kop

Feed-aggregator

Feestelijke slotbijeenkomst Caribische denktank

Bonaire.nu - 9 uur 46 min geleden

Minister Schouten, diverse gevolmachtigde ministers
. Foto WeConnect.

De Nederlandse Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft met enthousiasme de slotbijeenkomst bijgewoond van de Caribische denktank die is opgericht om haar te adviseren. De denktank, bestaande uit eilandskinderen, zijn studenten en professionals van de zes eilanden die in Nederland studeren of al werken en zich betrokken voelen bij de ontwikkeling back home. De educatieve Stichting WeConnect bracht ze bij elkaar en legde de verbinding met de beleidsmakers. Gister was de feestelijke slotbijeenkomst op het ministerie in Den Haag. 

Thema’s
Drie jonge denktankers verzorgden namens hun groepen een presentatie over landbouwgerelateerde thema’s; de opvang en hergebruik van regenwater, voedselzekerheid en het streven naar meer lokale productie en tot slot ‘Sexy Farming’ met aandacht voor het imago van landbouw en de rol van educatie. Minister Schouten reageerde positief op de voorstellen en riep de denktankers tot een vervolg: “Ik daag jullie uit om hier verder over na te denken, in overleg met lokale overheden en juist ook met andere partners in het veld zoals kennisorganisaties en natuurlijk de boeren zelf.”

Intereilandelijke samenwerking
De gevolmachtigde ministers van Sint Maarten, Curaçao en Aruba schetsen een beeld van waar hun landen behoefte aan hebben; de nadruk lag op samenwerking, bijvoorbeeld een intereilandelijke markt voor voedsel. “We hebben allemaal dezelfde smaak dus waarom niet bijvoorbeeld tomaten verbouwen op Curaçao, komkommer op Aruba en sla op Bonaire?” opperde Guillfred Besaril, gevolmachtigde minister van Aruba. Gevolmachtigde minister van Sint Maarten, Jorien Wuite, vroeg aandacht voor de sterk gestegen prijzen van voedsel in de supermarkt in het door de orkaan zwaar getroffen Sint Maarten.

Capacity Building
De denktank stond onder leiding van de Curaçaose student Public Management (Bestuurskunde) Gilberto Morishaw. Vanaf september heeft hij stage gelopen bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit via WeConnect. “Een heel geslaagd experiment deze combinatie stage en denktank met een veelzijdige student als Gilberto als middelpunt. We zijn blij de verbinding te hebben gemaakt tussen de (hoog)opgeleide Caribische studenten in Nederland en het ministerie. Een volgende stap zou zijn de verbinding met het LNV-veld op de eilanden. Belangrijk dat de minister daar zelf toe heeft opgeroepen vandaag.” Aldus WeConnect manager Tanja Fraai.

Minister Schouten deelde na afloop certificaten uit aan alle leden van de denktank en zal in september een werkbezoek brengen aan Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Pas op uw eigendommen tijdens het zwemmen

Bonaire.nu - 10 uur 5 min geleden

Kralendijk – Afgelopen donderdag zijn er wederom spullen weggenomen van een strandganger. Dit gebeurde aan het strand aan de E.E.G. Boulevard.

Uit een tas die op het strand stond werden onder andere een zwarte GoPro camera en een zwarte camera van het merk Canon, model G7 X weggenomen terwijl de eigenaar tussen 18.00 uur en 18.30 uur aan het zwemmen was.

Laat geen waardevolle spullen achter in uw auto of op het strand zonder toezicht.

Verkeerscontroles leveren 8 boetes op

Bonaire.nu - 10 uur 30 min geleden

Kralendijk – Op woensdag 22 mei werd in de late middaguren aan de Kaya Industria en aan de Kaya Korona verkeerscontroles gehouden.

Bij de Kaya Industria werden in totaal 35 voertuigen gecontroleerd. Er zijn 5 boetes uitgeschreven voor het niet hebben van een geldig rijbewijs en/of verzekeringsbewijs.

