleden, startte de NTR in opdracht van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) Caribisch Netwerk. Dat online netwerk bestaat uit lokale verslaggevers en brengt actualiteiten en achtergrondverhalen uit de Caribische gemeenschap op de eilanden en in Nederland. Dit jaar bestaat Caribisch Netwerk 5 jaar. Dat lustrum grijpt het netwerk aan om de (eigen) verslaggeving van het Caribische gemeenschap – zowel vanuit de eilanden als Nederland – kritisch onder de loep te nemen.

Aruba moet nog veel rolstoelvriendelijker worden

11 december 2018 - 10:59am

ORANJESTAD – De Curaçaose rolstoelgebruiker Alton Paas (28) kwam tijdens zijn bezoek aan de Arubaanse Main Street een paar keer met zijn wielen vast te zitten tussen de bakstenen. Aruba is in veel opzichten niet rolstoelvriendelijk en dat moet veranderen.

Paas liep in 2009 na een auto-ongeluk een dwarslaesie op: “Ik kon hier niet zonder hulp het hotel verlaten, want de oprit was te hoog. Net zoals op Curaçao zijn de afgelopen jaren is op Aruba op rolstoelgebied wel een en ander ondernomen, maar niet op de correcte manier en met weinig bewustzijn over rolstoelgebruikers. Als je in een rolstoel zit, ga je pas echt ervaren wat de moeilijkheden zijn, met bijvoorbeeld een oprit die te stijl is of een te smalle gang.”

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/MiWieltaConta.mp3 Bobby Spier en Alton Paas rijden met een rolstoel door Oranjestad

Paas is op Curaçao oprichter van ‘Fundashon Alton Paas’, een stichting die zich inzet voor mensen met een dwarslaesie. Hij houdt op Aruba de conferentie ‘Mi Wiel Tambe ta Conta’ om samen met de associatie van ingenieurs en architecten (ADIAA) meer bewustzijn te creëren over rolstoeltoegankelijkheid op het eiland.

Architect Joel Croes zegt dat Aruba nog te weinig rekening houdt met mensen met een fysieke beperking. “Door een gebrek aan bewustzijn zie je dat er bij de aanleg van een gebouw of infrastructuur te weinig wordt gedacht aan rolstoelgebruikers. Wij tekenen bijvoorbeeld een oprit in ons bouwplan, maar die wordt er om wat voor reden dan ook uitgehaald. Het wordt tijd dat Aruba zowel binnen als buiten toegankelijk is voor iedereen.”

Niet toegankelijk

Zelfs Stichting voor Verstandelijk Gehandicapten Aruba (SVGA) heeft problemen met rolstoeltoegankelijkheid, vertelt directeur Els van Homelen. “Omdat we niet goed toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers blijven deze mensen vaak ook weg van onze stichting. We hebben bijvoorbeeld geen speciale ruime badkamer met badbrandcard en tillift.”

Om die reden werd in 2010 Centro di Cuido in San Nicolas opgericht, maar door geldproblemen kwam het project stil te liggen. Nu gebruikt Stichting Algemene Bejaardenzog Aruba (SABA) een deel van het complex, maar nog altijd staan drie huizen leeg waar mensen met een fysieke beperking gehuisvest zouden kunnen worden. “De overheid is er weer mee bezig om er naar te kijken. Ook hebben ze onlangs een commissie inclusie opgericht, waar ook ik deel van uitmaak, om ervoor te zorgen dat vanaf heden alle gebouwen direct rolstoelvriendelijk worden gebouwd.”

Petitie

Voor een rolstolvriendelijker Aruba diende AVP-parlementariër Robert Candelaria vier petities in bij de minister van Justitie. Dat zou er voor moeten zorgen dat de bouwvoorschriften worden aangepast en er meer parkeergelegenheid komt voor gehandicapten in de binnenstad. Ook zouden mensen die ongeldig parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats beboet moeten kunnen worden.

Agriculturele centrum van Statia moet eiland zelfvoorzienender maken

8 december 2018 - 8:30am

ORANJESTAD – Zelfvoorzienend zijn, en zo betaalbare groente en fruit produceren voor de lokale bevolking. Dat is het belangrijkste doel van het project Made in Statia, dat startte in 2017. Hoe gaat het nu met het overheidsproject, dat tot stand kwam dankzij het departement van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV)?

Anthony Reid, unit manager LVV, en tevens interim-directeur Economie en Infrastructuur: “Al gaat het niet voor de volle honderd procent zoals we willen. We hadden veel problemen met droogte en water en in bepaalde maanden was de productie lager dan verwacht.

Tekst gaat verder na de video:

Door Marcia van Oers

“Zelfvoorzienend zijn op het gebied van watervoorziening is nog lastig. In de toekomst gaan we catchments maken die het water opvangen, zodat er meer water beschikbaar komt”, vertelt marketing director Taro Merkman. “Nu komt het water vooral uit het nabijgelegen solarpark, waar het water van een zonnepaneel valt en opgevangen wordt.”

Tekort aan personeel
In eerste instantie had het project een sociaal nevendoel: er een reïntegratie-project van maken en jongeren aan het werk te helpen. Zo’n 15 mensen met een uitkering zouden er aan de slag kunnen. Reid: “Uiteindelijk zouden zij bepaalde zaken uit het project met steun van ons kunnen overnemen om daar in de toekomst verder aan te bouwen.” Merkman: “Momenteel werken we met z’n drieën op het land. Omdat het lastig is mensen te vinden, hebben we er via het project Because We Care tijdelijk iemand bij uit Curaçao. Coördinator Maurits Camelia is onze groente-guru en weet helpt ons met de landbouw.”

Maurits Camelia: “Op een paar kleine probleempjes na, zoals water en personeel, gaat het hartstikke goed. Op Statia zijn supermarktproducten veel te duur. Wij kunnen groente en fruit van het land voor een fractie van de supermarktprijs aanbieden zodat de bevolking gezondere keuzes kan maken. Bovendien zijn al onze producten biologisch en van hoge kwaliteit.”

Samenwerking met boeren
Reid: “We hebben veel geleerd en doen continu aanpassingen om betere resultaten te bereiken. Zo voeren we het project nu uit met behulp van bestaande boeren.” Merkman: “We telen in de eerste kas zaden. De opbrengst hiervan gaat deels naar de boeren, zodat zij zelf niet hoeven te zaaien. Als zij vervolgens oogsten, kunnen ze het groente en fruit weer naar ons brengen. Wij kopen het dan in en verzorgen de afzet.”

Elke maandag, woensdag en vrijdag tussen 10 en 14 uur is er een groente- en fruitmarkt op het land. In de toekomst bestaat het plan een winkeltje op te zetten met handige tuinartikelen. Reid: “Verder hopen we niet alleen op een verhoogde productie, maar op meer variatie in het aantal producten.” Gaat dat lukken? “Met de juiste ingrediënten komen we er wel.”

Ondernemen als vrouw: ‘zorg dat niemand je wat kan maken’

7 december 2018 - 10:54am

WILLEMSTAD – Wereldwijd is steeds meer aandacht voor de vrouw: vrouwen staan op, eisen gelijke behandeling en streven naar hogere posities die ze steeds vaker krijgen. Hoe zit dat op Curaçao en hoe doen Curaçaose zakenvrouwen het in het buitenland? We vroegen het vier vrouwen op het eiland.

Milly Pandt werkte jaren in de communicatie en marketing en kwam uiteindelijk terecht in de verkoop van huizen. Ze heeft sinds vijf jaar MP International BV. Milly zegt altijd elke kans te hebben gegrepen en dat gaat tot de dag van vandaag goed. “Je moet zorgen dat je inhoudelijk goed bent: weet waar je het over hebt en zorg dat niemand je wat kan maken.”