Op de Kaya Korona werden in totaal 28 voertuigen gecontroleerd. Er zijn 3 boetes uitgeschreven voor het niet in het bezit hebben van een geldig rijbewijs en/of verzekeringsbewijs

Informatiebijeenkomst over BES(T) 4 KIDS

Bonaire.nu - 11 uur 18 min geleden

Kralendijk – Onlangs heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden voor alle organisaties voor kinderopvang om hen te informeren over het programma Bes(t) 4 Kids. Bes(t) 4 Kids is een programma van Nederlandse ministeries en van de BESeilanden Bonaire, Saba en St Eustatius om tot een betere kwaliteit van kinderopvang te komen. De informatieavond werd verzorgd door de directie Samenleving en Zorg in nauwe samenwerking met mw Riet Sealy van Shimaruku Consultancy.

De gedeputeerde belast met de directie Samenleving en Zorg, mw Nina den Heyer, vertelde aan het begin van de avond hoe het programma tot stand is gekomen dat als doel heeft om de kwaliteit van onze kinderopvang en naschoolse opvang te verhogen en te komen tot een structurele manier van supsidiëring.

Mw Janga-Serfilia, directeur van de directie Samenleving en Zorg heeft het team van professionals geïntroduceerd en ook de inspecteur voor kinderopvang, Gidyona Cicilia. De inspecteur gaat de kwaliteit van kinderopvang op Bonaire controleren.

Mw Ruthmila St.Jago van Opvoeding en Welzijn, belast met het beleid m.b.t. kwaliteitverbetering, heeft op haar beurt de aanwezigen geïnformeerd over de werkzaamheden die al uitgevoerd zijn. Mw Tamara Nicolaas van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid – MOA, heeft verteld hoe ouders die niet over voldoende inkomen beschikken aan subsidie kunnen komen om kinderopvang te betalen.

Mw Emily Kocks van het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft een blik geworpen op de mogelijkheden om pedagogisch medewerkers op Bonaire zelf te professionaliseren, waarbij het traject Kaleidoscoop genoemd werd. Kaleidoscoop is een programma gericht op preventie van onderwijs- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen van 2 tot 6 jaar. In dit traject zullen trainers opgeleid worden die cursussen kunnen gaan geven aan leidsters in de kinderopvang.

Tijdens de bijeenkomst hebben de leidsters in de kinderopvang hun wensen en zorgen geuit die ze dagelijks in hun werk tegenkomen.     

BC en privé sector zetten vaart achter masterplan toerisme

Bonaire.nu - 11 uur 25 min geleden

De Bonairiaanse deelnemers aan de conferentie bij University of Central Florida UCF.

Kralendijk – Het Bestuurscollege zet samen met de privé sector vaart achter de uitwerking van het ‘ Strategic Tourism Master Plan.’ Dat is het resultaat van de deelname van het lokale bestuur en de privé sector aan een conferentie van de University of Central Florida, UCF. De conferentie werd op 16 en 17 mei gehouden en stond onder leiding van professor Robertico Croes van het UCF.  Croes heeft in 2017 het masterplan voor het Bonairiaanse toerisme opgesteld. Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe is blij met de resultaten van de conferentie.   

Bij de conferentie zijn afspraken gemaakt hoe het plan verder wordt uitgewerkt. Ook is er gekeken hoe het BC met de privé sector kan samenwerken om te zorgen dat het plan slaagt. De deelnemers hebben gekeken naar goede voorbeelden uit de praktijk waar Bonaire iets aan heeft. Er is afgesproken dat het UCF team als dat nodig is, Bonaire voor een periode van acht  maanden helpt om het plan uit te werken. In juni van dit jaar tekent Bonaire een overeenkomst met UCF voor samenwerking.

Het masterplan uit 2017 beschrijft hoe de economie en het toerisme in de toekomst worden ontwikkeld. Als gevolg van het plan werd in mei 2018 de stuurgroep Blue Destination opgericht. In deze groep zaten vertegenwoordigers van het Tourism Corporation Bonaire, TCB, de Kamer van Koophandel, natuurorganisatie Stinapa en  Bonaire Hotel and Tourism Association, Bonhata. In oktober van vorig jaar werd Bonaire tot de eerste Blue Destination in de wereld uitgeroepen.

Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe en zijn adviseur Hennyson Thielman hebben aan de conferentie van afgelopen weekeinde deelgenomen. Interim-directeur Delno Tromp van TCB, ceo Peter Jager en voorzitter Bas Noij van Bonhata waren de andere Bonairiaanse deelnemers aan de conferentie.

1323 mensen zijn gaan stemmen voor de Europese verkiezingen

Bonaire.nu - 12 uur 35 min geleden

Het stembureau 7 in Kralendijk waar 62 keer werd gestemd.

Kralendijk – Er zijn 1323 kiezers die gisteren de moeite hebben genomen om een stem uit te brengen voor de Europese Verkiezingen. Dat is maar 10, 38% van de 12747 kiezers die mochten stemmen. In 2014 was dit nog 12 %.

Het ziet er niet naar uit dat het Caribisch deel van het Koninkrijk een ‘eigen’ vertegenwoordiger krijgt in het Europees Parlement. Volgens de exit polls heeft D66 het zo beroerd gedaan dat er voor de nummer 3 van de kandidatenlijst Samira Rafaela geen plekje is in Brussel. Tenzij ze voldoende voorkeursstemmen heeft gekregen, maar dat wordt op zijn vroegst zondagavond bekend.

Commentaar: Overheid bakt burgers flinke poets met nieuwe nummerplaat

Bonaire.nu - 23 mei 2019 - 3:03pm

De nieuwe nummerplaat kan alleen maar in ontvangst worden genomen na het overleggen van een stapel papieren, sommige van jaren terug.

Kralendijk- Dat burgers al niet echt juichend reageerden op het ontwerp van de nieuwe nummerplaten was al langer bekend, maar de overheid lijkt de weggebruiker nu ook het leven zuur te willen maken met een onredelijke hoeveelheid handelingen om de nieuwe platen überhaupt in ontvangst te mogen nemen.

Dat de overheid verwacht dat autobezitters een geldig verzekeringsbewijs kunnen overleggen om de nieuwe platen in ontvangst te kunnen nemen zal door velen worden toegejuichd. De invoering van het nieuwe systeem, waarbij mensen de motorrijtuigenbelasting (MRB) online kunnen betalen zonder tonen van een verzekeringsbewijs, zal zeker niet in positieve zin hebben bijgedragen aan het aantal mensen dat onverzekerd rondrijdt.

Ook is nog wel te billijken dat de overheid verwacht dat de weggebruiker aan kan tonen dat deze in elk geval de wegenbelasting over het jaar 2019 heeft betaald. Maar dat de overheid van de gelegenheid gebruik maakt om ook nog te eisen dat weggebruikers kunnen aantonen dat zij niet alleen in het jaar 2018, maar zelfs ook in 2017 de volledige wegenbelasting hebben betaald is niets anders dan grotesk.

Heeft de overheid ooit aan u verteld dat u ook van voorgaande jaren het betalingsbewijs van de MRB moest bewaren? Aan mij in elk geval niet. Stelt u zich de arme stakkers eens voor die aangewezen zijn op het betalen per half jaar en dat tot hun stomme pech hebben gedaan aan de kassa van de Girobank, waar tot voor kort belastingen gratis mochten worden betaald. Die moeten nu op zoek naar minimaal 5 (stortings)bewijzen, waaronder die van een bank die inmiddels niet meer op het eiland is gevestigd. Kunt u betaling niet aantonen? Sorry, dan voor u geen nieuwe nummerplaat!

Maar daarmee zijn we er nog niet: de overheid wil ook een ‘bewijs’ van het adres waarop u woont. Daartoe dient of een uittreksel van de bevolkingsadministratie te worden overlegd, hoewel de overheid ook zo ‘coulant’ is dat u ook een rekening van de WEB of een bankafschrift op uw naam mag laten zien. Dat roept dan meteen vragen op over de inmiddels ook op de BES van kracht zijnde privacywet. Want wat heeft de betreffende ambtenaar te maken met mijn water- of stroomverbruik, dan wel met het banksaldo van de weggebruiker. Het gaat er niet alleen om dat u het moet laten zien. Nee, er moeten zelfs kopieën worden achtergelaten!