Tekst gaat verder na de video

Door Elisa Koek

Ook Milly’s dochter Marie-Louise Klijn is ondernemer. Ze is 23 en begon zeven jaar geleden een marketingbedrijf. Ze heeft vooraanstaande bedrijven als klant en heeft een juwelenlijn Lovely’s by Lou Lou. Ze voelt zich meestal serieus genomen. “Alleen merk ik dat men denkt dat ik te jong ben, maar als ik laat merken dat ik wel degelijk weet waarover ik het heb, verandert dat.”

Idool
Sinds een jaar is Marie-Louise MP International BV aan het overnemen. Eerst vooral het creatieve gedeelte, maar inmiddels ook de rest. “Mijn moeder was mijn idool als jong meisje en ik heb bijna alles van haar geleerd. Natuurlijk is het spannend om nu haar bedrijf over te nemen, maar ik ga ervoor.”

Mediaparade naar de gevangenis met Schotte

5 december 2018 - 7:55pm

WILLEMSTAD – Posts op Facebook, Instagram en Twitter ten spijt, is de opkomst van MFK-aanhangers gering bij het afscheid van hun voor witwassen en corruptie veroordeelde partijleider Gerrit Schotte. De media reageerden wel massaal op zijn oproep om hem te begeleiden naar de gevangenis.

Via app was de media uitgenodigd om de ex-premier van Curaçao op te wachten bij de kerk in Koraal Specht. Vanaf acht uur in de ochtend arriveerden daar verslaggevers van kranten, radio- en televisiezenders. Evenals enkele vloggers die de gang van de kerk tot aan de gevangenispoort live registreerden. Belangstellenden waar ook ter wereld konden zo volgen hoe Gerrit Schotte zich op de ochtend van 5 december bij gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) meldde.

De veroordeelde verkoos de media niets meer te zeggen en de beelden voor zich te laten spreken. Een zoen op het hoofd van zijn vrouw Cicely. Een omarming voor enkele vrienden. Nog een bedroefde blik naar de camera’s. En dan, onder het geweeklaag van zijn aanhangers, met neergeslagen ogen naar binnen. Begeleid door bewakers maakt Schotte zijn gang naar de gevangenis, en kijkt daarbij niet meer om:

Door Jacqueline Hooftman

Podcast: ‘Ik ben bang dat ik mijn eiland verlies’

5 december 2018 - 1:21pm

AMSTERDAM – “De Nederlandse media besteden wel uitgebreid aandacht aan de eilanden als het gaat om corrupte politici, maar niet als het gaat over de schrijnende situatie in de Caribische gemeenten van Nederland.”

De Statiaanse Urisha Blake uit Rotterdam en de Bonairiaanse Alfrida Martis uit Amsterdam zijn het zat en trekken aan de noodbel. Ze willen meer aandacht voor armoede en ongelijkheid op hun eilanden: de Caribische gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Door Natasja Gibbs

Naast media-aandacht willen Urisha (docent Engels) en Alfrida (student) ook naar het Binnenhof, alleen hebben ze niet dezelfde plannen en oplossingen. De één wil totale onafhankelijkheid terwijl de ander vooral dezelfde rechten wil als alle andere Nederlanders in het Nederlands Koninkrijk. Ook denkt de één aan protesteren terwijl de ander nog hoopt op een dialoog.

Hun hele verhaal over wat er allemaal echt speelt in de Caribische gemeenten van Nederland hoor je in de nieuwe podcast van Caribisch Netwerk en NPO Radio 1.

Luister naar de verhalen over armoede en ongelijkheid in het Nederlands Koninkrijk

Natasja Gibbs duikt samen met de Bonairiaanse Alfrida Martis en de Statiaanse Urisha Blake in de situatie op hun eiland. Ook kijkt ze met hen naar de toekomst in de podcast Koninkrijkskwesties van Caribisch Netwerk en NPO Radio 1.
Beluister deze podcast | Abonneer via iTunes

Schotte de bak in: ‘Vijf jaar lang niet verkiesbaar zijn, is uitzonderlijk’

4 december 2018 - 4:17pm

DEN HAAG – Een deel van de Curaçaoënaars vindt dat oud-premier Gerrit Schotte te mild wordt gestraft door hem ‘maar vijf jaar‘ uit de politiek te houden. Volgens de Nederlandse professor Gerhard Hoogers (Staatsrecht) is het juist een ‘ongelooflijk heftige sanctie’.

“Het is wel wat, dat een voormalig minister-president de cel in gaat. Maar dat de rechter een politicus het recht ontneemt om verkozen te worden, dat is wel uitzonderlijk”, vertelt Hoogers. “De laatste keren in Nederland dat mensen uit het passief kiesrecht zijn gezet, was vlak na de Tweede Wereldoorlog. Daarna nooit meer.”

Grove ambtsmisbruik
Volgens de rechtbank heeft Schotte zijn functie als eerste premier van Curaçao ‘op grove wijze’ misbruikt en het vertrouwen van de burger in de politiek ‘ernstig’ geschaad. Ook Sint-Maarten kent een politicus die door verkiezingsfraude vijf jaar niet mag meedoen met de verkiezingen: ex-parlementslid Silvio Matser.

“Het recht om te stemmen of gekozen te worden is een belangrijk recht dat je als burger hebt”, zegt Hoogers. “Vanuit onze democratie en het staatsrecht gezien, is het een ongelooflijk heftige sanctie.”

Wordt Schotte nooit meer premier?
Schotte zegt politiek leider te blijven van MFK vanuit de gevangenis. Over vijf jaar zou hij opnieuw gekozen kunnen worden als parlementslid. Van de wet mag hij geen minister of premier meer worden. Een formateur die hem straks toch durft voor te dragen, riskeert een gevangenisstraf van vier jaar.

Oud-premier Gerrit Schotte (2010-2012) – foto: MFK

In Nederland zou Schotte volgens de wet wél premier kunnen worden. Er wordt weliswaar feitenonderzoek gedaan naar de kandidaat-minister, net zoals op Curaçao, maar in Nederland is de keuze uiteindelijk aan de formateur. Het onderzoek ‘dient slechts ter ondersteuning’, staat in het handboek.

“In theorie zou dat kunnen”, benadrukt Hoogers. “Wij hebben geen screeningswet die iemand met een strafblad tegenhoudt, maar in de praktijk wordt corruptie veel minder getolereerd in Nederland.”

De enige manier voor Schotte om later minister te kunnen worden op Curaçao, is als de screeningswet aangepast wordt. In dit geval is tweederde meerderheid nodig in het parlement. Alleen zijn eigen partij is voorstander.

Parlementsleden van Curaçao kwalijk te nemen
Een ander parlementslid dat vervolgd wordt voor corruptie, is partijgenoot Jacinta Constancia. Zij is veroordeeld voor oplichting tijdens haar ministerschap (2010-2012) en gaat in hoger beroep.

Parlementslid en verdachte Jacinta Constancia – foto: MFK

Wat de strafzaken van Schotte en Constancia laten zien, is volgens Hoogers een groter probleem: dat de Curaçaose politiek niet in staat is om zichzelf te ‘zuiveren’. “Hun collega’s hadden druk moeten zetten zodat ze alsnog aftreden. De Curaçaose politiek moet dat zich aanrekenen.”

“Je hebt als volksvertegenwoordiger een voorbeeldfunctie. Er wordt van je verwacht dat je integer bent. Als je verdacht wordt van zulke strafbare feiten, ook al vind je dat je onschuldig bent, moet je uit een publieke functie aftreden.”