Dat de overheid probeert haar eigen administratie bij te werken of op te schonen mag worden toegejuichd. Maar anno 2019 zou toch zelfs van onze lokale overheid verwacht mogen worden dat zij zélf in staat is bepaalde administratieve gegevens na te kijken en de burgers niet hoeft op te zadelen met een onmogelijke en onredelijke hoeveelheid werk.

Overigens roept zij met de gekozen opstelling ook de nodige rampspoed over zichzelf af. Wat denkt de overheid te doen met burgers die niet aan kunnen tonen dat zij bijvoorbeeld in 2017 hebben betaald? Tot in lengte van dagen mensen zonder nieuwe nummerplaat laten rondrijden? Burgers in sommige gevallen ten onrechte nog een keer de belasting van 2017 of 2018 laten betalen?

Het lijkt me een schitterende case voor de Ombudsman, wanneer die weer naar de Cariben afreist. Houden we die ook nog een tijdje bezig!

Vacature Car Rental Medewerker en/of Stagiaire

Bonaire.nu - 23 mei 2019 - 2:42pm

Over het bedrijf:
Stage Auto Deal Bonaire B.V. is onderdeel van Stage Auto Deal Curaçao en is een van de grootste autoverhuurbedrijven voor studenten en lange termijn huurders. Sinds kort biedt Stage Auto Deal Bonaire ook dagverhuur aan op Bonaire. Stage Auto Deal heeft 2 vestigingen op Bonaire en Curaçao. Stage Auto Deal voorziet in diverse mobiliteitsbehoeften van haar klanten. Zo kan men bij Stage Auto Deal terecht voor het huren of leasen van auto’s, zowel zakelijk als particulier. Op beide eilanden heeft Stage Auto Deal een landelijk dekkend netwerk met een groot wagenpark van diverse kleine personenauto’s. Stage Auto Deal is in het bezit van een officiële verhuurders verzekering.

Stage Auto Deal is voor de vestiging op Bonaire, op korte termijn op zoek naar een:

Car Rental Medewerker en/of Stagiaire 16 tot 32 uur per week

Tot je taken behoren:

 • Servicegericht en vriendelijk te woord staan van klanten;
 • Het in- en uitchecken van de auto’s waarbij je goed let op schade en de klant uitleg geeft over het juiste gebruik van de auto;
 • Het verhuur klaarmaken en reinigen van de auto’s;
 • Controleren van de technische staat van de auto’s;
 • Voorrijden en aftanken van de auto’s;
 • Het zelfstandig halen en brengen van auto’s bij klanten buiten de vestiging;

Jouw profiel:

 • Opleiding: Diverse
 • Beschikbaar per zo spoedig mogelijk
 • Nederlands en Engels in woord en geschrift
 • In bezit van rijbewijs B
 • Goede contactuele en communicatieve vaardigheden;
 • Flexibel, stressbestendig, servicegericht, klantvriendelijk, zorgvuldig en collegiaal.

Ons aanbod
Je werkt in een enthousiast klein team, je hebt veel contact met het filiaal op Curaçao andere mensen en je werkzaamheden blijven afwisselend. Je salaris is conform de door Ministerie Sociale zaken en Werkgelegenheid gestelde indexering.

Interesse?
Stuur je sollicitatie met CV naar info@stageautodealcuracao.com. Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met Mike van de Klashorst, via telefoonnummer +59996983929

Zit uw gestolen nummerplaat erbij?

Bonaire.nu - 23 mei 2019 - 2:11pm

Kralendijk – Gisteren avond woensdag 22 mei,  is na een melding van diefstal van een kentekenplaat op Kaya Lodewijk Gerharts een man van 18 jaar en een dame van 19 jarige leeftijd aangehouden voor diefstal van kentekennummer platen.

Op de bovenstaande foto zijn de nummers te zien, mocht u uw kentekennummer herkennen dan kunt u zich met een geldige ID en verzekeringsbewijs melden op het politiebureau te Playa.

Inhoud syndiceren