‘Steun in de rug voor bestrijden van corruptie op Sint-Maarten’

Op Sint-Maarten worden parlementsleden momenteel vervolgd voor misdrijven: Frans Richardson voor het kopen van stemmen en Theo Heyliger voor omkoping van een ander parlementslid. Volgens Hoogers is de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak van Schotte ‘een enorme steun in de rug’ voor justitie op Sint-Maarten.

“Voor het vertrouwen in Curaçao als rechtsstaat was het belangrijk dat de hoogste rechter, de Hoge Raad, heeft bevestigt dat het lokale OM en de rechters gelijk hebben.”

Gerhard Hoogers, hoogleraar Staatsrecht en Constitutioneel Recht, doceert aan de Universiteit Groningen. Zijn specialisatie: het Statuut en de (ingewikkelde) staatkundige relatie tussen Nederland en de Caribische eilanden.

Schotte: ‘Ik heb geen cent van het volk aangenomen’

3 december 2018 - 10:50pm

WILLEMSTAD – Woensdag 5 december, negen uur in de ochtend. Het tijdstip waarop de veroordeelde Gerrit Schotte zich bij de gevangenis zal melden. De leider van de MFK rekent op een massa aanhang die hem tot aan de gevangenispoort vergezelt: “Negen uur, mensen! Dan is het zover.” De ex-premier van Curaçao is veroordeeld voor corruptie en witwassen.

Hij maakt zich zorgen om zijn gezin, vraagt zich af hoe het zijn vrouw en kinderen zal vergaan met de Kerstdagen en tijdens Oud en Nieuw. “Ik kan aan niets anders meer denken”, zegt Schotte. “Wat betekent dit voor mijn familie? Hoe gaat dit de kinderen beïnvloeden?”

Schotte is pas met zijn gezin teruggekeerd uit Colombia, waar hij zich medisch liet onderzoeken. “Mijn cholesterol is aan de hoge kant, maar verder ben ik gezond”, zegt hij, terwijl hij het bij een privékliniek verkregen medisch dossier in de lucht houdt. “Lichamelijk moet ik het verblijf in de gevangenis kunnen doorstaan.”

Enkelband
Zijn advocaten hadden te elfder ure nog een verzoek bij de rechtbank ingediend om hem zijn straf thuis te laten uitzitten, onder Elektronisch Toezicht. Met een enkelband. Omdat hij vader is en zijn kinderen hem nodig hebben. Omdat hij een vooraanstaande figuur in de samenleving is. En omdat hij leider is van een politieke partij en dat werk gewoon doorgaat.

Maar bij de rechtbank was er geen ruimte op de agenda om dit verzoek te behandelen, zo luidde het antwoord op schrift. Schotte, met grimmige blik: “Geen tijd. Waarom verbaast me dat niet?”

Een voorkeursbehandeling zit er niet in voor Schotte. Elektronisch Toezicht wordt doorgaans toegekend aan gedetineerden die het merendeel van hun straf hebben uitgezeten en zich netjes hebben gedragen. De MFK-leider moet van de drie jaar cel waartoe hij veroordeeld is, minstens twee jaar zitten om in aanmerking te komen voor de enkelband.

“In de gevangenis wil ik uitrusten” – Gerrit Schotte

Woensdagochtend, wanneer hij zich meldt, gaat hij eerst praten met gevangenisdirecteur Urny Floran, zegt Schotte. “Ik wil van Floran horen wat mijn kansen zijn in de gevangenis. Let wel, ook daar heb ik rivalen. Hen is er alles aan gelegen om mij het leven zuur te maken. Daar zit ik niet op te wachten.”

Tekst gaat verder na de video:

Door Jacqueline Hooftman (Papiaments gesproken, Nederlandse ondertiteling)

“Gestraft ben ik al genoeg, dunkt mij”, vervolgt Schotte. In feite heb ik vier straffen gekregen: ik moet drie jaar zitten. Gedurende vijf jaar mag ik niet verkozen worden. Ook mag ik zelf in die periode niet mijn stem uitbrengen. En ik moet 1.8 miljoen gulden betalen. Kan ik dat niet, dan wordt mijn gevangenisstraf verdubbeld van drie naar zes jaar.” Hij zucht. “Je begrijpt: nog meer kopzorgen wil ik vermijden. In de gevangenis wil ik uitrusten.”

‘Geld van een ondernemer’
Hij gaat, omdat het moet, maar zijn verdediging gaat door, zegt Schotte. “Ik ben de enige politiek leider in de geschiedenis van dit land die is veroordeeld voor het aannemen van geld voor de financiering van onze partijpolitieke campagne. Geen cent van het volk heb ik aangenomen, nee, geld van een ondernemer. Alle politieke partijen doen dat. Alleen ik ben er voor veroordeeld.”

Hij is slachtoffer van een politieke heksenjacht, meent Schotte. “Er komt een dag dat dit vuile spel uitkomt, dat de waarheid aan het licht komt.” Aansluitend aan de persconferentie werd er door zijn partij MFK een auto verloot.

Den Haag gaat huizenbezit op Bonaire bevorderen

3 december 2018 - 5:12pm

KRALENDIJK – Na jaren van uitstel introduceert het kabinet in Den Haag op Bonaire een vorm van hypotheekgarantie. Het gaat om een experiment, zo stelt staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De komende vijf jaar zullen 350 inwoners van Bonaire – maximaal 70 per jaar – bij de bank een hypotheek kunnen aanvragen voor honderd procent van de koopsom van de woning. Nu financieren banken tot tachtig procent van de waarde van een huis, of de executiewaarde. Het resterende bedrag moet de koper zelf inleggen.

Eigen vermogen
Wie een huis wil kopen op Bonaire, moet beschikken over eigen vermogen. “Reken op minimaal 50.000 dollar”, zegt Corine van der Hout, eigenaresse van Sunbelt Realty. “Behalve 20 procent van de koopsom, betaal je op Bonaire 5 procent overdrachtsbelasting en voor de dienstverlening avn het Kadaster mnoet ene fiks bedrag betaald worden. Met name voor starters is dat een probleem. Ook veel anderen met een gemiddeld inkomen zitten bij gebrek aan voldoende startkapitaal ongewild in een huurhuis.”

De markt voor huurwoningen is gespannen; er is een groot tekort aan huurhuizen en de prijzen zijn relatief hoog. Een klein appartement kost maandelijks, inclusief vaste lasten, ongeveer 1100 dollar. Te duur voor veel twintigers met een maandloon van 1200 tot 1600 dollar. “Ik woon bij mijn moeder”, zegt een baliemedewerker op de luchthaven. “Natuurlijk zou ik graag op mezelf wonen. Maar de huur is niet op te brengen, en een huis kopen, daar kun je alleen maar van dromen.”

Geen hypotheekgarantie
Bonaire kent tot nu toe geen hypotheekgarantie. Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella liet in 2015 weten dat de mogelijkheden voor een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) op de BES-eilanden waren verkend. De introductie van de NHG werd aangekondigd voor de eerste helft van 2016, maar bijna twee jaar later is van honderdprocentsfinanciering nog geen sprake. Daar komt dus binnenkort verandering in, maar alleen voor mensen met een vast dienstverband. En voor woningen met een maximale waarde van 225.000 dollar.

Op Bonaire is de hypotheekrente 5,5 procent, ofwel bijna vijf keer hoger dan in Nederland. “Heb je het winnende lot voor me?”, vraagt een man die bij de MCB in Kralendijk geld gepind heeft. “Met mijn inkomen zal ik nooit een huis kunnen kopen. Ik ben 51 jaar en woon bij mijn moeder.” Met de jaren maakt een Bonaireaan meer kans om een huis te erven dan om een nieuw huis te kopen, zegt hij. “Slechts een enkeling verdient voldoende om zijn droomhuis te bouwen.”